Kontakty

Duchovní správa farnosti

P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM – farnost Moravská Třebová: tel. 731 697 099
P. Mgr. Ing. Cyprián Marek Bobák, OFM – farnost Staré Město, farnost Boršov: tel. 736 466 542

Římskokatolická farnost Moravská Třebová,
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová
Kontaktní adresa a kancelář účetní: Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová (františkánský klášter)

Telefon: 731 697 099
E-mail: famoravskatrebova@ado.cz
IČO: 46452249
bankovní spojení: 1280634319/0800

Správa farnosti

Děkanátní účetní:
Daniela Opletalová, tel.: 739 524 310, email: dusvitavy01@ado.cz

Správa farního kostela Nanebevzetí Panny Marie – Kostelní nám.:
Jan Nisler, tel. 775 954 690 email: nisler@seznam.cz
Václav Dokoupil, tel. 604 659 480 email: vasek.mt@seznam.cz
V současnosti je možné kostel navštívit pouze v rámci pravidelných bohoslužeb, koncertů, výstav a svátků (Vánoce, Velikonoce). V případě zájmu o prohlídku (při počtu alespoň 10 osob) je možné oslovit správu farního kostela (viz kontakty).

Účetní kláštera bratří františkánů a sociálně-administrativní pracovník:
Irena Wölfelová, tel. 739 701 903, email: trebova@ofm.cz

Kde nás najdete:

Římskokatolická farnost Moravská Třebová,
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová
Kontaktní adresa a kancelář účetní: Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová (františkánský klášter)

Telefon: 731 697 099
E-mail: famoravskatrebova@ado.cz
IČO: 46452249
bankovní spojení: 1280634319/0800

Pro příspěvek můžete použít i QR kod

Františkánský klášter:
Řeholní dům menších bratří v Moravské Třebové
,
Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová

Telefon: 731 697 099
e-mail: trebova@ofm.cz
IČO: 26521016
bankovní spojení: 1284832339/0800

Pro příspěvek můžete použít i QR kód

Budova fary, Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová

GDPR

Římskokatolická farnost Moravská Třebová jako správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES.