Ohlášky

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 22. května 2022, 6. neděle velikonoční – SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 • V pondělí bude v klášterním kostele sloužena bohoslužba slova.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Bude pouze jedna mše svatá, a to v 18 hodin v klášterním kostele (obvyklá mše sv. pro rodiny s dětmi nebude).
 • Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Podpořme naše biřmovance modlitbou, svátost biřmování přijmou dne 5. 6. v katedrále sv. Václava v Olomouci.
 • sobotu 28. 5. 2022 je v Moravské Třebové zrušena obvyklá mše svatá
  v 18 hodin ve farním kostele z důvodu farní pouti do Hájku.
 • V současné době jsou volné intence, můžete si je zapisovat po každé mši svaté v sakristii.
 • V pátek 10. 6. vás zveme na Noc kostelů. Letos bude veřejnosti otevřen klášterní kostel s přilehlou kaplí sv. Petra v okovech. Program Noci kostelů najdete na nástěnkách.
 • Na hrobě bratří františkánů byly zhotoveny nové náhrobní kameny, za jakýkoliv příspěvek budeme rádi.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 15. května 2022 – 5. neděle velikonoční

 • V pondělí je SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, kněze.
 • sobotu 28. 5. 2022 je v Moravské Třebové zrušena obvyklá mše svatá
  v 18 hodin ve farním kostele z důvodu farní pouti do Hájku.
 • V současné době jsou volné intence, můžete si zapisovat po každé mši svaté v sakristii.
 • Centrum pro rodinu Sluníčko zve všechny děti ve věku od 4 do 10 let na příměstský tábor „Noemova archa“ v termínu 11.-15.7.2022. Více informací najdete na nástěnkách, přihlášky u Zdeňky Liškové.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 8. května 2022 – 4. neděle velikonoční – Sbírka na křesťanská média

 • V neděli 8. 5. vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
 • V sobotu je SVÁTEK SV. MATĚJE, apoštola.
 • V sobotu 14. 5. bratr Cyril organizuje brigádu na faře v Gruně a prosí o pomoc.
  Sraz je v 9 hodin v Gruně na faře, ostatní informace získáte u br. Cyrila (tel. 721 821 321).
 • Prosíme všechny farníky o přihlášení na společnou farní pouť do Hájku u Prahy, která se koná v sobotu 28. 5. 2022 (Navštívení Panny Marie).
  Mši svatou zde bude v 11 hodin sloužit P. Jan M. Vianney Dohnal OFM.
  Objednáváme autobus, proto se prosím zapisujte do seznamu vzadu v kostele (nejpozději do 20. 5.).
 • V současné době jsou volné intence na několik týdnů, můžete si zapisovat po každé mši svaté v sakristii.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 1. května 2022 – 3. neděle velikonoční

 • Od 1. května znovu začínají pravidelné mše svaté v lesní kapli Panny Marie v Rychnově ve 14:30 hodin. Při dnešní bohoslužbě bude požehnána kopie milostné sochy Panny Marie Vranovské. Celebrantem bude o. děkan Václav Dolák.
 • V pondělí je PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, biskupa a učitele církve.
 • V pondělí je v 10 hodin SETKÁNÍ SENIORŮ v refektáři kláštera.
 • V úterý je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.
 • Příští neděle je 4. neděle velikonoční, koná se sbírka na křesťanská média.
 • Příští neděli 8. května vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
 • V postní almužně se letos vybralo:
  – v Moravské Třebové 8.796 Kč
  – v Boršově 1.882 Kč
  – ve Starém Městě 5.035 Kč
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Zveme všechny farníky na společnou farní pouť do Hájku u Prahy, a to v sobotu
  28. 5. 2022 (Navštívení Panny Marie).
  Mši svatou zde bude v 11 hodin sloužit P. Jan M. Vianney Dohnal OFM.
  Dle počtu zájemců bychom objednali velký či malý autobus, proto se prosím zapisujte do seznamu vzadu v kostele (nejpozději do 20. 5.).
  ————————————————————————————————————– 

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 24. dubna 2022 – 2. neděle velikonoční – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Dnes v neděli Božího milosrdenství bude od 15 do 16 hodin v klášterním kostele Výstav Nejsvětější svátosti s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • V pondělí je SVÁTEK SV. MARKA, evangelisty.
 • V pátek je SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, panny a učitelky církve.
 • V Moravské Třebové se vybralo ve sbírce na kněžské platy 17.164 Kč, v Boršově 2.190 Kč a ve Starém Městě 1.879 Kč.
 • Ve čtvrtek 28.4. nebude obvyklá „dětská“ mše sv. v 16.30 hodin pro rodiny s dětmi.
 • Od května znovu začínají mše svaté v lesní kapli Panny Marie v Rychnově. První mše svatá bude sloužena v neděli 1. května 2022 ve 14:30 hodin. Při bohoslužbě bude požehnána kopie milostné sochy Panny Marie Vranovské. Celebrantem bude o. děkan Václav Dolák.
 • Srdečně zveme všechny muže na společné putování s bratry františkány – Kající pouť do Holýšova ve dne 5. – 8. 5. 2022. Podrobné info na letáčku na nástěnkách.
 • Již s předstihem vás zveme na společnou farní pouť do Hájku u Prahy, a to v sobotu
  28. 5. 2022 (Navštívení Panny Marie).
  Mši svatou zde bude v 11 hodin sloužit P. Jan M. Vianney Dohnal OFM.
  Dle počtu zájemců bychom objednali velký či malý autobus, proto se prosím zapisujte do seznamu vzadu v kostele (nejpozději do 20. 5.).
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 17. dubna 2022 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – SBÍRKA NA PLATY KNĚŽÍ

 • Na velikonoční pondělí je mše svatá v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V pondělí je adorační den farnosti Staré Město.
 • Příští neděle je NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.
 • Bratři františkáni stále nabízí přebytky brambor. V případě zájmu kontaktujte o. Eliáše.
 • Srdečně zveme všechny muže na společné putování s bratry františkány – Kající pouť do Holýšova ve dne 5. – 8. 5. 2022. Podrobné info na letáčku na nástěnkách.
 • Již s předstihem vás zveme na společnou farní pouť do Hájku u Prahy, a to v sobotu
  28. 5. 2022 (Navštívení Panny Marie).
  Mši svatou zde bude v 11 hodin sloužit P. Jan M. Vianney Dohnal OFM.
  Dle počtu zájemců bychom objednali velký či malý autobus, proto se prosím hlaste co nejdříve otci Eliášovi nebo v kanceláři kláštera.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 10. dubna 2022 – Květná neděle

 • V neděli 10. dubna (dnes) vás zveme na VEČER CHVAL, v 18 hodin do klášterního kostela.
 • V pondělí je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, dopoledne od 10 do 12 hodin
  a odpoledne od 16 do 18 hodin.
 • Přehled bohoslužeb o Velikonocích najdete na nástěnkách.
 • Na Velký pátek je DEN PŘÍSNÉHO POSTU.
 • Otec Eliáš nabízí nepřetržité bdění ve farním kostele od večera Zeleného čtvrtku do sobotního podvečera Bílé soboty (do Vigilie vzkříšení). Prosíme farníky, abychom společně zaplnili tabulku na hlídání otevřeného kostela po celou dobu bdění. Zapisovat se můžete vzadu v kostele.
 • Na Velký pátek a na Bílou sobotu je možné věnovat DARY NA BOŽÍ HROB v Jeruzalémě.
 • Na Bílou sobotu je VIGILIE VZKŘÍŠENÍ ve 21 hodin ve farním kostele.
  Po vigilii vás zveme do refektáře kláštera na Velikonoční agape – slavení Zmrtvýchvstání Páně. Budou připraveny horké nápoje a pohoštění.
  Rádi uvítáme vámi připravené dobroty na společné slavení, vše můžete nosit do kláštera v sobotu od 18 do 20.30 hodin.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně proběhne na obou mších svatých ŽEHNÁNÍ POKRMŮ.
 • Příští neděli je SBÍRKA NA PLATY KNĚŽÍ do mzdového fondu arcibiskupství.
 • Bratři františkáni nabízí přebytky brambor. V případě zájmu kontaktujte o. Eliáše.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 3. dubna 2022 – 5. neděle postní

 • Děkujeme všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav primice
  o. M.Jiřího / Jakuba Smejkala.
 • Příští neděle je KVĚTNÁ NEDĚLE.
  Prosíme o donesení postních pokladniček do kostela.
 • Příští neděli 10.4. vás zveme na VEČER CHVAL, a to v 18 hodin v klášterním kostele.
 • Přehled bohoslužeb o Velikonocích najdete na nástěnkách.
 • Otec Eliáš nabízí nepřetržité bdění ve farním kostele od večera Zeleného čtvrtku do sobotního podvečera Bílé soboty (do Vigilie vzkříšení). Prosíme farníky, abychom společně zaplnili tabulku na hlídání otevřeného kostela po celou dobu bdění.
 • Zveme vás na postní duchovní obnovu v termínu 8. – 9. 4. 2022 (pá-so). Duchovní obnovu povede o. Eliáš OFM. Prosíme zájemce, aby se zapisovali do seznamu vzadu v kostele.
 • Bratři františkáni nabízí přebytky brambor. V případě zájmu kontaktujte o. Eliáše.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 27. března 2022, 4. neděle postní
PRIMICE o. M.Jiří / Jakub Smejkal

 • Přehled bohoslužeb o Velikonocích najdete na nástěnkách.
 • Otec Eliáš nabízí nepřetržité bdění ve farním kostele od večera Zeleného čtvrtku do sobotního podvečera Bílé soboty (do Vigilie vzkříšení). Prosíme farníky, abychom společně zaplnili tabulku na hlídání otevřeného kostela po celou dobu bdění.
 • Zveme vás na postní duchovní obnovu v termínu 8.-9.4.2022 (pá-so). Duchovní obnovu povede o. Eliáš OFM.

——————————————————————————————————————–

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 20. března 2022, 3. neděle postní

 • V pátek je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.
 • Ve sbírce na Haléř sv. Petra se vybralo 7.171 Kč.
 • Ve sbírce na pomoc Ukrajině se vysbíralo celkem 18.267 Kč.
 • A ve sbírce na celostátní setkání mládeže přispějeme částkou 7.722 Kč.
 • Příští víkend upozorňujeme na změnu času, ze soboty na neděli se posouvá čas ze 2 hodin na 3 hodiny, tudíž budeme spát o hodinu méně.
 • Příští neděle je 4. neděle postní, v tento den bude v naší farnosti sloužena PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ. Mši bude sloužit otec M. Jiří / Jakub Smejkal, mnich francouzského trapistického opatství Sept-Fons.
  Primiční mše svatá bude sloužena v 9 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Obvyklé nedělní mše svaté (v 8 a v 11 hodin) jsou zrušeny.
  Po primiční mši svaté a novokněžském požehnání vás zveme na společné agape do Laskavárny a přilehlého nádvoří v prostorách františkánského kláštera na Svitavské ulici.
  Tímto prosíme farníky o donesení dobrot na agape, a to od 8.30 hodin do Laskavárny.
 • Na faře jsou ubytované ukrajinské rodiny. S dotazy ohledně možné pomoci se prosím obracejte na Zdeňku Liškovou.

V den 27. března 2022,
4. neděle postní – Lætare,

Otec M. Jiří / Jakub Smejkal
mnich francouzského trapistického opatství Sept-Fons bude sloužit primiční mši svatou v 9 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Moravské Třebové (Kostelní náměstí).

Následující modlitby bratrů trapistů budou v neděli přístupné veřejnosti:

 • 7 h. Ranní chvály – klášterní kostel
 • 8:40 h. Tercie – farní kostel
 • 9 h. Primiční mše svatáfarní kostel
 • 16:30 h. Nešpory – hřbitovní kostel
 • 18 h. Výstav Nejsvětější svátosti – farní kostel
 • 20 h. Kompletář – klášterní kostel