Ohlášky

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 2. května 2021

 1. neděle velikonoční
  • V pondělí je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.
  • Od středy 5. května bude opět pokračovat výuka náboženství pro děti 1. stupně
  ZŠ s bratrem Janem Hubálkem. Výuka začíná v 13.30 hodin v klášteře.
  • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.
  • V pátek začíná v 18 hodin mší svatou v klášterním kostele DUCHOVNÍ OBNOVA –
  CHARISMATA VE SPOLEČENSTVÍ. Přednáší Pavla Petrášková. Pokud ještě
  zvažujete svoji účast, nahlaste se prosím nejpozději do úterý 4.5. v kanceláři
  kláštera.
  • Příští neděle je 6. neděle velikonoční.