Ohlášky

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 25. února 2024 – 2. NEDĚLE POSTNÍ – SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA

 • Každé úterý vás zveme na adoraci přede mší sv. od 17 do 18 hodin. V ostatní všední dny kromě pátků je adorace zrušena. V pátky zůstává společná adorace po mši svaté.
 • V úterý vás také zveme na HOVORY O VÍŘE, po mši svaté v 19 hodin do refektáře kláštera.
 • Příští neděle je 3. neděle postní.
 • V postní době připomínáme KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 1715 hodin v klášterním kostele a v 1500 hodin ve farním kostele. V neděli 25.2. vedou křížovou cestu muži, další neděli 3.3. Modlitby matek.
 • Připomínáme poslední možnost přihlásit se do konce února na DEN PRO MANŽELE, který je určen pro všechny manželské páry 50+ . Hlaste se prosím u Zdeny Liškové, letáčky jsou na nástěnkách a webových stránkách farnosti.
 • Ve dnech 8. – 10. března zveme účastníky od 18 do 35 let na duchovní obnovu na Velehradě. Letáčky jsou na nástěnkách.
 • Synoda v církvi vstupuje do další fáze nazvané „Na cestě k říjnu 2024“. Z dosavadních podnětů vyplynulo 7 témat k reflexi, na které může zareagovat skupinka na základě svých zkušeností. Každé ze 7 témat má svou cílovou skupinku a obsah. Témata jsou:
  1) Církev je poslání
  2) Ženy v životě a poslání církve
  3) Zasvěcený život a laická sdružení
  4) Jáhni a kněží v synodální církvi
  5) Biskup v církevním společenství
  6) Církev, která naslouchá a doprovází
  7) Struktury spoluúčasti
 • Nyní je třeba vytvořit nové synodální skupinky vzniklé podle tématu a ty zaregistrovat od 11. února u o. Eliáše nebo u manželů Liškových. Skupinka se může přihlásit kdykoliv, avšak je třeba, aby výstupy byly odevzdány do 30. března.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 18. února 2024 – 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve čtvrtek je SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, apoštola.
 • Příští neděle je 2. neděle postní. Koná se sbírka HALÉŘ SVATÉHO PETRA.
 • Od začátku postní doby jsou zrušeny adorace přede mší sv. ve všední dny, zachována bude pouze adorace v úterky od 17 do 18 hodin. V pátky zůstává společná adorace po mši svaté.
 • V postní době vás zveme na KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 1715 hodin v klášterním kostele a v 1500 hodin ve farním kostele. Prosím modlitební skupiny o spolupráci při vedení jednotlivých křížových cest.
 • Milí věřící a příznivci Charity, stále si můžete v kostelích vyzvednou postní kasičky a být účastni na Postní almužně v rámci postního období. Každý z vás má možnost přispět svým drobným darem a pomoci těm, kteří se potýkají s náročnými životními situacemi. Kasičku Postní almužny pak prosíme přineste zpět na bohoslužbu o Květné neděli, která připadá na 24. března. Věříme, že tato doba před Velikonocemi je vhodným okamžikem pro projev naší solidarity a lásky k bližnímu. Děkujeme vám.
 • V sobotu 9. března zveme všechny manželské páry 50+ na DEN PRO MANŽELE, který se bude konat na třebovské faře. Tímto dnem vás budou provázet Hana a Petr Školoudovi, kteří se mimo jiné věnují doprovázení manželů a křesťanského životnímu koučinku. V programu jsou zahrnuty přednášky, osobní zamyšlení, diskuse v páru, procházka atd. Hlaste se prosím do konce února u Zdeny Liškové, letáčky jsou na nástěnkách a webových stránkách farnosti. Účastnický poplatek 500 Kč za pár včetně stravy.
 • Ve dnech 8. – 10. března zveme účastníky od 18 do 35 let na duchovní obnovu na Velehradě. Letáčky jsou na nástěnkách.
  ————————————————————————————————————-

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 11. února 2024 – 6. neděle v mezidobí – SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

 • V úterý vás opět zveme na pravidelné HOVORY O VÍŘE v 19 hodin v refektáři kláštera.
 • Ve středu je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu, začátek postní doby.
  Mše sv. bude v 18 hodin v klášterním kostele v Mor. Třebové.
 • Od začátku postní doby budou hodinové adorace přede mší sv. ve všední dny zrušeny, zachována bude pouze adorace v úterky od 17 do 18 hodin. V pátky zůstává společná adorace po mši svaté.
 • V postní době vás zveme na KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 1715 hodin v klášterním kostele a v 1500 hodin ve farním kostele. Prosím modlitební skupiny o spolupráci při vedení jednotlivých křížových cest.
 • Milí věřící a příznivci Charity, chtěli bychom vás vyzvat k účasti na Postní almužně, která se uskuteční v rámci postního období. Na Popeleční středu 14.2. budou po večerní bohoslužbě v kostelích umístěny postní kasičky. Ty jsou připraveny k rozebrání a každý z vás má možnost přispět svým drobným darem a pomoci těm, kteří se potýkají s náročnými životními situacemi. Kasičku Postní almužny pak prosíme přineste zpět na bohoslužbu o Květné neděli, která připadá na 24. března. Věříme, že tato doba před Velikonocemi je vhodným okamžikem pro projev naší solidarity a lásky k bližnímu. Děkujeme vám.
 • Příští neděle je 1. neděle postní.
 • V neděli 18. 2. bude v BORŠOVĚ BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Ve dnech 16.-17. února se bude v Moravské Třebové konat setkání mládeže svitavského děkanátu. Program zahájíme večerní mši svatou v 18 hodin v klášterním kostele, v sobotu v rámci programu pro mládež zveme všechny na křížovou cestu ve 14 hodin od farního kostela na Kalvárii. Zájemci o děkanátní setkání mládeže se mohou přihlašovat u o. Eliáše.
 • V sobotu 9. března zveme všechny manželské páry 50+ na DEN PRO MANŽELE, který se bude konat na třebovské faře. Tímto dnem vás budou provázet Hana a Petr Školoudovi, kteří se mimo jiné věnují doprovázení manželů a křesťanského životnímu koučinku. V programu jsou zahrnuty přednášky, osobní zamyšlení, diskuse v páru, procházka atd. Hlaste se prosím do konce února u Zdeny Liškové, letáčky jsou na nástěnkách a webových stránkách farnosti. Účastnický poplatek 500 Kč za pár včetně stravy.
 • Ve dnech 8. – 10. března zveme účastníky od 18 do 35 let na duchovní obnovu na Velehradě. Letáčky jsou na nástěnkách.
 • Synoda v církvi vstupuje do další fáze nazvané „Na cestě k říjnu 2024“. Z dosavadních podnětů vyplynulo 7 témat k reflexi, na které může zareagovat skupinka na základě svých zkušeností. Každé ze 7 témat má svou cílovou skupinku a obsah. Témata jsou:
  1) Církev je poslání
  2) Ženy v životě a poslání církve
  3) Zasvěcený život a laická sdružení
  4) Jáhni a kněží v synodální církvi
  5) Biskup v církevním společenství
  6) Církev, která naslouchá a doprovází
  7) Struktury spoluúčasti
 • Nyní je třeba vytvořit nové synodální skupinky vzniklé podle tématu a ty zaregistrovat od 11. února u o. Eliáše nebo u manželů Liškových. Skupinka se může přihlásit kdykoliv, avšak je třeba, aby výstupy byly odevzdány do 30. března.
 • V pátek 9. února bylo oznámeno jméno nového olomouckého arcibiskupa, jímž se stal dosavadní administrátor arcidiecéze o. Josef Nuzík. Inaugurace je planována na sobotu 13. dubna v olomoucké katedrále sv. Václava.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 4. února 2024 – 5. neděle v mezidobí

 • V neděli  4. 2. vás zveme na VEČER CHVAL v 18 hodin do klášterního kostela.
 • V pondělí je PAMÁTKA SV. AGÁTY, panny a mučednice.
 • V pondělí vás zveme na SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin do refektáře kláštera.
 • V úterý je PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, mučedníků.
 • V úterý vás zveme v 19 hodin do refektáře kláštera na HOVORY O VÍŘE.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, panny.
 • V sobotu 10. 2. (před Masopustním úterý) vás zveme v 19 hodin do refektáře kláštera na ochutnávku vepřových kolen. Proběhne soutěž o nejchutnější výrobek, vítěz získá cenu kvardiána domu. Zúčastnit se může každá hospodyňka či kuchař, který přinese uvařené vepřové koleno nebo pečená žebírka apod.
 • Příští neděle je 6. neděle v mezidobí. Světový den nemocných.
  Při obou mších svatých bude udělena svátost Pomazání nemocných.
 • Ve dnech 16.-17. února se bude v Moravské Třebové konat setkání mládeže svitavského děkanátu. Program zahájíme večerní mši svatou v 18 hodin v klášterním kostele, v sobotu v rámci programu pro mládež zveme všechny na křížovou cestu ve 14 hodin od farního kostela na Kalvárii. Zájemci o děkanátní setkání mládeže se mohou přihlašovat u o. Eliáše.
 • Ve dnech 8. – 10. března zveme účastníky od 18 do 35 let na duchovní obnovu na Velehradě. Letáčky jsou na nástěnkách.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 28. ledna 2024 – 4. neděle v mezidobí

Vážení dárci, podporovatelé a příznivci Charity, srdečně děkujeme všem koordinátorům a organizátorům sbírky, vedoucím skupinek, koledníkům, vedení obcí a firem, kněžím a štědrým dárcům letošního již 24. ročníku Tříkrálové sbírky. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 z rozpečetěných kasiček za Moravskotřebovský a Jevíčský region a oblast Velkoopatovicka je 895 258Kč. Online kasička a bezhotovostní platby činí prozatím 14 971 Kč. Do konce ledna je ještě stále možné přispívat formou on-line  příspěvků (přes QR kód nebo bankovní účet). Výsledek koledování v jednotlivých obcích je zveřejněn v tiskové zprávě, která je k dispozici  ve venkovní vývěsce kláštera. Na webu tříkrálové sbírky Charity ČR (www.trikralovasbirka.cz) je možné sledovat celkové výsledky letošního ročníku za celou Českou republiku. Jako forma poděkování koledníkům, je dnes 28.1. v 15:00 v kinosále obce Kunčina připraveno promítání filmu Tonda, Slávka a kouzelné světlo. Jste srdečně zváni!
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na další naší akci, kterou pořádáme k příležitosti Hromnic. Přijďte si v pátek 2.2.2024 od 14hodin do KAPLE SV. PETRA na Svitavské ulici vyrobit svoji svíčku hromničku nebo si zakoupit výrobky našich klientů STD Ulita! Je pro Vás připraveno i malé občerstvení. Těšíme se na Vás! Velmi si ceníme Vaší pomoci a darů pro lidi v nouzi!

 • V pondělí je BOHOSLUŽBA SLOVA v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V úterý vás zveme v 19 hodin do refektáře kláštera na HOVORY O VÍŘE.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, kněze.
 • V pátek je SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU.
 • Příští neděle je 5. neděle v mezidobí.
 • V neděli  4. 2. vás zveme na VEČER CHVAL v 18 hodin do klášterního kostela.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 21. ledna 2024 – Neděle Božího slova – sbírka

 • V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.1.) vás tuto neděli (21. 1.) zveme na společné EKUMENICKÉ SETKÁNÍ v 17 hodin v klášterním kostele a poté na agape do refektáře kláštera.
 • Vážení dárci, dobrovolníci, podporovatelé a příznivci Charity,
  děkujeme za příspěvky do pokladniček koledníkům, kteří přinesli radost a požehnání
  v 24. ročníku Tříkrálové sbírky. Srdečně děkujeme všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili a pomohli s organizací. Děkujeme také bratřím Františkánům za poskytnutí zázemí pro koledníky v prostorách refektáře kláštera a o. Eliášovi za krásné požehnání. Koledování bylo ukončeno 14. ledna, nyní probíhá rozpečeťování pokladniček. O celkovém výsledku budeme informovat, průběžné výsledky je možné sledovat na webu tříkrálové sbírky Charity ČR (www.trikralovasbirka.cz). Do konce ledna je možné ještě přispívat formou on line (přes QR kód nebo bankovní účet). Přijměte, prosím, jako formu poděkování, pozvání na Tříkrálový koncert, který se koná dnes, v neděli 21. 1. 2024 venku – na náměstí v Moravské Třebové, a to v 16,00 hodin. Těšíme se na Vás. Srdečně děkujeme za pomoc a dar pro lidi v nouzi!
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, biskupa a učitele církve.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, apoštola.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, biskupů.
 • Příští neděle je 4. neděle v mezidobí.
 • V pondělí 29. 1. bude BOHOSLUŽBA SLOVA v 18 hodin v klášterním kostele.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 14. ledna 2024 – 2. neděle v mezidobí

 • V neděli 14.1. vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL do klášterního kostela sv. Josefa.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, opata.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA PANNY MARIE, Matky jednoty křesťanů.
 • Od 18. do 25. ledna je TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ.
 • V neděli 21. ledna vás zveme na společné ekumenické setkání v 17 hodin v klášterním kostele a poté na agape do refektáře kláštera.
 • Příští neděle je 3. neděle v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA.
 • Vážení dárci, i letos k Vám přišli Tři králové a přinesli do Vašich domovů poselství radosti, solidarity a novoroční požehnání. Ještě stále je možné přispět do statické pokladničky, která je umístěna u vchodu do kostela. Za případné obdarování předem děkujeme. Dary pomohu lidem v nouzi v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zároveň děkujeme všem malým i velkým koledníkům a dobrovolníkům, kteří se nezištně podílejí na Tříkrálové sbírce. Děkujeme za pomoc a dar pro lidi v nouzi.
 • KDU-ČSL vás srdečně zve na tradiční Lidový ples, a to v sobotu 20. ledna v sále Na Písku.
  Lístky jsou již v prodeji v Městském infocentru.
 • Od 21. ledna zveme manžele na kurz Manželských večerů. Jde o 7 setkání v nedělní odpoledne, každé setkání má své téma (společný čas, řešení konfliktů, dobrý sex, umění komunikace, síla odpuštění, pět jazyků lásky, rodiče partnera). Letáčky jsou na nástěnkách, přihlášky a další informace poskytne Saša Dokoupilová.
 • Na společnou farní dovolenou v termínu 10. – 17. 8. 2024 v Nízkých Tatrách – ranč Králova Lehota jsou ještě volná místa. Prosíme farníky, kteří zvažují svoji účast, ať se včas nahlásí, do konce ledna je třeba uhradit zálohu. Kontakt je na letáčcích na nástěnkách. Děkujeme.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 7. ledna 2024 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 • Vážení dárci, i letos k Vám přišli Tři králové a přinesli do Vašich domovů poselství radosti, solidarity a novoroční požehnání. Ještě stále je možné přispět do statické pokladničky, která je umístěna u vchodu do kostela. Za případné obdarování předem děkujeme. Dary pomohu lidem v nouzi v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zároveň děkujeme všem malým i velkým koledníkům a dobrovolníkům, kteří se nezištně podílejí na Tříkrálové sbírce.
 • Příští neděle je 2. neděle v mezidobí.
 • KDU-ČSL vás srdečně zve na tradiční Lidový ples, a to v sobotu 20. ledna v sále Na Písku.
  Lístky jsou již v prodeji v Městském infocentru.
 • Od 21. ledna zveme manžele na kurz Manželských večerů. Jde o 7 setkání v nedělní odpoledne, každé setkání má své téma (společný čas, řešení konfliktů, dobrý sex, umění komunikace, síla odpuštění, pět jazyků lásky, rodiče partnera). Letáčky jsou na nástěnkách, přihlášky a další informace poskytne Saša Dokoupilová.
 • Na společnou farní dovolenou v termínu 10. – 17. 8. 2024 v Nízkých Tatrách – ranč Králova Lehota jsou ještě volná místa. Prosíme farníky, kteří zvažují svoji účast, ať se včas nahlásí, do konce ledna je třeba uhradit zálohu. Kontakt je na letáčcích na nástěnkách. Děkujeme.