Ohlášky

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 4. července 2021

14. neděle v mezidobí

 • Dnes je SBÍRKA NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝM TORNÁDEM NA JIŽNÍ MORAVĚ. Výtěžek sbírky bude předán Charitě Brno, která zajistí, aby se Vaše dary dostaly k těm, kteří to potřebují. Na vyžádání můžeme dárci vystavit potvrzení o daru.
 • V pondělí je SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Mše svatá bude v 18:00 hodin v klášterním kostele.
 • Prázdninový řád bohoslužeb:
  • O letních prázdninách nejsou slouženy mše svaté pro rodiny s dětmi.
  • Obvyklé čtvrteční mše svaté v 18:00 hodin budou po dobu letních prázdnin slouženy ve farním kostele.
  • Přes prázdniny není v obvyklou dobu od 15:00 do 16:00 hodin otevřený klášterní kostel s VNS.
 • V prvním pololetí jsme odvedli kostelní sbírky na tyto účely vyhlášené arcibiskupstvím:
  • na Haléř sv. Petra…………………..3.826 Kč
  • na Svatou zemi………………………3.475 Kč
  • na františkánské bohoslovce….5.000 Kč
  • na křesťanská média………………6.012 Kč
  • na církevní školství……………….10.165 Kč
 • Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 11. července 2021

15. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, biskupa a učitele církve.
 • V pátek je PAMÁTKA PANNY MARIE KARMELSKÉ.
 • Příští neděle je 16. neděle v mezidobí.