Bratři františkáni

V současnosti v klášteře žije 6 bratrů františkánů, z toho 2 kněží a 1 jáhen:

P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, kvardián; administrátor farnosti Moravská Třebová P. Cyprián Marek Bobák OFM, administrátor farností Staré Město a Boršov Šimon Jakub Růžička OFM, jáhen; kaplan farnosti Moravská Třebová Ivan Karel Žídlík OFM, důchodce, bývalý varhaník Masseo František Smetana OFM, důchodce, kostelník Mojžíš Jan Wawrzinek OFM, kuchař

Kromě bratří zde žije ještě zhruba třicet dalších obyvatel. Před několika lety totiž (ostatně jako asi všude v naší republice), jsme jako bratři byli stále častěji konfrontováni naléhavou potřebou nejrůznějších lidí složit někde hlavu. Tito lidé z nejrůznějších důvodů hledali domov. Místo, kde by mohli žít. Jelikož klášter oplýval mnoha místnostmi, do té doby využívanými jen sporadicky na nejrůznější duchovní akce, obnovy, exercicie apod., rozhodli jsme se upřednostnit tuto zřejmou a naléhavou potřebu. Postupně se tedy jednotlivé místnosti zaplňovaly lidmi s nejrůznějšími životními příběhy, které však spojovalo bolestné finále – život bez domova. Až, jakoby pod tlakem stále nových příchozích, jsme řešili otázky, kde se budou noví obyvatelé mýt a jak stravovat a z čeho budeme hradit logicky rychle narůstající provozní náklady. Jak už to bývá, dobrý Bůh nám postupně poslal nejen nejrůznější drobné dárce, kteří viděli, o co zde jde, ale i pomocníky, kteří nám pomohli a pomáhají tuto dnes již poměrně velikou a spletitou sociální pomoc realizovat. Stále však se jako bratři snažíme uchovat spíše rodinný charakter našeho soužití s našimi spoluobyvateli kláštera a (nakolik je to možné), bráníme se institucionalizaci toho, co vnímáme spíše jako přirozenou reakci na potřeby v našem okolí. Klášter je již delší dobu zcela zaplněn.

Bratři z našeho konventu také spravují farnost Moravskou Třebovou, farnost Staré Město a Boršov.

Město Moravská Třebová poskytlo v roce 2020 dotaci ve výši 50.000 Kč Řeholnímu domu menších bratří v Moravské Třebové na provoz františkánského kláštera.

Součástí kláštera je kostel sv. Josefa

Bratr Ivan vycházející z kostela Nalezení sv. kříže na Křížovém vrchu
Bratr Ivan v kostele Nalezení sv. Kříže