Slavnost sv. Josefa

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu. Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě…
Více

Modlitba Františka k Panně Marii

Touto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie: Publikováno: 15. 3. 2020 13:30 na www.cirkev.cz Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svou víru pevnou. Ty, Záchrano…
Více

Aktuální informace od 16.3

Vláda zakázala s účinností od pondělí 16. března od 000 hod. do 24. března 0600 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po ČR. Vzhledem k tomuto opatření se opět mění režim bohoslužeb v naší farnosti. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Hospodine, dobrý Bože… obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen…
Více

Aktuální informace

Vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu v zemi platí od pátku zákaz konání hromadných akcí přesahující počet 30 osob. Opatření se vztahuje i na náboženské akce V neděli bude tedy pro farnost mše svatá v 8 hodin ve farním kostele, při naplnění kapacity 30 osob mohou zbývající farníci ve stejný čas využít bohoslužby slova s…
Více

Adventní prohlídky ve farním kostele

V rámci adventního času vás zveme k návštěvě farního kostela. I letos se uskuteční adventní prohlídky, kde si návštěvník může prohlédnout interiér kostela a vánoční betlém.Na vybraných prohlídkách zazní i adventní písně, koledy či staré gregoriánské písně. Srdečně vás zveme k návštěvě. Přijďme v době adventu a ztišme svá srdce.

Vánoce 2019

Přehled bohoslužeb na vánoce 2019

Večer chval

Pojďte s námi chválit našeho Pána, za vše co jsme dostali. Za naše skvělé rodiny, za naše blízké a za naši farnost.

Dívky ze sirotčince v Keni se dočkaly pomoci

Na jaře letošního roku absolvovala studentka Michaela Přibylová povinnou zahraniční praxi v Keni, konkrétně v dívčím dětském domově s názvem Our Lady of Grace Children’s Home. Během své práce pro dětský domov se jej rozhodla podpořit prostřednictvím foundraisingové sbírky. „Požádala jsem Vás o podporu v podobě libovolné finanční částky. Sbírka byla ukončena 18. května a…
Více

Mše v Roklince

Ve středu 17. července proběhla v Roklince u Moravské Třebové mše svatá. Při této příležitosti byl posvěcen i pramen vody, který je blízko hlavního oltáře.