Naše farnost je odrazem stavu našich srdcí...

Created with Sketch.

Aktuality v naší farnosti

Zde se dozvíte vše co se v naší farnosti děje

Slavné sliby

Z farnosti Moravská Třebová bude do Dačic v případě zájmu vypraven autobus, zájemci se mohou přihlašovat v kanceláři kláštera u pí. Opletalové.

Read more

Poutní mše sv. 14. 9. – svátek Povýšení sv. Kříže

Ve středu 14. 9. na svátek Povýšení svatého Kříže bude sloužena poutní mše svatá v 18 hodin ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu. Od 17 hodin zde bude na základě[…]

Read more

Prázdninový režim bohoslužeb

O letních prázdninách (červenec, srpen) bude zkrácený režim bohoslužeb: V neděli bude v M.Třebové sloužena pouze ranní mše svatá v 8 hodin ve farním kostele (mše sv. v 11 hodin[…]

Read more