Ohlášky

NEDĚLE 16. ČERVNA 2019

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ, mše svatá bude jako
  
  obvykle v 18 hodin ve farním kostele. Průvod Božího Těla bude v neděli.
 • Nedělní mše svatá bude pouze jedna, a to v 9 hodin ve farním kostele
  
  – průvod Božího Těla.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, řeholníka.

NEDĚLE 9. ČERVNA 2019

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

sbírka na církevní školy v diecézi
 • Tuto neděli (9.6.) vás všechny zveme na VEČER CHVAL, a to v 18 hodin v
  
  klášterním kostele.
 • V pondělí je PAMÁTKA PANNY MARIE, Matky církve.
 • V úterý je PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, apoštola.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, nejvyššího a věčného kněze.
 • V neděli je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
 • V neděli 23. 6. bude PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA (SLAVNOST TĚLA A KRVE
  
  PÁNĚ), mše svatá bude pouze jedna, a to v 9 hodin ve farním kostele.