Ohlášky

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 14. července 2024 – 15. neděle v mezidobí

 • V pondělí je PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, biskupa a učitele církve.
 • Příští neděle je 16. neděle v mezidobí.
 • Po prázdninách začínáme přípravu na biřmování. Zájemci ať se prosím hlásí u o. Eliáše.

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 30. června 2024 – 13. neděle v mezidobí

 • Ve středu je SVÁTEK SV. TOMÁŠE, apoštola.
 • Připomínáme, že ve čtvrtek je mše sv. sloužena již ve farním kostele v 18 hodin.
 • V pátek je SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše sv. bude v 8 hodin ve farním kostele; obvyklá večerní v 18 hodin již nebude.
 • Římskokatolická farnost Jevíčko a skauti Jevíčko vás zvou v pátek 5.7. na slavnostní odhalení pamětní desky bratra P. Pavla Kupky (Tečky) u příležitosti výročí 70 let od jeho narození. Program začne v 9.30 hodin mší sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Poté bude následovat odhalení pamětní desky na budově fary a přátelské posezení s hudbou a občerstvením na farní zahradě.
 • Příští neděle je 14. neděle v mezidobí.
 • V termínu 12.-13.7. vás zveme na tradiční pěší pouť z Moravské Třebové do Králík. Více informací najdete na letáčcích na nástěnkách nebo u o. Cypriána.
 • Přes celé letní prázdniny bude sloužena v neděli pouze 1 mše svatá (v Mor. Třebové), a to v 8 hodin ve farním kostele (do 1.9. včetně).
  Ve Starém Městě v 9.30 hodin a v Boršově v 11 hodin zůstávají mše sv. beze změn.
 • Po prázdninách začínáme přípravu na biřmování. Zájemci ať se prosím hlásí u o. Eliáše.
 • Arcibiskup olomoucký vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Arcidiecézní charity Olomouc. Více informací najdete na nástěnkách.
  ————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 23. června 2024 – 12. neděle v mezidobí

 • V neděli 23.6. vás zveme na VEČER CHVAL v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V pondělí je SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. IRENEJE, biskupa a mučedníka.
 • V sobotu je SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů.
 • V sobotu 29.6. vás ŘKF Svitavy zve na DEN VDĚČNOSTI
  – poděkujeme za 40 let kněžství P. Jana Slívy mší sv. v 15 hodin v kostele sv. Jiljí (u fary).
 • Příští neděle je 13. neděle v mezidobí.
 • Přes celé letní prázdniny bude sloužena v neděli pouze 1 mše svatá (v Mor. Třebové), a to v 8 hodin ve farním kostele (do 1.9. včetně).
  Ve Starém Městě v 9.30 hodin a v Boršově v 11 hodin zůstávají mše sv. beze změn.
 • pátek 5. července je SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše sv. bude v 8 hodin ve farním kostele; obvyklá večerní v 18 hodin již nebude.
 • Římskokatolická farnost Jevíčko a skauti Jevíčko vás zvou v pátek 5.7. na slavnostní odhalení pamětní desky bratra P. Pavla Kupky (Tečky) u příležitosti výročí 70 let od jeho narození. Program začne v 9.30 hodin mší sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Poté bude následovat odhalení pamětní desky na budově fary a přátelské posezení s hudbou a občerstvením na farní zahradě.
 • Po prázdninách začínáme přípravu na biřmování. Zájemci ať se prosím hlásí u o. Eliáše.
  ———————————————————————————————-

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 16. června 2024 – 11. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude sloužena poslední mše sv. pro rodiny s dětmi před letními prázdninami. Přes prázdniny „dětská“ mše nebude.
  Večerní čtvrteční mše sv. v 18 hodin se od čtvrtka 4. 7. přesouvá na léto do farního kostela.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, řeholníka.
 • Příští neděle je 12. neděle v mezidobí.
 • V Moravské Třebové bude příští neděli sloužena pouze ranní mše sv. v 8 hodin (obvyklá mše v 11 hodin je zrušena). Na 11 hodinu vás na slavnostní mši sv. zve římskokatolická farnost Boršov:
 • V neděli 23. 6. vás římskokatolická farnost Boršov srdečně zve na oslavu 220 let od znovuposvěcení kostela sv. Anny. Program začne v 10.30 hodin modlitbou růžence.
  Slavnostní mši svatou v 11 hodin bude celebrovat P. František Sedláček, bývalý farář Boršova a Moravské Třebové v letech 1978 – 1990. Od 12.30 hodin bude v kulturním době farní oběd a program. V 15 hodin bude v kostele Te Deum a svátostné požehnání.
 • Přes celé letní prázdniny bude sloužena v neděli pouze 1 mše svatá (v Mor. Třebové), a to v 8 hodin ve farním kostele (počínaje 23.6., do 1.9. včetně). Ve Starém Městě v 9.30 hodin a v Boršově v 11 hodin zůstávají mše sv. beze změn.
 • Oznamujeme, že dne 29. 6. v kapli Nejsvětější trojice ve Švařci uzavřou svátost manželství
  Ing. Ladislav Abrle z Moravské Třebové a Marcela Vázlerová z Ujčova.
 • pátek 5. července je SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše sv. bude v 8 hodin ve farním kostele; obvyklá večerní v 18 hodin již nebude.
 • Od června hledáme správce naší fary v M.Třebové. Více informací u o. Eliáše.
 • Zveme rodiny z naší farnosti na víkend rodin v Hájku u Prahy v termínu 28.-30.6. (možno už od 27.6.). Zároveň zde v sobotu 29. 6. proběhne motorkářská pouť s žehnáním i ostatních dopravních prostředků před prázdninami. Zájemci nechť se hlásí o. Eliášovi.
 • Po prázdninách začínáme přípravu na biřmování. Zájemci ať se prosím hlásí u o. Eliáše.
 • ———————————————————————————————————–

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 9. června 2024 – 10. neděle v mezidobí

 • V úterý je PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, apoštola.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, kněze a učitele církve.
 • Příští neděle je 11. neděle v mezidobí.
 • Od června hledáme správce naší fary v M.Třebové. Více informací u o. Eliáše.
 • Zveme rodiny z naší farnosti na víkend rodin v Hájku u Prahy v termínu 28.-30.6. (možno už od 27.6.). Zároveň zde v sobotu 29. 6. proběhne motorkářská pouť s žehnáním i ostatních dopravních prostředků před prázdninami. Zájemci nechť se hlásí o. Eliášovi.
 • Po prázdninách začínáme přípravu na biřmování. Zájemci ať se prosím hlásí u o. Eliáše.
  ————————————————————————————————————–

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 2. června 2024 – 9. neděle v mezidobí

 • V pondělí je SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin na faře.
 • V pondělí je PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, mučedníků.
 • V klášterním kostele bude v 18 hodin sloužena BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, biskupa a mučedníka.
 • V pátek je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.
 • V pátek vás zveme do klášterního kostela sv. Josefa na NOC KOSTELŮ. Součástí Noci kostelů bude i organizovaná prohlídka Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v areálu Domova pro seniory. Více informací najdete na plakátech.
 • V sobotu je PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE.
 • Příští neděli je 10. neděle v mezidobí.
 • O letních prázdninách bude ve farnosti M.Třebová opět „letní“ režim bohoslužeb.
  Počínaje nedělí 30. června bude přes celé letní prázdniny sloužena v neděli pouze 1 mše svatá, a to v 8 hodin ve farním kostele.
  Také nebude sloužena čtvrteční mše svatá pro rodiny s dětmi (ta bude naposledy před prázdninami ve čtvrtek 20. 6. v 16.30 hodin).
  Čtvrteční mše svaté v 18 hodin budou přes léto slouženy ve farním kostele.
 • Od června hledáme správce naší fary v M.Třebové. Více informací u o. Eliáše.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 26. května 2024 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ.
 • V pátek je SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.
 • V sobotu je PAMÁTKA S. JUSTINA, mučedníka.
 • Příští neděli je 9. neděle v mezidobí. Děti z naší farnosti přijmou 1. svaté přijímání.
  V Mor. Třebové bude sloužena pouze jedna mše svatá, a to v 9 hodin ve farním kostele.
  Poté se bude konat průvod Božího těla ulicemi našeho města do klášterního kostela.
 • V pondělí 3. 6. bude v M. Třebové sloužena v 18 hodin v klášterním kostele bohoslužba slova.
 • O letních prázdninách bude ve farnosti M.Třebová opět „letní“ režim bohoslužeb.
  Počínaje nedělí 30. června bude přes celé letní prázdniny sloužena v neděli pouze 1 mše svatá, a to v 8 hodin ve farním kostele.
  Také nebude sloužena čtvrteční mše svatá pro rodiny s dětmi (ta bude naposledy před prázdninami ve čtvrtek 20. 6. v 16.30 hodin).
  Čtvrteční mše svaté v 18 hodin budou přes léto slouženy ve farním kostele.
 • Charita Moravská Třebová zahájila pravidelné setkávání podpůrné skupiny pro rodinné příslušníky a blízké osoby potýkající se se závislostí. Setkávání budou probíhat v pravidelných intervalech 1x za 14 dní. Skupinu vedou zkušení terapeuti, vstup je zdarma.
  Nejbližší termíny setkání jsou 29. 5., 12.6 a 26. 6 vždy ve středu od 17:00 do 18:30 v budově Charity Moravská Třebová na Svitavské ulici. Přijďte se setkat a popovídat si, protože „sdílená starost je poloviční starost“. Plakát je umístěný ve venkovní vývěsce kláštera.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 19. května 2024 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY V DIECÉZI

 • V pondělí je PAMÁTKA PANNY MARIE, Matky církve.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, nejvyššího a věčného kněze.
 • Příští neděli bude SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
 • Již předem avizujeme, že v neděli 2. června děti z naší farnosti přijmou 1. svaté přijímání. V Mor. Třebové bude sloužena pouze jedna mše svatá, a to v 9 hodin ve farním kostele.
  Poté se bude konat průvod Božího těla ulicemi našeho města do klášterního kostela.
 • O letních prázdninách bude ve farnosti M.Třebová opět „letní“ režim bohoslužeb.
  Počínaje nedělí 30. června bude přes celé letní prázdniny sloužena v neděli pouze 1 mše svatá, a to v 8 hodin ve farním kostele.
  Také nebude sloužena čtvrteční mše svatá pro rodiny s dětmi (ta bude naposledy před prázdninami ve čtvrtek 20. 6. v 16.30 hodin).
  Čtvrteční mše svaté v 18 hodin budou přes léto slouženy ve farním kostele.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 12. května 2024 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V úterý je SVÁTEK SV. MATĚJE, apoštola.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka.
 • V sobotu bude mše sv. ve 20 hodin ve farním kostele prodloužená o VIGILII SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Smyslem Vigilie je naléhavá modlitba v očekávání Ducha Svatého.
 • Příští neděle je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Bude se konat sbírka na církevní školy v diecézi.
 • Již předem avizujeme, že v neděli 2. června děti z naší farnosti přijmou 1. svaté přijímání. V Mor. Třebové bude sloužena pouze jedna mše svatá, a to v 9 hodin ve farním kostele.
  Poté se bude konat průvod Božího těla ulicemi našeho města do klášterního kostela.
 • O letních prázdninách bude ve farnosti M.Třebová opět „letní“ režim bohoslužeb.
  Počínaje nedělí 30. června bude přes celé letní prázdniny sloužena v neděli pouze 1 mše svatá, a to v 8 hodin ve farním kostele.
  Také nebude sloužena čtvrteční mše svatá pro rodiny s dětmi (ta bude naposledy před prázdninami ve čtvrtek 20. 6. v 16.30 hodin).
  Čtvrteční mše svaté v 18 hodin budou přes léto slouženy ve farním kostele.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 5. května 2024 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 • V neděli (5.5.) vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL do klášterního kostela.
 • V pondělí je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.
  V M. Třebové bude v 18 hodin BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • V pondělí je na faře SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin.
 • Ve středu vás zveme na pouť na Holubí studánku u Městečka Trnávky. Mše sv. bude v 11 hodin, celebruje P. Miroslav Hřib.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Začíná 9tidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • V sobotu se koná DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY s Františkou Böhmovou na téma
  „O laskavosti, něze a slabosti, aneb o kráse ženství“.  
  Obnova se koná v refektáři kláštera od 9 do 15.30 hodin. Doporučený příspěvek ve výši 200 Kč zahrnuje i oběd. Přihlašovat se lze do čtvrtku 9. 5. Saše Dokoupilové.
 • Příští neděle je 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. V Boršově bude v 11 hodin BOHOSLUŽBA SLOVA.
  ——————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 28. dubna 2024 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pondělí je SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. ATANÁŠE, biskupa a učitele církve.
  Ve čtvrtek nebude sloužena mše sv. pro rodiny s dětmi (v 16.30 hodin), pouze večerní mše sv. v 18 hodin. Čtvrteční spolčátko dětí se uskuteční, sraz v 17 hodin.
 • V pátek je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.
 • Příští neděle je 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Koná se sbírka na pronásledované křesťany.
 • V Boršově bude v 11 hodin BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Od pátku do neděle se koná duchovní obnova pro muže s P. Kodetem na faře v Rychnově. V neděli 5. 5. zveme všechny ženy na povídání „KAFE S P. KODETEM“, a to ve 14 hodin v refektáři kláštera.
 • V neděli 5.5. zveme všechny na VEČER CHVAL, a to v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V pondělí 6. 5. se koná SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin na faře.

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 21. dubna 2024 – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V úterý je SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, biskupa a mučedníka.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. MARKA, evangelisty.
 • Příští neděle je 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
 • Od 23. 4. do 2. 5. nebudou přítomni naši kněží, mše sv. budou slouženy zástupně v obvyklých časech. Ve čtvrtky 25.4. a 2.5. nebudou slouženy mše sv. pro rodiny s dětmi (v 16.30 hodin), pouze večerní mše sv. v 18 hodin. Čtvrteční spolčátko dětí se uskuteční, sraz v 17 hodin.
 • V neděli 28. 4. bude v Boršově v 11 hodin BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Upozorňujeme na termín prázdninové příměstské školičky, která se bude konat na moravskotřebovské faře od 22.7. do 26.7.2024 (po-pá). Více informací poskytne Maruška Lišková, letáčky jsou na nástěnkách.
 • Termín farního tábora na Hájovně u Radnice je v termínu 3. – 10. 8. a je určen pro děti od
  6 do 12 let. Více informací na letáčcích nebo u Elišky Nislerové.
 • Na jednání ekonomické rady farnosti bylo rozhodnuto, že stavební práce na faře a farním kostele (střecha, hromosvod) se uskuteční ještě letos. Rádi přijmeme jakýkoliv peněžní dar, který pomůže spolufinancovat tyto opravy. Dar může být zaslán jak na bankovní účet, tak i přijat v hotovosti v kanceláři děkanátní účetní. Na žádost jsme schopni vystavit potvrzení o daru.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 14. dubna 2024 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V neděli 14. 4. vás zveme do klášterního kostela v 18 hodin na VEČER CHVAL.
 • V pondělí bude BOHOSLUŽBA SLOVA (v 18 hodin v klášterním kostele).
 • Ve čtvrtek 18.4. vás zveme na mši svatou v 9 hodin v klášterním kostele u příležitosti setkání kněží Svitavského děkanátu. Odpoledne bude sloužena mše sv. pro rodiny s dětmi v 16.30 hodin, obvyklá mše sv. večerní v 18 hodin je zrušena.
 • Příští neděle je 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
 • Upozorňujeme na termín prázdninové příměstské školičky, která se bude konat na moravskotřebovské faře od 22.7. do 26.7.2024 (po-pá). Více informací poskytne Maruška Lišková.
 • Připomínáme termín farního tábora na Hájovně u Radnice v termínu 3. – 10. 8. pro děti od
  6 do 12 let. Více informací na letáčcích nebo u Elišky Nislerové.
 • V sobotu 20. 4. vás zveme na BAZAR KNIH, který se bude konat v kapli sv. Petra (ul. Svitavská) od 10 do 16 hodin.
  ————————————————————————————————————–

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 7. dubna 2024 – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • V neděli 7.dubna vás zveme do klášterního kostela na hodinovou ADORACI PŘED VYSTAVENOU NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI. Zahájení v 15 hodin modlitbou KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ.
 • V pondělí 8. dubna je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.
 • V pondělí 8. dubna zveme všechny seniory na SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin na faře.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. STANISLAVA, biskupa a mučedníka.
 • Příští neděle je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
 • Příští neděli vás zveme do klášterního kostela v 18 hodin na VEČER CHVAL.
 • Sbírka na Boží Hrob v Jeruzalémě vynesla letos 2.663,- Kč.
 • V sobotu 13. dubna bude do úřadu Olomouckého arcibiskupa uveden otec biskup Josef Nuzík. V tomto týdnu ho můžeme podpořit modlitbou. Na webových stránkách arcidiecéze www.ado.cz je k dispozici duchovní příprava pro farnosti i pro rodiny.

MODLITBA ZA ARCIBISKUPA

Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve,
prosíme tě, pomáhej našemu arcibiskupovi, ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje.
Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání,
povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost. Ať nás vede tvým učením.
Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě.
Udržuj biskupy v jednotě víry a ve vzájemné svornosti s papežem.
Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků.
Ať všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi,
můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi. Amen.

————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 31. března 2024 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – SBÍRKA NA SLUŽNÉ DUCHOVNÍCH

 • Děkujeme všem zúčastněným farníkům za úklid obou kostelů a za adorační bdění během Velikonočního tridua.
 • Příští neděle je NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.
 • V pondělí 8. dubna je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.
 • V pondělí 8. dubna zveme všechny seniory na SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin na faře.
  ———————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 17. března 2024 – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • V úterý je SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE. Po mši svaté vás zveme na agape do refektáře kláštera. Rádi přijmeme jakékoliv pochutiny k občerstvení, dobroty můžete nosit během úterý do kláštera. Z tohoto důvodu nebudou Hovory o víře.
 • V sobotu zveme manželské páry 50+ na DEN PRO MANŽELE, který se koná na faře. Prezentace je od 8.30 hodin, přednáška začíná v 9.00 hodin. Stále je ještě možné se přihlásit – u Zdeňky Liškové.
 • Příští neděle je KVĚTNÁ NEDĚLE. Nezapomeňte přinést kasičky s postní almužnou.
 • Příští pondělí 25. 3. bude ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 18 hodin.
 • Papež František jmenoval 9. února Mons. Josefa Nuzíka 15. arcibiskupem olomouckým. S radostí vás proto zveme na slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu, které proběhne v sobotu 13. dubna v 10 hod. v olomoucké katedrále. V tento mimořádný den pro naši arcidiecézi můžete ještě odpoledne využít nabídku prožít ve 14.00 modlitbu chval v kostele Panny Marie Sněžné a v 16.00 slavnostní koncert v kostele sv. Mořice.
 • Připravujeme týdenní farní tábor pro děti od 6 do 12 let v termínu 3. – 10. 8. 2024 na Hájovně u Radnice. Bližší informace u o. Eliáše nebo Elišky Nislerové.
 • Milí farníci, obracíme se na vás s prosbou o spolupráci v 16. ročníku Noci kostelů.
  Jsme si vědomi, že díky Vám dobrovolníkům mají hosté naději na otevřený kostel, který je místem pohostinnosti, sdílení, ekumenismu, rovnocenné diskuze atd.
  Letošní Noc kostelů se koná v pátek 7. června a společným tématem vyhlašovaného ročníku je srdce. Hledáme dobrovolníky, kteří by se ujali přihlášení, administrativy a programu Noci kostelů. Informovat se můžete v kanceláři kláštera.
  ————————————————————————————————————–
 • OHLÁŠKY NA NEDĚLI 10. března 20244. NEDĚLE POSTNÍ
 • V pondělí 11.3. bude v 18 hodin v klášterním kostele BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • V úterý vás také zveme na HOVORY O VÍŘE, po mši svaté v 19 hodin do refektáře kláštera.
 • Ve čtvrtek nebude mše sv. pro rodiny s dětmi (v 1615 hod.) ani spolčátko dětí.
 • Příští neděle je 5. neděle postní. V Boršově bude BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • V postní době připomínáme KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 1715 hodin v klášterním kostele a v 1500 hodin ve farním kostele. V neděli 10.3. vedou kostelníci, v neděli 17.3. senioři,
  24.3. vede Fatimský apoštolát (M.Šerá).
 • Sobotní DEN PRO MANŽELE pro všechny manželské páry 50+ byl z důvodu nemoci zrušen a bude v novém termínu 23. března za stejných podmínek. Hlaste se prosím u Zdeny Liškové.
 • Papež František jmenoval 9. února Mons. Josefa Nuzíka 15. arcibiskupem olomouckým. S radostí vás proto zveme na slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu, které proběhne v sobotu 13. dubna v 10 hod. v olomoucké katedrále. V tento mimořádný den pro naši arcidiecézi můžete ještě odpoledne využít nabídku prožít ve 14.00 modlitbu chval v kostele Panny Marie Sněžné a v 16.00 slavnostní koncert v kostele sv. Mořice.
 • Připravujeme týdenní farní tábor pro děti od 6 do 12 let v termínu 3. – 10. 8. 2024 na Hájovně u Radnice. Bližší informace u o. Eliáše nebo Elišky Nislerové.
 • Milí farníci, obracíme se na vás s prosbou o spolupráci v 16. ročníku Noci kostelů.
  Jsme si vědomi, že díky Vám dobrovolníkům mají hosté naději na otevřený kostel, který je místem pohostinnosti, sdílení, ekumenismu, rovnocenné diskuze, rozmanitosti
  a můžete si dosadit další hezké cíle a teze. Letošní Noc kostelů se koná v pátek 7. června.
  Po vzoru vídeňské Noci kostelů, jež si připomínají 20 let od první dlouhé Noci kostelů, je společným tématem vyhlašovaného ročníku právě srdce. Hledáme dobrovolníky, kteří by se zapojili do programu a koordinátora Noci kostelů (přihlášení kostela, plakáty, administrativa, správa programu na webu, hlášení počtu účastníků, závěrečná zpráva). Vítáme jakékoliv vaše nápady, který kostel bychom otevřeli a jaký program nabídli. Podrobné informace obdržíte v kanceláři kláštera.
  ————————————————————————————————————-
 • OHLÁŠKY NA NEDĚLI 3. března 2024 – 3. NEDĚLE POSTNÍ
 • V neděli (3.3.) vás zveme na VEČER CHVAL v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V pondělí vás zveme na SETKÁNÍ SENIORŮ, v 10 hodin nově na faře (Kostelní nám.).
 • V pondělí 4.3. bude v 18 hodin v klášterním kostele BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Každé úterý vás zveme na adoraci přede mší sv. od 17 do 18 hodin. V ostatní všední dny kromě pátků je adorace zrušena. V pátky zůstává společná adorace po mši svaté.
 • V úterý vás také zveme na HOVORY O VÍŘE, po mši svaté v 19 hodin do refektáře kláštera.
 • Příští neděle je 4. neděle postní.
 • V postní době připomínáme KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 1715 hodin v klášterním kostele a v 1500 hodin ve farním kostele. V neděli 3.3. vedou Křížovou cestu maminky. V neděli 10.3. vedou kostelníci.
 • V pondělí 11.3. bude v 18 hodin v klášterním kostele BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Prosíme všechny, kdo si ještě nevyzvedl svůj betlém z Výstavy betlémů, ať se spojí nejpozději do pátku s pí. Dankou Opletalovou ohledně vyzvednutí.
  ———————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 25. února 2024 – 2. NEDĚLE POSTNÍ – SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA

 • Každé úterý vás zveme na adoraci přede mší sv. od 17 do 18 hodin. V ostatní všední dny kromě pátků je adorace zrušena. V pátky zůstává společná adorace po mši svaté.
 • V úterý vás také zveme na HOVORY O VÍŘE, po mši svaté v 19 hodin do refektáře kláštera.
 • Příští neděle je 3. neděle postní.
 • V postní době připomínáme KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 1715 hodin v klášterním kostele a v 1500 hodin ve farním kostele. V neděli 25.2. vedou křížovou cestu muži, další neděli 3.3. Modlitby matek.
 • Připomínáme poslední možnost přihlásit se do konce února na DEN PRO MANŽELE, který je určen pro všechny manželské páry 50+ . Hlaste se prosím u Zdeny Liškové, letáčky jsou na nástěnkách a webových stránkách farnosti.
 • Ve dnech 8. – 10. března zveme účastníky od 18 do 35 let na duchovní obnovu na Velehradě. Letáčky jsou na nástěnkách.
 • Synoda v církvi vstupuje do další fáze nazvané „Na cestě k říjnu 2024“. Z dosavadních podnětů vyplynulo 7 témat k reflexi, na které může zareagovat skupinka na základě svých zkušeností. Každé ze 7 témat má svou cílovou skupinku a obsah. Témata jsou:
  1) Církev je poslání
  2) Ženy v životě a poslání církve
  3) Zasvěcený život a laická sdružení
  4) Jáhni a kněží v synodální církvi
  5) Biskup v církevním společenství
  6) Církev, která naslouchá a doprovází
  7) Struktury spoluúčasti
 • Nyní je třeba vytvořit nové synodální skupinky vzniklé podle tématu a ty zaregistrovat od 11. února u o. Eliáše nebo u manželů Liškových. Skupinka se může přihlásit kdykoliv, avšak je třeba, aby výstupy byly odevzdány do 30. března.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 18. února 2024 – 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve čtvrtek je SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, apoštola.
 • Příští neděle je 2. neděle postní. Koná se sbírka HALÉŘ SVATÉHO PETRA.
 • Od začátku postní doby jsou zrušeny adorace přede mší sv. ve všední dny, zachována bude pouze adorace v úterky od 17 do 18 hodin. V pátky zůstává společná adorace po mši svaté.
 • V postní době vás zveme na KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 1715 hodin v klášterním kostele a v 1500 hodin ve farním kostele. Prosím modlitební skupiny o spolupráci při vedení jednotlivých křížových cest.
 • Milí věřící a příznivci Charity, stále si můžete v kostelích vyzvednou postní kasičky a být účastni na Postní almužně v rámci postního období. Každý z vás má možnost přispět svým drobným darem a pomoci těm, kteří se potýkají s náročnými životními situacemi. Kasičku Postní almužny pak prosíme přineste zpět na bohoslužbu o Květné neděli, která připadá na 24. března. Věříme, že tato doba před Velikonocemi je vhodným okamžikem pro projev naší solidarity a lásky k bližnímu. Děkujeme vám.
 • V sobotu 9. března zveme všechny manželské páry 50+ na DEN PRO MANŽELE, který se bude konat na třebovské faře. Tímto dnem vás budou provázet Hana a Petr Školoudovi, kteří se mimo jiné věnují doprovázení manželů a křesťanského životnímu koučinku. V programu jsou zahrnuty přednášky, osobní zamyšlení, diskuse v páru, procházka atd. Hlaste se prosím do konce února u Zdeny Liškové, letáčky jsou na nástěnkách a webových stránkách farnosti. Účastnický poplatek 500 Kč za pár včetně stravy.
 • Ve dnech 8. – 10. března zveme účastníky od 18 do 35 let na duchovní obnovu na Velehradě. Letáčky jsou na nástěnkách.
  ————————————————————————————————————-

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 11. února 2024 – 6. neděle v mezidobí – SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

 • V úterý vás opět zveme na pravidelné HOVORY O VÍŘE v 19 hodin v refektáři kláštera.
 • Ve středu je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu, začátek postní doby.
  Mše sv. bude v 18 hodin v klášterním kostele v Mor. Třebové.
 • Od začátku postní doby budou hodinové adorace přede mší sv. ve všední dny zrušeny, zachována bude pouze adorace v úterky od 17 do 18 hodin. V pátky zůstává společná adorace po mši svaté.
 • V postní době vás zveme na KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 1715 hodin v klášterním kostele a v 1500 hodin ve farním kostele. Prosím modlitební skupiny o spolupráci při vedení jednotlivých křížových cest.
 • Milí věřící a příznivci Charity, chtěli bychom vás vyzvat k účasti na Postní almužně, která se uskuteční v rámci postního období. Na Popeleční středu 14.2. budou po večerní bohoslužbě v kostelích umístěny postní kasičky. Ty jsou připraveny k rozebrání a každý z vás má možnost přispět svým drobným darem a pomoci těm, kteří se potýkají s náročnými životními situacemi. Kasičku Postní almužny pak prosíme přineste zpět na bohoslužbu o Květné neděli, která připadá na 24. března. Věříme, že tato doba před Velikonocemi je vhodným okamžikem pro projev naší solidarity a lásky k bližnímu. Děkujeme vám.
 • Příští neděle je 1. neděle postní.
 • V neděli 18. 2. bude v BORŠOVĚ BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Ve dnech 16.-17. února se bude v Moravské Třebové konat setkání mládeže svitavského děkanátu. Program zahájíme večerní mši svatou v 18 hodin v klášterním kostele, v sobotu v rámci programu pro mládež zveme všechny na křížovou cestu ve 14 hodin od farního kostela na Kalvárii. Zájemci o děkanátní setkání mládeže se mohou přihlašovat u o. Eliáše.
 • V sobotu 9. března zveme všechny manželské páry 50+ na DEN PRO MANŽELE, který se bude konat na třebovské faře. Tímto dnem vás budou provázet Hana a Petr Školoudovi, kteří se mimo jiné věnují doprovázení manželů a křesťanského životnímu koučinku. V programu jsou zahrnuty přednášky, osobní zamyšlení, diskuse v páru, procházka atd. Hlaste se prosím do konce února u Zdeny Liškové, letáčky jsou na nástěnkách a webových stránkách farnosti. Účastnický poplatek 500 Kč za pár včetně stravy.
 • Ve dnech 8. – 10. března zveme účastníky od 18 do 35 let na duchovní obnovu na Velehradě. Letáčky jsou na nástěnkách.
 • Synoda v církvi vstupuje do další fáze nazvané „Na cestě k říjnu 2024“. Z dosavadních podnětů vyplynulo 7 témat k reflexi, na které může zareagovat skupinka na základě svých zkušeností. Každé ze 7 témat má svou cílovou skupinku a obsah. Témata jsou:
  1) Církev je poslání
  2) Ženy v životě a poslání církve
  3) Zasvěcený život a laická sdružení
  4) Jáhni a kněží v synodální církvi
  5) Biskup v církevním společenství
  6) Církev, která naslouchá a doprovází
  7) Struktury spoluúčasti
 • Nyní je třeba vytvořit nové synodální skupinky vzniklé podle tématu a ty zaregistrovat od 11. února u o. Eliáše nebo u manželů Liškových. Skupinka se může přihlásit kdykoliv, avšak je třeba, aby výstupy byly odevzdány do 30. března.
 • V pátek 9. února bylo oznámeno jméno nového olomouckého arcibiskupa, jímž se stal dosavadní administrátor arcidiecéze o. Josef Nuzík. Inaugurace je planována na sobotu 13. dubna v olomoucké katedrále sv. Václava.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 4. února 2024 – 5. neděle v mezidobí

 • V neděli  4. 2. vás zveme na VEČER CHVAL v 18 hodin do klášterního kostela.
 • V pondělí je PAMÁTKA SV. AGÁTY, panny a mučednice.
 • V pondělí vás zveme na SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin do refektáře kláštera.
 • V úterý je PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, mučedníků.
 • V úterý vás zveme v 19 hodin do refektáře kláštera na HOVORY O VÍŘE.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, panny.
 • V sobotu 10. 2. (před Masopustním úterý) vás zveme v 19 hodin do refektáře kláštera na ochutnávku vepřových kolen. Proběhne soutěž o nejchutnější výrobek, vítěz získá cenu kvardiána domu. Zúčastnit se může každá hospodyňka či kuchař, který přinese uvařené vepřové koleno nebo pečená žebírka apod.
 • Příští neděle je 6. neděle v mezidobí. Světový den nemocných.
  Při obou mších svatých bude udělena svátost Pomazání nemocných.
 • Ve dnech 16.-17. února se bude v Moravské Třebové konat setkání mládeže svitavského děkanátu. Program zahájíme večerní mši svatou v 18 hodin v klášterním kostele, v sobotu v rámci programu pro mládež zveme všechny na křížovou cestu ve 14 hodin od farního kostela na Kalvárii. Zájemci o děkanátní setkání mládeže se mohou přihlašovat u o. Eliáše.
 • Ve dnech 8. – 10. března zveme účastníky od 18 do 35 let na duchovní obnovu na Velehradě. Letáčky jsou na nástěnkách.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 28. ledna 2024 – 4. neděle v mezidobí

Vážení dárci, podporovatelé a příznivci Charity, srdečně děkujeme všem koordinátorům a organizátorům sbírky, vedoucím skupinek, koledníkům, vedení obcí a firem, kněžím a štědrým dárcům letošního již 24. ročníku Tříkrálové sbírky. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 z rozpečetěných kasiček za Moravskotřebovský a Jevíčský region a oblast Velkoopatovicka je 895 258Kč. Online kasička a bezhotovostní platby činí prozatím 14 971 Kč. Do konce ledna je ještě stále možné přispívat formou on-line  příspěvků (přes QR kód nebo bankovní účet). Výsledek koledování v jednotlivých obcích je zveřejněn v tiskové zprávě, která je k dispozici  ve venkovní vývěsce kláštera. Na webu tříkrálové sbírky Charity ČR (www.trikralovasbirka.cz) je možné sledovat celkové výsledky letošního ročníku za celou Českou republiku. Jako forma poděkování koledníkům, je dnes 28.1. v 15:00 v kinosále obce Kunčina připraveno promítání filmu Tonda, Slávka a kouzelné světlo. Jste srdečně zváni!
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na další naší akci, kterou pořádáme k příležitosti Hromnic. Přijďte si v pátek 2.2.2024 od 14hodin do KAPLE SV. PETRA na Svitavské ulici vyrobit svoji svíčku hromničku nebo si zakoupit výrobky našich klientů STD Ulita! Je pro Vás připraveno i malé občerstvení. Těšíme se na Vás! Velmi si ceníme Vaší pomoci a darů pro lidi v nouzi!

 • V pondělí je BOHOSLUŽBA SLOVA v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V úterý vás zveme v 19 hodin do refektáře kláštera na HOVORY O VÍŘE.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, kněze.
 • V pátek je SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU.
 • Příští neděle je 5. neděle v mezidobí.
 • V neděli  4. 2. vás zveme na VEČER CHVAL v 18 hodin do klášterního kostela.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 21. ledna 2024 – Neděle Božího slova – sbírka

 • V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.1.) vás tuto neděli (21. 1.) zveme na společné EKUMENICKÉ SETKÁNÍ v 17 hodin v klášterním kostele a poté na agape do refektáře kláštera.
 • Vážení dárci, dobrovolníci, podporovatelé a příznivci Charity,
  děkujeme za příspěvky do pokladniček koledníkům, kteří přinesli radost a požehnání
  v 24. ročníku Tříkrálové sbírky. Srdečně děkujeme všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili a pomohli s organizací. Děkujeme také bratřím Františkánům za poskytnutí zázemí pro koledníky v prostorách refektáře kláštera a o. Eliášovi za krásné požehnání. Koledování bylo ukončeno 14. ledna, nyní probíhá rozpečeťování pokladniček. O celkovém výsledku budeme informovat, průběžné výsledky je možné sledovat na webu tříkrálové sbírky Charity ČR (www.trikralovasbirka.cz). Do konce ledna je možné ještě přispívat formou on line (přes QR kód nebo bankovní účet). Přijměte, prosím, jako formu poděkování, pozvání na Tříkrálový koncert, který se koná dnes, v neděli 21. 1. 2024 venku – na náměstí v Moravské Třebové, a to v 16,00 hodin. Těšíme se na Vás. Srdečně děkujeme za pomoc a dar pro lidi v nouzi!
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, biskupa a učitele církve.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, apoštola.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, biskupů.
 • Příští neděle je 4. neděle v mezidobí.
 • V pondělí 29. 1. bude BOHOSLUŽBA SLOVA v 18 hodin v klášterním kostele.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 14. ledna 2024 – 2. neděle v mezidobí

 • V neděli 14.1. vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL do klášterního kostela sv. Josefa.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, opata.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA PANNY MARIE, Matky jednoty křesťanů.
 • Od 18. do 25. ledna je TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ.
 • V neděli 21. ledna vás zveme na společné ekumenické setkání v 17 hodin v klášterním kostele a poté na agape do refektáře kláštera.
 • Příští neděle je 3. neděle v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA.
 • Vážení dárci, i letos k Vám přišli Tři králové a přinesli do Vašich domovů poselství radosti, solidarity a novoroční požehnání. Ještě stále je možné přispět do statické pokladničky, která je umístěna u vchodu do kostela. Za případné obdarování předem děkujeme. Dary pomohu lidem v nouzi v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zároveň děkujeme všem malým i velkým koledníkům a dobrovolníkům, kteří se nezištně podílejí na Tříkrálové sbírce. Děkujeme za pomoc a dar pro lidi v nouzi.
 • KDU-ČSL vás srdečně zve na tradiční Lidový ples, a to v sobotu 20. ledna v sále Na Písku.
  Lístky jsou již v prodeji v Městském infocentru.
 • Od 21. ledna zveme manžele na kurz Manželských večerů. Jde o 7 setkání v nedělní odpoledne, každé setkání má své téma (společný čas, řešení konfliktů, dobrý sex, umění komunikace, síla odpuštění, pět jazyků lásky, rodiče partnera). Letáčky jsou na nástěnkách, přihlášky a další informace poskytne Saša Dokoupilová.
 • Na společnou farní dovolenou v termínu 10. – 17. 8. 2024 v Nízkých Tatrách – ranč Králova Lehota jsou ještě volná místa. Prosíme farníky, kteří zvažují svoji účast, ať se včas nahlásí, do konce ledna je třeba uhradit zálohu. Kontakt je na letáčcích na nástěnkách. Děkujeme.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 7. ledna 2024 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 • Vážení dárci, i letos k Vám přišli Tři králové a přinesli do Vašich domovů poselství radosti, solidarity a novoroční požehnání. Ještě stále je možné přispět do statické pokladničky, která je umístěna u vchodu do kostela. Za případné obdarování předem děkujeme. Dary pomohu lidem v nouzi v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zároveň děkujeme všem malým i velkým koledníkům a dobrovolníkům, kteří se nezištně podílejí na Tříkrálové sbírce.
 • Příští neděle je 2. neděle v mezidobí.
 • KDU-ČSL vás srdečně zve na tradiční Lidový ples, a to v sobotu 20. ledna v sále Na Písku.
  Lístky jsou již v prodeji v Městském infocentru.
 • Od 21. ledna zveme manžele na kurz Manželských večerů. Jde o 7 setkání v nedělní odpoledne, každé setkání má své téma (společný čas, řešení konfliktů, dobrý sex, umění komunikace, síla odpuštění, pět jazyků lásky, rodiče partnera). Letáčky jsou na nástěnkách, přihlášky a další informace poskytne Saša Dokoupilová.
 • Na společnou farní dovolenou v termínu 10. – 17. 8. 2024 v Nízkých Tatrách – ranč Králova Lehota jsou ještě volná místa. Prosíme farníky, kteří zvažují svoji účast, ať se včas nahlásí, do konce ledna je třeba uhradit zálohu. Kontakt je na letáčcích na nástěnkách. Děkujeme.