Výuka náboženství

Vyučování náboženství ve školním roce 2018/19 bude následovně:

Náboženství (1. stupeň ZŠ)

čtvrtek ve 14.00 hodin na 2.ZŠ Palackého v učebně pí.uč. Jarůškové, stejně jako loni bude vyučovat náš jáhen Jan Hubálek.

Spolčátko (2. stupeň ZŠ)

čtvrtek v 16.30 hodin v klášteře

Spolčo (SŠ)

pátek od 19 hodin (po mši sv. a adoraci) v refektáři kláštera

Hovory o víře (příprava na křest dospělých)

středa od 19 hodin v refektáři kláštera