Chrámový sbor a schola

Schola a Chrámový sbor

schází se nepravidelně a hrají (zpívají) na vybraných mších svatých