Kostel sv. Anny

Kostel je přístupný veřejnosti pouze v době konání bohoslužby.

Historie

Boršovský kostel sv. Anny je gotický, barokně přestavěný. O době jeho vzniku nejsou písemné zmínky, ale je známo, že musel existovat již ve 14. století. Jeho nejstarší část – kněžiště neboli presbyterium – je zaklenuto gotickou křížovou klenbou a vestavěno do mohutné hranolové věže, která podle okének podobným střílnám plnila kdysi i obrannou funkci. Uvnitř kostela se nacházejí zakryté unikátní nástěnné gotické malby. K roku 1509 je uváděn nejstarší známý boršovský farář, Bernard. Stejné datum nese nejstarší zvon na věži kostela. Kolem roku 1550 byl při kostele protestantský farář, v pobělohorském období získávají kostel zpět katolíci. V červnu 1804 byl kostel znovu vysvěcen olomouckým světícím biskupem Aloisem, hrabětem Kolowratem. Obec zbudovala za 600 zlatých v roce 1849 čtyřicet tři kamenných schodů a nový přístup ke kostelu. Dne 8.11.1916 demon­tovalo 8 vojáků pod vedením stavitele Karla Wernera druhý z boršovských zvonů (196 kg), který poté zmizel ve víru 1.světové války.