Ohlášky

Neděle 16. prosince

 • V pondělí 17. 12. bude v klášterním kostele ve 13 hodin sloužena pohřební mše svatá
  za Jarmilu Raclovou
  , obyvatelku kláštera.

 

 • V úterý 18. 12. bude ve farním kostele ve 13 hodin sloužena pohřební mše svatá
  za Josefa Kryštofa
  , našeho farníka a letitého kostelníka.

 

 • Vyzýváme všechny děti, aby v průběhu následujícího týdne vyrobili jakoukoliv vánoční ozdobu na náš vánoční strom v klášterním kostele.
  Příští neděli 23.12. mohou tuto ozdobu přinést v obětním průvodu a sami pověsit na připravený vánoční strom.

A aby rodičům nebylo líto, že se nemohou zapojit, budou-li chtít, mohou přinést pod vánoční strom zabalený dárek vhodný pro dospělou osobu. Dárek prosím zabalte modře nebo červeně, podle toho, komu je určen (muž, žena).

 

 • Ve dnech 25. až 26.12. budou pro širokou veřejnost otevřeny oba kostely s Betlémem.
  Ve farním kostele bude možná návštěva od 14 do 16 hodin, v klášterním kostele
  od 15 do 17 hodin.
  Z tohoto důvodu prosíme farníky o pomoc při hlídání kostelů v době jejich zpřístupnění, zapisujte se prosím do připravených seznamů vzadu na stolku.

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Plamínek z Betléma je k dispozici ve Františkánském klášteře nebo Laskavárně téměř kdykoli v průběhu posledního adventního týdne. (Je potřeba vlastní svíčka nebo lampa…).

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 

DATUM

SVÁTEK

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NAŠE

OKOLNÍ

FARNOSTI

FARNÍ KOSTEL KLÁŠTERNÍ KOSTEL
24. 12.  (pondělí)

ŠTĚDRÝ DEN

 

24:00

15:30

(„půlnoční“ pro rodiny s dětmi)

St.Město    21:00

Boršov        20:00

25. 12.   (úterý)

NAROZENÍ PÁNĚ

 

8:00

 

11:00

St.Město     9:30

Boršov       11:00

26. 12.   (středa)

sv. ŠTĚPÁN

 

8:00

 

11:00

St.Město     9:30

Boršov       11:00

31. 12.   (pondělí)

sv. SILVESTR

 

16:30

(děkovná mše sv.)

 

1. 1. 2019  (úterý)

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

 

8:00

 

11:00

  St.Město     9:30

Boršov       11:00

Zpřístupnění  Betlémů pro veřejnost: 25. 12., 26. 12. 2018  farní kostel: 14:00 hod. – 16:00 hod., klášterní kostel: 15:00 hod. – 17:00 hod.