Hřbitovní kostel Povýšení sv. Kříže

V současnosti je možné kostel navštívit pouze v rámci plánovaných bohoslužeb a svátků (Svátek Povýšení svatého kříže – 14.9.; Vzpomínka na všechny věrné zemřelé „Dušičky“ – 2.11.).
V případě zájmu o prohlídku (při počtu alespoň 10 osob) je možné oslovit administrátora farnosti (viz kontakty). 

Historie

Na místě původního dřevěného kostelíka ze 13. století byla v roce 1505 dokončena výstavba kostela Povýšení sv. Kříže ve slohu gotickém. V roce 1602 rozhodla městská rada o jeho zásadní přestavbě, která se uskutečnila v letech 1603 – 1605. Vznikla trojlodní halová stavba osvětlovaná vysokými hrotitými okny, na jejíž střední loď navazuje presbytář. Podle dochovaných listin je stavitelem Andreas Balzer ze slezské Nisy společně s kameníkem Christophem. V roce 1700 strhla vichřice střechu a poničila věž. V roce 1785 se uvažovalo o zboření kostela pro jeho špatný stav. O záchranu stavby se zasadili samotní farníci z města a přilehlých obcí. V roce 1838 došlo k výrazné opravě kostela i nedaleké hřbitovní zdi.

V interiéru kostela se v současnosti nachází pět oltářů. Presbytář je vyzdoben malbami J. T. Suppera z roku 1755. Na stropě je vyobrazena legenda o nalezení sv. Kříže císařovnou Helenou. Boční freska zachycuje sestup Krista do předpeklí. Za hlavním oltářem jsou umístěny tři dřevěné kříže, které původně stály na vrcholu nedalekého Křížového vrchu až do doby, kdy zde bylo vybudováno kamenné sousoší Kalvárie. Kostelní lavice pochází z roku 1632 a pro příslušníky cechů byly označeny malovanými cechovními znaky. Původní varhany z roku 1682 byly v roce 1877 nahrazeny varhanami od firmy Rieger z Krnova. Zvony ve věži kostela odlil třebovský kovolitec Jan Wágner. Při vchodu do kostela stojí kamenný kříž z roku 1753, jehož autorem je kameník Sommer z Maletína. Na vnější straně kostela jsou dodnes umístěny renesanční kamenné náhrobníky významných měšťanů a osobností Moravské Třebové. Některé umělecky hodnotnější náhrobníky jsou umístěny v lapidáriu v horní části hřbitova. Zde se nacházejí například náhrobníky rodiny Litwitzů i náhrobník, který nechal zhotovit třebovský kat svým rodičům a dětem. Ke kostelu Povýšení sv. Kříže vede unikátní cesta s názvem Schody mrtvých.