Ohlášky

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 17. září 2023 – 24. neděle v mezidobí

 • V úterý vás zveme na mši sv. ve 14 hodin do Nemocnice následné péče na ul. Svitavské.
 • Připomínáme, že v úterý 19. září začíná pro všechny zájemce v refektáři kláštera „KURZ ALFA“.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. MATOUŠE, apoštola a evangelisty.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, kněze.
 • Příští neděle je 25. neděle v mezidobí. Bude sbírka na opravy kostela.
 • V neděli 24. 9. vás zveme na požehnání obnoveného kříže v Udánkách ve 14 hodin na návsi. Poté bude následovat akce pod názvem „Udánská buchta“.
 • Hnutí Mary´s Meals vás zve na mezinárodní POUŤ DO MEDJUGORJE,
  v termínu 4.-9.10.2023. Více informací najdete na nástěnkách.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 10. září 2023 – 23. neděle v mezidobí

 • V neděli 10. září vás zveme v 18 hodin do klášterního kostela na VEČER CHVAL.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, biskupa a učitele církve.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, mše sv. bude sloužena pouze jedna,
  a to v 18 hodin ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu (od 17 hodin adorace). V tento den nebude ani mše sv. pro rodiny s dětmi ani večerní mše sv. v klášterním kostele.
 • Charita Moravská Třebová vás zve na DEN CHARITY A ZAHRADNÍ SLAVNOST, a to ve čtvrtek 14.9.; od 14 do 18 hodin bude odpolední program pro širokou veřejnost: posezení při kávě a rolované zmrzlině, malování na obličej, vystoupení mažoretek, živá hudba a další. Během akce zajišťuje občerstvení Bistro u Anděla. Bude možné si zakoupit výrobky z terapeutických dílen a Andělského obchodu. Po celou dobu bude hrát reprodukovaná hudba a bude probíhat knižní bazar. Občerstvení s tradičním gulášem zdarma.
 • V pátek je PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ.
 • V sobotu 16. září vás zveme na POUŤ ZA POSVĚCENÍ RODIN A POVOLÁNÍ NA KALVÁRII V JAROMĚŘICÍCH. V 15 hodin bude Křížová cesta nebo adorace, v 16 hodin bude beseda s biskupem J. Nuzíkem. V 17 hodin bude sloužena mše svatá.
  V tento den nebude v Mor. Třebová sloužena obvyklá mše sv. v 18 hodin ve farním kostele.
 • Příští neděle je 24. neděle v mezidobí.
 • Od 19. září zveme všechny zájemce na „KURZ ALFA“. Jedná se o 13 diskuzních večerů o životě a křesťanství, jak jej neznáte. Setkání budou probíhat v úterky v refektáři františkánského kláštera, přihlašovat se můžete na e-mail: AlfaMoravskaTrebova@gmail.com, tel. 737363933. Vstup je zdarma.
 • NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024:
  – Výuka náboženství dětí 1. stupně ZŠ bude probíhat ve středy ve 14.00 hodin v klášteře.
     Vyučuje Mgr. Jan Hubálek. Začínáme 4. října.
  – Spolčo mladší mládeže (9-12 let) bude ve čtvrtky v 17.15 hodin v klášteře
    (předtím mše sv. v 16.30 h. v klášterním kostele.
  – Spolčo starší mládeže (od 13 let) bude v pátky od 19 hodin v klášteře
    (předtím mše sv. v 18  hodinv klášterním kostele).
 • Hnutí Mary´s Meals vás zve na mezinárodní POUŤ DO MEDJUGORJE,
  v termínu 4.-9.10.2023. Více informací najdete na nástěnkách.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 3. září 2023 – 22. neděle v mezidobí

 • V poslední nedělní sbírce se vysbíralo na opravy ve farnosti celkem 13.007,- Kč.
 • V pondělí je SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin v refektáři kláštera.
 • Od čtvrtka 7. září budou čtvrteční večerní mše sv. v 18 hodin slouženy zpět v klášterním kostele a také znovu začínají mše sv. pro rodiny s dětmi v 16.30 h. (klášterní kostel).
 • V pátek je SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE.
 • Příští neděle je 23. neděle v mezidobí. Na obou nedělních mších svatých proběhne žehnání školních aktovek dětí.
 • V neděli 10. září vás zveme v 18 hodin do klášterního kostela na VEČER CHVAL.
 • Ve čtvrtek 14. září na Svátek Povýšení sv. Kříže bude sloužena mše svatá v 18 hodin ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu (od 17 hodin adorace). V tento den nebude obvyklá mše sv. v klášterním kostele.
 • V sobotu 16. září vás zveme na Pouť za posvěcení rodin a povolání na Kalvárii v Jaroměřicích.
  V 15 hodin bude Křížová cesta nebo adorace, v 16 hodin bude beseda s biskupem J. Nuzíkem.
  V 17 hodin bude sloužena mše svatá.
  V tento den nebude v Mor. Třebová sloužena obvyklá mše sv. v 18 hodin ve farním kostele.
 • Od 19. září zveme všechny zájemce na „Kurz Alfa“. Jedná se o 13 diskuzních večerů o životě a křesťanství, jak jej neznáte. Setkání budou probíhat v úterky v refektáři františkánského kláštera, přihlašovat se můžete na e-mail: AlfaMoravskaTrebova@gmail.com, tel. 737363933. Vstup je zdarma.
 • Náboženství a společenství mládeže ve školním roce 2023/2024:
  – Výuka náboženství dětí 1. stupně ZŠ bude probíhat ve středy ve 14.00 hodin v klášteře.
     Vyučuje Mgr. Jan Hubálek. Začínáme 4. října.
  – Spolčo mladší mládeže (9-12 let) bude ve čtvrtky v 17.15 hodin v klášteře.
  – Spolčo starší mládeže (od 13 let) bude v pátky od 19 hodin v klášteře.
 • Otec biskup Josef, administrátor arcidiecéze, společně s biskupem Antonínem, dalšími spolubratry biskupy, několika desítkami kněží, mezi nimiž bylo 14 z Arcidiecéze olomoucké, a více než třemi tisícovkami mladých z naší vlasti, z nichž asi 700 bylo z naší diecéze, se zúčastnili Světového setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu. Otec biskup Josef upřímně děkuje Vám všem, kteří jste mladé účastníky lisabonského setkání podpořili ze svých prostředků. Věří, že Vás sledování akce na TV NOE nebo setkání s účastníky po jejich návrat z Portugalska utvrdilo v tom, že to byla dobrá investice.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 27. srpna 2023 – 21. neděle v mezidobí – sbírka na opravy ve farnosti

 • Vaše dary, které se dnes vysbírají v kostelní sbírce, použijeme na opravy, které letos proběhli v naší farnosti: opravili jsem další část střechy farního kostele za cca 1 000 000,- Kč. Podíl farnosti po odečtení dotací bude cca 200 000,- Kč. Pokud Ministerstvo kultury poskytne ještě nějaký příspěvek ze svých projektových rezerv, náš podíl se ještě může snížit. Probíhá předposlední etapa restaurování Oltáře 14. pomocníků, podíl farnosti bude činit 35 000,- Kč. Na dolní zahradě fary jsme opravili zeď za 328 000,- Kč. Opravu jsme celou uhradili z vlastních finančních prostředků farnosti. Na arcibiskupství olomoucké jsme do mzdového fondu za rok 2022 odeslali 133 000 Kč. Po sečtení podílů farnosti budou farnost stát povinné podíly k dotacím, ukončená oprava zdi a odeslané odvody arcibiskupství celkem 696 000 Kč. Z tohoto důvodu vás prosíme o příspěvky na pokrytí těchto nákladů. Částečně nám pomohli kompenzační příspěvky z Pardubického kraje na ubytování Ukrajinců u nás na faře, ale tyto příspěvky byli k 30. 6. 2023 ze strany státu ukončené. Na faře zůstala bydlet jedna rodina Ukrajinců a od července hradí standardní nájem na základě smlouvy o nájmu. Proto až do konce tohoto roku vyhlašujeme každou poslední neděli v měsíci kostelní sbírku určenou na úhradu výše uvedených nákladů.
 • V pondělí je PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, biskupa a učitele církve.
 • V úterý je PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE.
 • Příští neděle je 22. neděle v mezidobí. V Boršově bude BOHOSLUŽBA SLOVA (3.9.).
 • Od září (7.9.) budou čtvrteční večerní mše sv. v 18 hodin slouženy zpět v klášterním kostele a mše sv. pro rodiny s dětmi v 16.30 h. také v klášterním kostele.
 • V sobotu 9. 9. vás zveme na hlavní pouť do františkánského kláštera v Hájku. Poutní mši svatou celebruje arcibiskup Mons. Jan Graubner.
 • V neděli 10. září proběhne na obou mších svatých žehnání školních aktovek dětí.
 • Také v neděli 10. září vás zveme do klášterního kostela na VEČER CHVAL, a to v 18 hodin.
 • Ve čtvrtek 14. září na Svátek Povýšení sv. Kříže bude sloužena mše svatá v 18 hodin ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu (od 17 hodin adorace). V tento den nebude obvyklá mše sv. v klášterním kostele.
 • V sobotu 16. září vás zveme na Pouť za posvěcení rodin a povolání na Kalvárii v Jaroměřicích.
  V 15 hodin bude Křížová cesta nebo adorace, v 16 hodin bude beseda s biskupem J. Nuzíkem (otázky pro o. biskupa můžete předat předem o. Eliášovi do konce srpna). V 17 hodin bude sloužena mše svatá. Pokud by byli zájemci o dopravu, nechť se nahlásí do konce srpna u o. Eliáše nebo v kanceláři u pí. Opletalové. V tento den nebude v Mor. Třebová sloužena obvyklá mše sv. v 18 hodin ve farním kostele.
 • Od 19. září zveme všechny zájemce na „Kurz Alfa“. Jedná se o 13 diskuzních večerů o životě a křesťanství, jak jej neznáte. Setkání budou probíhat v úterky v refektáři františkánského kláštera, přihlašovat se můžete na e-mail: AlfaMoravskaTrebova@gmail.com, tel. 737363933. Vstup je zdarma.
 • Náboženství a společenství mládeže ve školním roce 2023/2024:
  – Výuka náboženství dětí 1. stupně ZŠ bude probíhat ve středy ve 14.00 hodin v klášteře.
     Vyučuje Mgr. Jan Hubálek. Začínáme 4. října.
  – Spolčo mladší mládeže (9-12 let) bude ve čtvrtky v 17.15 hodin v klášteře.
  – Spolčo starší mládeže (od 13 let) bude v pátky od 19 hodin v klášteře.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 20. srpna 2023 – 20. neděle v mezidobí

 • V pondělí je PAMÁTKA SV. PIA X., papeže.
 • V úterý je PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, apoštola.
 • Příští neděle je 21. neděle v mezidobí.
 • Od září budou čtvrteční večerní mše sv. slouženy zpět v klášterním kostele a mše sv. pro rodiny s dětmi od čtvrtka 21. 9.
 • Ve čtvrtek 14. září na Svátek Povýšení sv. Kříže bude sloužena mše svatá v 18 hodin ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu (od 17 hodin adorace). V tento den nebudou obvyklé mše sv. v klášterním kostele.
 • V sobotu 16. září vás zveme na Pouť za posvěcení rodin a povolání na Kalvárii v Jaroměřicích.
  V 15 hodin bude Křížová cesta nebo adorace, v 16 hodin bude beseda s biskupem J. Nuzíkem (otázky pro o. biskupa můžete předat předem o. Eliášovi do konce srpna). V 17 hodin bude sloužena mše svatá. Pokud by byli zájemci o dopravu, nechť se nahlásí do konce srpna u o. Eliáše nebo v kanceláři u pí. Opletalové.
  V tento den nebude v Mor. Třebová sloužena obvyklá mše sv. v 18 hodin ve farním kostele.
 • Od 19. září zveme všechny zájemce na „Kurz Alfa“. Jedná se o 13 diskuzních večerů o životě a křesťanství, jak jej neznáte. Setkání budou probíhat v úterky v refektáři františkánského kláštera, přihlašovat se můžete na e-mail: AlfaMoravskaTrebova@gmail.com, tel. 737363933. Vstup je zdarma.
 • Náboženství a společenství mládeže ve školním roce 2023/2024:
  – Výuka náboženství dětí 1. stupně ZŠ bude probíhat ve středy ve 14.00 hodin v klášteře.  Vyučuje Mgr. Jan Hubálek. Začínáme 4. října.
  – Spolčo mladší mládeže (9-12 let) bude ve čtvrtky v 17.15 hodin v klášteře.
  – Spolčo starší mládeže (od 13 let) bude v pátky od 19 hodin v klášteře. První setkání bude 8. září.
 • Vaše dary, které se vysbírají v kostelní sbírce v neděli 27. 8., použijeme na opravy, které letos proběhli v naší farnosti:
  –    opravili jsem další část střechy farního kostele za cca 1 000 000,- Kč. Podíl farnosti po  
       odečtení dotací bude cca 200 000,- Kč. Pokud Ministerstvo kultury poskytne ještě nějaký
       příspěvek ze svých projektových rezerv, náš podíl se ještě může snížit.
 • Probíhá předposlední etapa restaurování Oltáře 14. pomocníků, podíl farnosti bude činit 35 000,- Kč.
 • Na dolní zahradě fary jsme opravili zeď za 328 000,- Kč. Opravu jsme celou uhradili z vlastních finančních prostředků farnosti.
 • Na arcibiskupství olomoucké jsme do mzdového fondu za rok 2022 odeslali 133 000 Kč.

    Po sečtení podílů farnosti budou farnost stát povinné podíly k dotacím, ukončená oprava zdi
    a odeslané odvody arcibiskupství celkem 696 000 Kč.Z tohoto důvodu vás prosíme o příspěvky na pokrytí těchto nákladů. Částečně nám pomohli kompenzační příspěvky z Pardubického kraje na ubytování Ukrajinců u nás na faře, ale tyto příspěvky byli k 30. 6. 2023 ze strany státu ukončené. Na faře zůstala bydlet jedna rodina Ukrajinců a od července hradí standardní nájem na základě smlouvy o nájmu. Proto až do konce tohoto roku vyhlašujeme každou poslední neděli v měsíci kostelní sbírku určenou na úhradu výše uvedených nákladů.
——————————————————————————————————————–

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 13. srpna 2023 – 19. neděle v mezidobí (v našem farním kostele Slavnost Nanebevzetí PM)

 • V pondělí je PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, kněze a mučedníka.
 • V úterý je liturgická SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.
 • V sobotu 19. 8. vás zveme ve 1400 hodin na poutní mši svatou v kapli sv. Rocha v Radišově.
 • Příští neděle je 20. neděle v mezidobí.
 • V sobotu 16. září vás zveme na Pouť za posvěcení rodin a povolání na Kalvárii v Jaroměřicích.
  V 15 hodin bude Křížová cesta nebo adorace, v 16 hodin bude beseda s biskupem J. Nuzíkem  (otázky pro o. biskupa můžete předat předem o. Eliášovi do konce srpna). V 17 hodin bude sloužena mše svatá. Pokud by byli zájemci o dopravu, nechť se nahlásí do konce srpna
  u o. Eliáše.
 • Vaše příspěvky do kostelní sbírky vysbírané v neděli 27. 8. použijeme na opravy, které letos proběhli v naší farnosti:
  –    opravili jsem další část střechy farního kostele za 1 211 000,- Kč. Podíl farnosti po  
       odečtení dotací bude 271 000,- Kč. Pokud Ministerstvo kultury poskytne ještě nějaký
       příspěvek ze svých projektových rezerv, náš podíl se ještě může snížit.
 • Probíhá předposlední etapa restaurování Oltáře 14. pomocníků, podíl farnosti bude činit 35 000,- Kč.
 • Na dolní zahradě fary jsme opravili zeď za 328 000,- Kč. Opravu jsme celou uhradili z vlastních finančních prostředků farnosti.
 • Na arcibiskupství olomoucké jsme do mzdového fondu za rok 2022 odeslali 133 000 Kč.

  Po sečtení podílů farnosti budou farnost stát povinné podíly k dotacím, ukončená oprava zdi a odeslané odvody arcibiskupství celkem 767 000 Kč.

Z tohoto důvodu vás prosíme o příspěvky na pokrytí těchto nákladů, Částečně nám pomohli kompenzační příspěvky z Pardubického kraje na ubytování Ukrajinců u nás na faře, ale tyto příspěvky byli k 30. 6. 2023 ze strany státu ukončené. Na faře zůstala bydlet jedna rodina Ukrajinců a od července hradí standardní nájem na základě smlouvy o nájmu. Až do konce tohoto roku by se vždy v poslední neděli v měsíci konala kostelní sbírka na opravy kostela ve farnosti.
——————————————————————————————————————–

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 23. července 2023 – 16. neděle v mezidobí – SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

 • Dnes (neděle 23.7.) je světový den prarodičů a seniorů. U této příležitosti mohou být uděleny plnomocné odpustky prarodičům, seniorům a všem věřícím, za splnění obvyklých podmínek (sv. zpověď, eucharist. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocný odpustek může být také na způsob přímluvy určen duším v očistci.
 • V neděli 23. 7. odjíždí část farníků s bratry františkány na společnou farní dovolenou na Slovensko. Mše svaté budou od pondělí 24.7. do čtvrtka 27.7. slouženy jako obvykle (zástupně kněžími svitavského děkanátu), v pátek 28.7. bude bohoslužba slova.
 • V úterý je SVÁTEK SV. JAKUBA, apoštola.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, rodičů Panny Marie.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. GORAZDA a druhů.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. MARTY, MARIE A LAZARA.
 • Příští neděle je 17. neděle v mezidobí.
 • V neděli 29. 7. vás zveme na poutní mši svatou ke sv. Anně ve 14 hodin do Dětřichova.
 • Bratři františkáni rekonstruují kapli v 1. patře, která je využívána i farníky z různých modlitebních skupin. Pokud by chtěl kdokoliv přispět na rekonstrukci kaple, budeme vděčni za jakýkoliv dar.
  ———————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 16. července 2023 – 15. neděle v mezidobí

 • V sobotu je SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY.
 • V sobotu 22. 7. přijmou svátost manželství ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie Tereza Greplová ze Starého Města a Ondřej Uher z Morávky.
 • Příští neděle je 16. neděle v mezidobí.
 • V Boršově vás zveme na poutní mši svatou ke sv. Anně v 11 hodin. Více informací najdete na plakátcích.
 • V neděli 23. 7. odjíždí část farníků s bratry františkány na společnou farní dovolenou na Slovensko. Mše svaté budou od pondělí 24.7. do čtvrtka 27.7. slouženy jako obvykle (zástupně kněžími svitavského děkanátu), v pátek 28.7. bude bohoslužba slova.
  ————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 9. července 2023 – 14. neděle v mezidobí

 • V úterý je SVÁTEK SV. BENEDIKTA, opata, patrona Evropy.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, biskupa a učitele církve.
 • Ve čtvrtek už fungujeme v režimu letních prázdnin, tzn. že není mše sv. pro rodiny s dětmi a večerní mše sv. v 18 hodin bude ve farním kostele.
 • Příští neděle je 15. neděle v mezidobí.
 • Bratři františkáni rekonstruují kapli v 1. patře, která je využívána i farníky z různých modlitebních skupin. Pokud by chtěl kdokoliv přispět na rekonstrukci kaple, budeme vděčni za jakýkoliv dar.
  ———————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 2. července 2023 – 13. neděle v mezidobí

 • V pondělí je SVÁTEK SV. TOMÁŠE, apoštola.
  V pondělí je v refektáři kláštera v 10 hodin SETKÁNÍ SENIORŮ
 • Ve středu je SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Mše sv. bude v 18 hodin v klášterním kostele.
 • Ve čtvrtek už fungujeme v režimu letních prázdnin, tzn. že není mše sv. pro rodiny s dětmi a večerní mše sv. v 18 hodin bude ve farním kostele.
 • Příští neděle je 14. neděle v mezidobí; po celé letní prázdniny bude v M.Třebové sloužena pouze 1 mše sv., a to v 8 hodin ve farním kostele.
 • V sobotu 8. 7. přijmou svátost manželství ve františkánském klášteře v Hájku u Prahy
  Anežka Humplová z Vysoké a Pavel Panovský z Brna.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 25. června 2023 – 12. neděle v mezidobí

 • Ve středu je PAMÁTKA SV. IRENEJE, biskupa a mučedníka.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů.
 • Příští neděle je 13. neděle v mezidobí.
 • O letních prázdninách nebudou slouženy čtvrteční mše sv. pro rodiny s dětmi a večerní mše sv. v 18 hodin bude ve čtvrtky ve farním kostele.
  Také v neděle budou o letních prázdninách slouženy pouze ranní mše sv. v 8 hodin ve farním kostele.
 • V termínu 31.7. – 6.8. zveme mládež na puťák, informace a přihlášky poskytne o. Eliáš nebo br. Šimon.
 • Po čtyřleté službě skončilo působení ekonomické rady farnosti. Noví členové ekonomické rady, kteří byli farníky vybráni, jsou:
  Václav Dokoupil, Jan Nisler, Helena Kocumová, Daniela Opletalová, Josef Jílek, Martin Jílek, jmenovaná byla Jitka Snášelová.
  ————————————————————————————————————–

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 18. června 2023 – 11. neděle v mezidobí

 • Ve středu je PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, řeholníka.
 • V sobotu je SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE.
 • Příští neděle je 12. neděle v mezidobí. V Boršově bude sloužena bohoslužba slova.
 • Rádi bychom poděkovali všem farníkům, kteří pomáhali připravit průvod Božího těla.
 • O letních prázdninách nebudou slouženy čtvrteční mše sv. pro rodiny s dětmi a večerní mše sv. v 18 hodin bude ve čtvrtky ve farním kostele.
  Také v neděle budou o letních prázdninách slouženy pouze ranní mše sv. v 8 hodin ve farním kostele.
 • V termínu 31.7. – 6.8. zveme mládež na puťák, informace a přihlášky poskytne o. Eliáš nebo br. Šimon.
 • Od září bude pro mládež a děti následující nabídka:
 • Mše svatá pro rodiny s dětmi ve čtvrtky od 16:30 hod. v klášterním kostele.
 • Náboženství dětí s přípravou na 1. sv. přijímání ve středy od 15:30 hod. v klášteře.
 • Mladší spolčátko – děti ve věku 8-12 let ve čtvrtky po dětské mši v klášteře.
 • Spolčátko (FrMol) – děti a mládež ve věku 13-17 let v pátky od 18:00 hodin v klášteře.
 • Po čtyřleté službě končí působení ekonomické rady farnosti. Tímto chci poděkovat paní Heleně Kocumové, Dance Opletalové, pánům Josefu a Martinovi Jílkům, Jaromírovi Liškovi, Václavu Dokoupilovi a Jendovi Nislerovi za jejich službu. Je třeba vybrat nové členy na další období. Na připravené lístečky může každý farník napsat jména 1-3 osob, které chce navrhnout do ekonomické rady farnosti. K třem kandidátům, kteří získají nejvíce hlasů jmenuje o. Eliáš další 2-4 osoby. Jména členů nové ekonomické rady budou záhy oznámena.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 11. června 2023 – 10. neděle v mezidobí

 • V neděli 11.6. vás srdečně zveme na VEČER CHVAL, a to v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V úterý je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, kněze a učitele církve.
 • V pátek je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. V 18 hodin v klášterním kostele přijme malá skupinka našich mladých farníků z rukou biskupa Mons. Antonína Baslera SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ.  Po mši svaté všechny zveme na společnou oslavu s biřmovanci do refektáře kláštera, prosíme o přinesení drobného občerstvení na společné agape.
 • V sobotu je PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE.
 • Příští neděle je 11. neděle v mezidobí.
 • Na plánovanou jednodenní pouť do Hájku dne 24.6. se přihlásilo pouze 5 osob, autobus tedy nebudeme objednávat a dopravu zajišťovat nebudeme.
  Na víkend v Hájku pro rodiny z naší farnosti od pátku 23.6. do neděle 25.6. spojený s poutí
  s žehnáním dopravních prostředků se stále můžete přihlašovat u o. Eliáše.
 • Po čtyřleté službě končí působení ekonomické rady farnosti. Tímto chci poděkovat paní Heleně Kocumové, Dance Opletalové, pánům Josefu a Martinovi Jílkům, Jaromírovi Liškovi, Václavu Dokoupilovi a Jendovi Nislerovi za jejich službu. Je potřeba vybrat nové členy na další období. Příští neděli bude moci každý farník napsat na připravený lístek jména 1-3 osob, které chce navrhnout do ekonomické rady farnosti. K třem kandidátům, kteří získají nejvíce hlasů jmenuji další 2-4 osoby. Jména členů nové ekonomické rady budou záhy oznámeny.
 • O letních prázdninách nebudou slouženy čtvrteční mše sv. pro rodiny s dětmi a večerní mše sv. v 18 hodin bude ve čtvrtky ve farním kostele. Také v neděli bude o letních prázdninách sloužena pouze ranní mše sv. v 8 hodin ve farním kostele.
 • Od září bude pro mládež a děti následující nabídka:
  • Mše svatá pro rodiny s dětmi ve čtvrtky od 16:30 hod. v klášterním kostele.
  • Náboženství dětí s přípravou na 1. sv. přijímání ve středy od 15:30 hod. v klášteře.
  • Mladší spolčátko – děti ve věku 8-12 let ve čtvrtky po dětské mši v klášteře.
  • Spolčátko (FrMol) – děti a mládež ve věku 13-17 let v pátky od 18:00 hodin v klášteře.

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 4. června 2023 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Dnes odpoledne ve 14 hodin zveme všechny děti na zábavné odpoledne ve františkánské zahradě. Připraveno bude občerstvení, skákací hrad, zábavná stanoviště, megabublifuk a další.
 • V pondělí je PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, biskupa a mučedníka.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ.
 • Příští neděli oslavíme SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. Mše svatá bude pouze jedna v 9 hodin ve farním kostele, kde naše děti přistoupí k 1. svatému přijímání. Poté se půjde průvodem do klášterního kostela, kde bude slavnost ukončena závěrečným požehnáním.
 • V pátek 16. 6. na SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA v 18 hodin v klášterním kostele přijme skupinka našich mladých farníků z rukou biskupa Mons. Antonína Baslera SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ.  Po mši svaté vás zveme na společnou oslavu s biřmovanci do refektáře kláštera.
 • V červnu plánujeme víkend pro rodiny z naší farnosti (pá 23.6. – ne 25.6.) v Hájku spojený s poutí s žehnáním dopravních prostředků. Zájemci ať se prosím nahlásí u o.Eliáše.
  Na sobotu 24. 6. bychom mohli objednat autobus pro případné zájemce o jednodenní pouť do Hájku. Prosíme proto o přihlášení v kanceláři kláštera nejpozději do 9.června, abychom stihli autobus včas objednat.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 28. května 2023 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, sbírka na církevní školy v diecézi

 • V pondělí je PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE.
 • Ve středu je SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, nejvyššího a věčného kněze.
 • V pátek se koná v celé ČR Noc kostelů. Návštěvníkům otevřeme farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a rádi bychom zpřístupnili i kostelní věž, sakristii a Loretánskou kapli.
  K tomu však potřebujeme dobrovolníky, abychom zvládli zajistit bezpečnost všech návštěvníků. Proto vás moc prosíme, kdo byste chtěl pomoci, přihlaste se u Jendy Nislera.
 • O víkendu (2.6.-4. 6.) připravujeme setkání mládeže svitavského děkanátu na faře v Rychnově. Přihlášky a další informace poskytne o. Eliáš.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY a druhů, mučedníků.
 • Příští neděle (4.6.) je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. V tento den zveme všechny děti na zábavné odpoledne od 14 hodin ve františkánské zahradě. Připraveno bude občerstvení, skákací hrad, zábavná stanoviště, megabublifuk a další.
 • V neděli 11.6. oslavíme SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. Mše svatá bude pouze jedna v 9 hodin ve farním kostele, kde naše děti přistoupí k 1. svatému přijímání. Poté se půjde průvodem do klášterního kostela, kde bude slavnost ukončena závěrečným požehnáním.
 • V pátek 16. 6. na SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA v 18 hodin v klášterním kostele přijme skupinka našich mladých farníků z rukou biskupa Mons. Antonína Baslera SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ.
 • V červnu plánujeme víkend pro rodiny z naší farnosti (pá 23.6. – ne 25.6.) v Hájku spojený s poutí s žehnáním dopravních prostředků. Zájemci ať se prosím nahlásí u o.Eliáše.
  Na sobotu 24. 6. bychom mohli objednat autobus pro případné zájemce o jednodenní pouť do Hájku. Prosíme proto o přihlášení v kanceláři kláštera nejpozději do 9.června, abychom stihli autobus včas objednat.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 21. května 2023 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Tento týden odjíždí zvolení bratři františkáni na provinční kapitulu do Prahy a celý týden je budou zastupovat kněží svitavského děkanátu. Mše svaté budou v Mor. Třebové slouženy v obvyklých časech, pouze ve čtvrtek nebude sloužena obvyklá mše svatá pro rodiny s dětmi (v 16.30 h.), ale jen večerní mše sv. v 18 hodin v klášterním kostele. Prosíme o modlitby za správná rozhodnutí.
 • V pátek nebude mše sv. v Domově pro seniory (v 9 h.).
 • V pátek je PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, kněze.
 • Příští neděle je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Bude se konat sbírka na církevní školy v diecézi. V neděli bude v Boršově bohoslužba slova v 11 hodin.
 • Na letošní prázdninovou školičku, která se koná na faře v termínu 10.-14.7., jsou volná místa. V případě zájmu a o další informace se prosím obraťte co nejdříve na Lenku Navrátilovou ml.
 • V pátek 2.6. se opět budeme účastnit Noci kostelů. Návštěvníkům otevřeme farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a rádi bychom zpřístupnili i kostelní věž, sakristii a Loretánskou kapli. K tomu však potřebujeme dobrovolníky, abychom zvládli zajistit bezpečnost všech návštěvníků. Proto vás moc prosíme, kdo byste chtěl pomoci, hlaste se u Jendy Nislera.
 • Připravujeme víkendové setkání mládeže svitavského děkanátu od pátku 2.6. do neděle 4. 6. na faře v Rychnově. Přihlášky a další informace poskytne o. Eliáš.
 • V červnu plánujeme víkend pro rodiny z naší farnosti (pá 23.6. – ne 25.6.) v Hájku spojený s poutí s žehnáním dopravních prostředků. Zájemci ať se prosím nahlásí u o.Eliáše.
  Na sobotu 24. 6. bychom mohli objednat autobus pro případné zájemce o jednodenní pouť do Hájku. Prosíme proto o přihlášení v kanceláři kláštera nejpozději do 9.června, abychom stihli autobus včas objednat.
  __________________________________________________________________________________________________________

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 14. května 2023 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na pronásledované křesťany

 • V neděli 14.5. vás zveme na VEČER CHVAL, v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V úterý je SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, kněze.
 • Příští neděle je 7. neděle velikonoční.
 • Na letošní farní dovolenou na Slovensko (Beckov) v termínu 23. – 30.7. se uvolnil dvoulůžkový pokoj. Více informací poskytne Irena Wölfelová.
 • Provinční sbírka zdravotnického materiálu pro Ukrajinu pokračuje, není nijak časově omezena.
  Zdravotnický materiál můžete nosit do kláštera každý všední den po mši svaté (do sakristie). Ve čtvrtek již odjelo do Prahy první auto plné zdravotnického materiálu a léků. Děkujeme.
  ___________________________________________________________________________________________________________
 • OHLÁŠKY NA NEDĚLI 7. května 2023 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • V úterý vás zveme na SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin v refektáři kláštera.
 • Ve středu vás zveme po večerní mši svaté (v 18.45 h.) na setkání farnosti s otcem děkanem v refektáři kláštera.
 • Příští neděle je 6. neděle velikonoční. Bude sbírka na pronásledované křesťany.
 • V neděli 14. 5. vás zveme v 18 hodin do klášterního kostela na VEČER CHVAL.
 • Do 15. května je poslední možnost přihlásit děti od 3 let na prázdninovou školičku „Stvoření světa“, která se koná na faře v M. Třebové v termínu 10.-14.7.2023. Letáčky jsou na nástěnkách.
 • Na letošní farní dovolenou na Slovensko (Beckov) v termínu 23. – 30.7. se uvolnil dvoulůžkový pokoj. Více informací poskytne Irena Wölfelová.
 • Stále pokračuje sbírka zdravotnického materiálu pro Ukrajinu. Aktuálně sbíráme:
  – veškeré léky, berle a ortézy, obvazový materiál, stará plátěná prostěradla, ručníky – prosíme pouze čistě vyprané a vyžehlené, brýle a naslouchátka.
  Věci do sbírky můžete přinést každý všední den vždy před nebo po mši svaté do sakristie v klášterním kostele (v 18 hodin). Pokud vám uvedený čas z vážných důvodů nevyhovuje, prosíme, obraťte se předem v kanceláři kláštera na paní Irenu Wölfelovou (tel. 739 701 903) a domluvte se.
 • Charita M.Třebová děkuje všem, kteří přispěli v postním období do postních kasiček. V Moravské Třebové jste darovali celkem 12.950 Kč, ve Starém Městě 5.600 Kč a v Boršově 1.340 Kč. Velmi si této pomoci vážíme! Velké poděkování patří také všem kněžím, paní Opletalové a ostatním lidem, kteří nám s organizací pomohli.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 30. dubna 2023 – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ MÉDIA

 • V pondělí 1. května vás zveme na zahájení mariánského měsíce společnou pěší poutí k Rychnovské kapličce. Sraz je v 8 hodin u kapličky v Radišově. Zájemci si mohou odvézt auta do Rychnova
  (v 8 hod.) a řidiči budou přivezeni zpět do Radišova. Mše sv. v Rychnovské kapličce je v 11 hodin.
 • V Moravské Třebové bude v 18 hodin v klášterním kostele BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Vzhledem k tomu, že první pondělí v měsíci je 1. května – státní svátek, bude se obvyklé SETKÁNÍ SENIORŮ mimořádně konat v úterý 9. května v 10 hodin v refektáři kláštera.
 • V úterý je PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, biskupa a učitele církve.
 • Ve středu je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.
 • Ve čtvrtek nebude obvyklá mše sv. pro rodiny s dětmi (v 16.30 h.). Večerní mše sv. v 18 hodin je beze změn (v klášterním kostele).
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.
 • Příští neděle je 5. neděle velikonoční. V Boršově bude BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Bratři františkáni zvou mladé lidi ve věku 18-35 let na společnou františkánskou pouť do Hájku v termínu 29. 7. – 2. 8. 2023. Letáčky jsou na nástěnkách.
 • Rádi bychom se přidali k provinční sbírce zdravotnického materiálu pro Ukrajinu. Aktuálně sbíráme:
  veškeré léky – můžete zkontrolovat své osobní lékárničky a donést všechny léky, které již sami   
    nepotřebujete. Mohou to být i načatá balení a léky prošlé (lékaři je před cestou na Ukrajinu protřídí)
  berle a ortézy všeho druhu – prosíme, abyste je alespoň otřeli vlhkým hadříkem.
  obvazový materiál – i vybalený nebo ze staré autolékárničky.
  stará plátěná prostěradla (i potrhaná) a nepotřebné ručníky – prosíme pouze čistě vyprané a
    vyžehlené (při častých výpadcích proudu a pitné vody je to nutné).
  – použité brýle a naslouchátka – řada lidí po bombardování přišla jak o své osobní věci, tak o sluch…
  Věci do sbírky můžete přinést každý všední den vždy před nebo po mši svaté do sakristie v klášterním kostele (v 18 hodin). Pokud vám uvedený čas z vážných důvodů nevyhovuje, prosíme, obraťte se předem v kanceláři kláštera na paní Irenu Wölfelovou (tel. 739 701 903) a domluvte se.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 23. dubna 2023 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SVÁTEK SV. VOJTĚCHA

 • V úterý je SVÁTEK SV. MARKA, evangelisty.
 • Příští týden je 4. neděle velikonoční. Koná se sbírka na křesťanská média.
 • Bratři františkáni vás zvou v sobotu 29. 4. na mši svatou v 10.30 hodin ve hřbitovním kostele
  u příležitosti 10. výročí úmrtí br. Česlava.
 • V pondělí 1. května vás zveme na zahájení mariánského měsíce společnou pěší poutí k Rychnovské kapličce. Sraz je v 8 hodin u kapličky v Radišově. Zájemci si mohou odvézt auta do Rychnova
  (v 8 hod.) a řidiči budou přivezeni zpět do Radišova. Mše sv. v Rychnovské kapličce je v 11 hodin.
 • V Moravské Třebové bude v 18 hodin v klášterním kostele BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Vzhledem k tomu, že první pondělí v měsíci je 1. května – státní svátek, bude se obvyklé SETKÁNÍ SENIORŮ mimořádně konat v úterý 9. května v 10 hodin v refektáři kláštera.
 • ŘKF M. Třebová pořádá o letních prázdninách příměstskou prázdninovou školičku „Stvoření světa“, v termínu 10. – 14. července 2023. Školička se koná na faře a je určena pro děti
  od 3 let. Letáčky jsou na nástěnkách. Děti je třeba přihlásit do 15. května.
 • Bratři františkáni zvou mladé lidi ve věku 18-35 let na společnou františkánskou pouť do Hájku v termínu 29. 7. – 2. 8. 2023. Letáčky jsou na nástěnkách.
 • Rádi bychom se přidali k provinční sbírce zdravotnického materiálu pro Ukrajinu. Válka na Ukrajině denně přináší nezměrné fyzické utrpení jak zraněným vojákům, tak obyčejným civilistům, kteří se v důsledku ruské okupace často nemohou dostat ani k lékům na běžné nemoci. Potřebný
  zdravotnický materiál se do polních nemocnic a oblastí v blízkosti fronty dostává jen díky velké
  osobní statečnosti dobrovolníků, kteří ho tam vozí, a dárců, kteří ho shromažďují. Prosíme,
  zapojte se do společenství dárců a nabídněte věci, které sami již nepotřebujete. Aktuálně sbíráme:
  veškeré léky – můžete zkontrolovat své osobní lékárničky a donést všechny léky, které již sami   
    nepotřebujete. Mohou to být i načatá balení a léky prošlé (lékaři je před cestou na Ukrajinu protřídí)
  berle a ortézy všeho druhu – prosíme, abyste je alespoň otřeli vlhkým hadříkem.
  obvazový materiál – i vybalený nebo ze staré autolékárničky.
  stará plátěná prostěradla (i potrhaná) a nepotřebné ručníky – prosíme pouze čistě vyprané a
    vyžehlené (při častých výpadcích proudu a pitné vody je to nutné).
  – použité brýle a naslouchátka – řada lidí po bombardování přišla jak o své osobní věci, tak o sluch…
  Věci do sbírky můžete přinést každý všední den vždy před nebo po mši svaté do sakristie v klášterním kostele (v 18 hodin). Pokud vám uvedený čas z vážných důvodů nevyhovuje, prosíme, obraťte se předem v kanceláři kláštera na paní Irenu Wölfelovou (tel. 739 701 903) a domluvte se.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 9. dubna 2023 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – sbírka na služné duchovních

 • V neděli 9. 4. vás zveme v 18 hodin do klášterního kostela na VEČER CHVAL.
 • Příští týden je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství.
 • ŘKF M. Třebová pořádá o letních prázdninách příměstskou prázdninovou školičku „Stvoření světa“, v termínu 10. – 14. července 2023. Školička se koná na faře a je určena pro děti
  od 3 let. Letáčky jsou na nástěnkách. Děti je třeba přihlásit do 15. května.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 2. dubna 2023 – KVĚTNÁ NEDĚLE

 • Poslední křížovou cestu v postním období na Květnou neděli v 15 hodin ve farním kostele vedou terciáři.
 • K postnímu období patří nejen půst, ale také dobré skutky a Postní almužna. Na Květnou neděli sbíráme papírové kasičky „postničky“, které je možné přinést i během svatého týdne do kostela, případně odevzdat do kanceláře paní Opletalové nebo na Charitu (ulice Svitavská 44). Všem dárcům velmi děkujeme a vážíme si podpory lidí v nouzi.
 • V pondělí je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne
  od 14 do 18 hodin.
 • V úterý 4. 4. prosíme o pomoc s přípravou Getsemanské zahrady ve farním kostele, sraz
  v 15:30 hodin.
 • Rádi bychom opět uskutečnili celonoční i celodenní bdění ve farním kostele, od Zeleného čtvrtku od 19. hodiny přes Velký pátek a Bílou sobotu až do 20 hodin, kdy začíná Vigilie vzkříšení. Můžete si již nyní zapisovat do tabulky vzadu v kostele.
 • Na Bílou sobotu dopoledne vás zveme na duchovní obnovu farnosti. Duchovní obnova s názvem „Veliká noc duše“ začíná v 8 hodin modlitbou breviáře ve farním kostele, poté pokračuje v 9 hodin první přednáškou v kostele klášterním. Další program najdete na nástěnkách. Na společný oběd je nutné se přihlásit v kanceláři kláštera. Duchovní obnovu povede br. Šimon.
 • Dary vybrané během Velikonočního tridua jsou určeny na Boží hrob v Jeruzalémě.
 • Pořad VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB najdete na nástěnkách. V Moravské Třebové bude Velikonoční triduum probíhat pouze ve farním kostele následovně:
  Zelený čtvrtek – večerní mše na památku večeře Páně v 18 hodin.
  Velký pátek – den přísného postu. V 8 hod. bude modlitba breviáře, v 15 hod. křížová cesta a poté Velkopáteční obřady.
  Bílá sobota – v 8 hod. modlitba breviáře, ve 20 hod. Vigilie vzkříšení (pozor změna oproti minulých rokům).
 • Příští neděli je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Mše svaté budou jako obvykle v 8 hodin ve farním kostele a v 11 hodin v klášterním kostele. Koná se sbírka na služné duchovních.
 • Také vás zveme v 18 hodin do klášterního kostela na VEČER CHVAL.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 26. března 2023 – 5. neděle postní

 • V neděli 25.3. je Křížová cesta v 15 hodin ve farním kostele (vedou ministranti).
 • V pondělí bude bohoslužba slova v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V pátek 31. 3. prosíme o pomoc s úklidem farního kostela (příprava Božího hrobu), a to v 15:30 hodin.
 • Zveme mládež svitavského děkanátu na společné půlvíkendové setkání ve dnech
  31.3.-1.4. (pá-so) v M. Třebové. Přihlašovat se můžete u o. Eliáše, letáček je na nástěnkách.
 • Příští neděle je KVĚTNÁ NEDĚLE. Křížovou cestu v 15 hodin ve farním kostele vedou terciáři.
  Na Květnou neděli můžete v kostele odevzdat papírové kasičky s POSTNÍ ALMUŽNOU.
 • V pondělí 3. 4. je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 10 do 12 hodin
  a odpoledne od 14 do 18 hodin.
 • V úterý 4. 4. prosíme o pomoc s přípravou Getsemanské zahrady ve farním kostele
  v 15:30 hodin.
 • Rádi bychom opět uskutečnili celonoční i celodenní bdění ve farním kostele, od Zeleného čtvrtku od 19. hodiny přes Velký pátek a Bílou sobotu až do 20 hodin, kdy začíná Vigilie vzkříšení. Můžete si již nyní zapisovat do tabulky vzadu v kostele.
 • Na Bílou sobotu dopoledne vás zveme na duchovní obnovu farnosti. Duchovní obnova s názvem „Veliká noc duše“ začíná v 8 hodin modlitbou breviáře ve farním kostele, poté pokračuje v 9 hodin první přednáškou v kostele klášterním. Další program najdete na nástěnkách. Na společný oběd je nutné se přihlásit v kanceláři kláštera. Duchovní obnovu povede br. Šimon.
 • Pořad VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB najdete na nástěnkách. V Moravské Třebové bude Velikonoční triduum probíhat pouze ve farním kostele následovně:
  Zelený čtvrtek – mše sv. v 18 h
  Velký pátek – v 8 hod. modlitba breviáře, v 15 hod. křížová cesta a poté Velkopáteční obřady
  Bílá sobota – v 8 hod. modlitba breviáře, ve 20 hod. Vigilie vzkříšení.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 19. března 2023 – 4. neděle postní

 • V neděli 19.3. je Křížová cesta v 15 hodin ve farním kostele (vedou maminky).
 • pondělí 20. 3. oslavíme sv. Josefa. Večerní mši sv. v 18 hodin v klášterním kostele sv. Josefa bude celebrovat pomocný biskup Antonín Basler. Poté vás zveme na agape do refektáře kláštera. Prosíme o donesení dobrot na společné posezení.
 • Ve čtvrtek 23.3. vás zveme na mši svatou v 9 hodin v klášterním kostele, která bude sloužena v rámci děkanátního setkání kněží v Mor. Třebové.
 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa technického pracovníka/ce pro děkanát Svitavy. Místo pracoviště jsou Svitavy. Více informace je na webu arcibiskupství nebo na nástěnkách.
 • V sobotu je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.
 • Příští neděli je 5. neděle postní. Připomínáme změnu času ze soboty na neděli (o hodinu dopředu).
  V 15 hodin bude Křížová cesta ve farním kostele (vedou ministranti).
  ————————————————————————————————————–

  OHLÁŠKY NA NEDĚLI 12. března 2023 – 3. neděle postní
 • V neděli 12.3. je Křížová cesta v 15 hodin ve farním kostele (vedou senioři).
 • Také vás zveme na VEČER CHVAL v 18 hodin v klášterním kostele.
 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa technického pracovníka/ce pro děkanát Svitavy. Místo pracoviště jsou Svitavy. Více informace je na webu arcibiskupství nebo na nástěnkách.
 • Skautky nabírají nové členky, hlásit se můžete u Kristýny Měsícové. Letáček je na nástěnkách.
 • Příští neděle je 4. neděle postní.
  V 15 hodin bude Křížová cesta ve farním kostele (povedou maminky).
 • V pondělí 20. 3. oslavíme sv. Josefa. Večerní mši sv. v 18 hodin v klášterním kostele sv. Josefa bude celebrovat pomocný biskup Antonín Basler. Poté vás zveme na agape do refektáře kláštera.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 5. března 2023 – 2. neděle postní

 • V pondělí je v 10 hodin v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ.
 • Ve čtvrtek nebude mše sv. pro rodiny s dětmi (v 16.30 hod.)
 • Příští neděle je 3. neděle postní.
  V 15 hodin bude Křížová cesta ve farním kostele (vedou otcové a chlapi).
  V 18 hodin vás zveme na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 26. února 2023 – 1. neděle postní

 • Připomínáme KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době, a to v pátky v 1715 hodin v klášterním kostele
  a v neděle v 1500 hodin ve farním kostele. Prosíme farní společenství, aby se ujali vedení jednotlivých nedělních křížových cest. Příští neděli 5. března budou mít křížovou cestu v 15 hodin ve farním kostele MODLITBY OTCŮ.
 • V pátek 3. 3. (a každý první pátek v měsíci) chodí bratři františkáni za nemocnými. Pokud chcete domluvit návštěvu, obraťte se prosím na o. Eliáše.
 • Příští neděle je 2. neděle postní. V Boršově bude BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Popeleční středou začalo postní období, ke kterému patří nejen půst, ale také dobré skutky
  a Postní almužna. Do papírových kasiček „postniček“, které si můžete vyzvednout po mši svaté vzadu v kostele, můžete vložit peníze v hodnotě odřeknutého požitku ve prospěch potřebných. Na konci půstu – na Květnou neděli – přinesete kasičku do kostela nebo do Charity Mor. Třebová.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 19. února 2023 – 7. neděle v mezidobí – sbírka Haléř svatého Petra

 • Tuto neděli (19.2.) má kněžské svěcení náš bratr Bernard, v kostele Panny Marie Sněžné v Praze v 15 hodin. Doprovázejme ho prosím modlitbou.
 • Ve středu je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu.
 • Popeleční středou (tj. 22.února) začíná postní období, ke kterému patří nejen půst,
  ale také dobré skutky a Postní almužna, která trvá do 2. dubna 2023.
  Do papírových kasiček „postniček“, které si můžete zde v kostele vyzvednout po mši svaté,
  máte možnost vložit peníze v hodnotě odřeknutého požitku ve prospěch potřebných. Postničku na konci půstu přinesete do kostela.
 • Příští neděle je 1. neděle postní.
 • Zveme mládež ve věku 18-35 let na františkánskou obnovu pro mladé na Velehradě v termínu 3.-5.března. Letáček najdete na nástěnkách.
  ————————————————————————————————————–

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 12. února 2023 – 6. neděle v mezidobí

 • V neděli (12.2.) vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
 • Ve čtvrtek nebude sloužena obvyklá mše sv. pro rodiny s dětmi (v 16.30 hod.), bude tedy jen večerní mše sv. v 18 hodin v klášterním kostele.
 • Příští neděle je 7. neděle v mezidobí a je sbírka Haléř svatého Petra.
 • Příští neděli má kněžské svěcení náš bratr Bernard, v kostele Panny Marie Sněžné v Praze v 15 hodin. Doprovázejme ho prosím modlitbou.
 • Hledáme do kláštera na zkrácený úvazek (6 h. denně) pracovníka na úklid, který je v evidenci Úřadu práce a splňuje alespoň jednu z následujících podmínek: věk nad 50 let, dlouhodobá evidence na ÚP, zdravotní omezení. Další informace poskytne Irena Wölfelová v kanceláři kláštera.
 • V sobotu 18.2. (před Masopustním úterý) vás zveme v 19 hodin do refektáře kláštera na ochutnávku vepřových kolen. Proběhne soutěž o nejchutnější výrobek, vítěz získá cenu kvardiána domu.
  Zúčastnit se může každá hospodyňka či kuchař, který přinese uvařené vepřové koleno nebo pečená žebírka apod.
 • Zveme mládež ve věku 18-35 let na františkánskou obnovu pro mladé na Velehradě v termínu 3.-5.března. Letáček najdete na nástěnkách.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 5. února 2023 – 5. neděle v mezidobí

 • V pondělí je PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, mučedníků.
 • V pondělí vás zveme v 10 hodin na SETKÁNÍ SENIORŮ v refektáři kláštera.
 • Po mši bude setkání v refektáři, na které zveme všechny farníky.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, panny.
 • V sobotu a v neděli při mších svatých budeme udělovat SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.
 • V neděli vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
 • V neděli je v Boršově BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Hledáme do kláštera na zkrácený úvazek (6 h. denně) pracovníka na úklid, který je v evidenci Úřadu práce a splňuje alespoň jednu z následujících podmínek: věk nad 50 let, dlouhodobá evidence na ÚP, zdravotní omezení. Další informace poskytne Irena Wölfelová v kanceláři kláštera.
 • V sobotu 18.2. (před Masopustním úterý) vás zveme v 19 hodin do refektáře kláštera na ochutnávku vepřových kolen. Proběhne soutěž o nejchutnější výrobek, vítěz získá cenu kvardiána domu.
  Zúčastnit se může každá hospodyňka či kuchař, který přinese uvařené vepřové koleno nebo pečená žebírka apod.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 29. ledna 2023 – 4. neděle v mezidobí – sbírka na Světové setkání mládeže v Lisabonu

 • Charita M. Třebová vás zve v neděli 29. 1. na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT VOJTĚCHA DINGY,
  a to v 15 hodin v klášterním kostele.
 • V úterý je PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, kněze.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU.
 • V pátek je sv. Blažeje, při mši sv. v 18 hodin bude udělováno SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ.
 • Příští neděle je 5. neděle v mezidobí.
 • S velkým poděkováním všem dárcům Charita Moravská Třebová informuje, že celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2023, včetně online příspěvků, činí 899 559 Kč. Pán Bůh zaplať.
  Přehled vybraných darů v jednotlivých obcích je na nástěnkách.
 • Zaměstnanci a klienti Charita Moravská Třebová budou ve čtvrtek 2.2.2023 odlívat svíčky Hromničky v kapli sv. Petra 13-16 hod. Kdo bude mít zájem, může si je tam také odlít, nebo už hotové zakoupit. Následně pak při mši sv. v neděli nechat posvětit.
 • Od 6. do 10. února bude v našem klášteře probíhat vizitace, kterou zahájíme dne 6. 2. mší svatou v 18 hodin, které bude předsedat bratr Jan Kapistrán Lazový ze Slovenska.
  Po mši bude setkání v refektáři, na které zveme všechny farníky.
 • V neděli 12. 2. vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 15. ledna 2023 – 2. neděle v mezidobí

 • V úterý je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, opata.
 • Ve středu je PAMÁTKA PANNY MARIE, Matky jednoty křesťanů.
 • Od 18. do 25. ledna je TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, panny a mučednice.
 • Příští neděle je 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova. Koná se sbírka v Neděli Božího slova.
 • Příští neděli je v Boršově BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • Charita M. Třebová vás zve na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT VOJTĚCHA DINGY,
  a to v neděli 29.1. v 15 hodin v klášterním kostele.
 • V termínu od 5. února pro vás připravujeme pravidelné „manželské večery“ v prostorách Laskavárny. Jedná se o kurz složený ze 7 témat. Kurz je určen pro páry v dlouhodobém vztahu a vychází z křesťanských principů. Přihlašovat se můžete do 28. ledna u Sašy Dokoupilové.
 • KDU-ČSL vás zve na 73. lidový ples dne 11. února 2023 od 20 hodin v Době armády „Na Písku“. K tanci hraje kapela Quattro, vstupné 200 Kč. Vstupenky můžete zakoupit v Turistickém informačním centru na náměstí.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 8. ledna 2023 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 • V neděli (8.1.) vás zveme na VEČER CHVAL v 18 hodin do klášterního kostela.
 • Příští neděle je 2. neděle v mezidobí.
 • Připravujeme pro vás v termínu od 5. února pravidelné „manželské večery“ v prostorách Laskavárny. Jedná se o kurz složený ze 7 témat. Kurz je určen pro páry v dlouhodobém vztahu a vychází z křesťanských principů. Přihlašovat se můžete do 28. ledna u Sašy Dokoupilové.
 • KDU-ČSL vás zve na 73. lidový ples dne 11. února 2023 od 20 hodin v Době armády „Na Písku“. K tanci hraje kapela Quattro, vstupné 200 Kč. Vstupenky můžete zakoupit v Turistickém informačním centru na náměstí.