Bratři františkáni

V současnosti v klášteře žije 6 bratrů františkánů, z toho 2 kněží a 1 jáhen:

P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, kvardián; administrátor farnosti Moravská Třebová
P. Cyprián Marek Bobák OFM, vikář; administrátor farností Staré Město a Boršov
Šimon Jakub Růžička OFM, jáhen; kaplan farnosti Moravská Třebová
Masseo František Smetana OFM, důchodce, kostelník
Mojžíš Jan Wawrzinek OFM, kuchař
Pavel Vnenk OFM, psychoterapeut

Kromě bratří františkánů žije v klášteře ještě zhruba třicet dalších obyvatel.
Před několika lety jsme jako bratři byli stále častěji konfrontováni naléhavou potřebou nejrůznějších lidí složit někde hlavu. Tito lidé z nejrůznějších důvodů hledali domov. Místo, kde by mohli žít.
Jelikož klášter oplýval mnoha místnostmi, do té doby využívanými jen sporadicky na nejrůznější duchovní akce, obnovy, exercicie apod., rozhodli jsme se upřednostnit tuto zřejmou a naléhavou potřebu. Postupně se tedy jednotlivé místnosti zaplňovaly lidmi s nejrůznějšími životními příběhy, které však spojovalo bolestné finále – život bez domova. Až, jakoby pod tlakem stále nových příchozích, jsme řešili otázky, kde se budou noví obyvatelé mýt a jak stravovat a z čeho budeme hradit logicky rychle narůstající provozní náklady.
Jak už to bývá, dobrý Bůh nám postupně poslal nejen nejrůznější drobné dárce, kteří viděli, o co zde jde, ale i pomocníky, kteří nám pomohli a pomáhají tuto dnes již poměrně velikou a spletitou sociální pomoc realizovat.
Stále však se jako bratři snažíme uchovat spíše rodinný charakter našeho soužití s našimi spoluobyvateli kláštera a (nakolik je to možné), bráníme se institucionalizaci toho, co vnímáme spíše jako přirozenou reakci na potřeby v našem okolí. Klášter je již delší dobu zcela zaplněn.

Bratři z našeho konventu také spravují farnost Moravskou Třebovou, farnost Staré Město a Boršov.

Františkánský klášter:
Řeholní dům menších bratří v Moravské Třebové
,
Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová
Telefon: 731 697 099
e-mail: trebova@ofm.cz
IČO: 26521016
bankovní spojení: 1284832339/0800

Město Moravská Třebová poskytlo v roce 2024 dotaci ve výši 40.000 Kč Řeholnímu domu menších bratří v Moravské Třebové na rozšíření elektronického zabezpečení budovy kláštera.

Zmínili se o nás:
Dobré ráno – Česká televize
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/318291310020020

Cesty víry – Česká televize
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/318298380030001-mimo-system-v-lasce/

Laskavec 2017 – Nadace Lilie & Karla Janečkových
(1) Vytvořil útočiště lidem bez domova 💙 Otec Šebestián #laskavec 2017 – YouTube