Ohlášky

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 4. prosince 2022 – 2. ADVENTNÍ NEDĚLE

 • Dnes (tuto neděli 4.12.) ve 12 hodin zveme všechny děti do refektáře kláštera. Přijde tam za vámi sv. Mikuláš.
 • V pondělí vás zveme v 10 hodin do refektáře kláštera na SETKÁNÍ SENIORŮ.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. AMBROŽE, biskupa a učitele církve.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU. Bude sloužena pouze večerní mše sv. v 18 hodin, dětská mše sv. nebude.
 • Příští neděle je 3. NEDĚLE ADVENTNÍ.
 • V neděli (11.12.) vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
 • V adventní době nabízíme kromě obvyklých mší sv. také ranní „rorátní“ mše svaté, a to každou středu v 6 hodin a každou sobotu v 7 hodin.
 • O vánočních svátcích plánujeme v naší farnosti uskutečnit VÝSTAVU BETLÉMŮ v prostorách kaple sv. Petra (vedle klášterního kostela) pro širokou veřejnost z našeho města. Kdo by chtěl tedy zapůjčit svůj betlém, přineste ho prosím nejpozději do 10. prosince pí. Opletalové do kanceláře v klášteře.
 • Na podnět setkání o. faráře s farníky jsme vytvořili jednoduchou brožurku, kde se můžete dočíst něco málo o bratrech františkánech a aktivitách ve farnosti. Najdete zde přehled pravidelných bohoslužeb, modlitebních společenství a veškeré kontakty. V případě zájmu je brožurka k rozebrání vzadu v kostele, v případě nedostatku dotiskneme.
 • Rádi bychom vás vybídli k tomu, abyste si předem zamlouvali jednotlivá čtení na mších svatých ve farním kostele a také dohodli přinášení obětních darů. Přednost budou mít ti, co mají zapsanou intenci. Nezdržujme prosím kostelníky hledáním ochotného člověka na čtení a přímluvy. Jednotlivá čtení si můžete zamluvit v sakristii nebo přímo u Elišky Nislerové.
 • Na příští rok plánujeme společnou farní dovolenou na Slovensku v Beckově,
  termín bude 23. – 30. 7. 2022. Pobyt bude v domě Centra nové evangelizace u bratří františkánů, ve 2,3 a 4 lůžkových pokojích se společným soc. zařízením a s polopenzí. Nyní domlouváme cenové podmínky. Po Novém roce bude letáček na nástěnkách. Vaši účast si můžete rezervovat již nyní v kanceláři kláštera u Ireny Wölfelové.
  —————————————————————————————————————

  OHLÁŠKY NA NEDĚLI 27. listopadu 2022 – 1. ADVENTNÍ NEDĚLE
 • Ve středu je svátek SV. ONDŘEJE, apoštola.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, kněze.
 • Příští neděle je 2. ADVENTNÍ. V Boršově bude BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • V neděli 4. prosince přijde do kláštera sv. Mikuláš. Zveme všechny děti ve 12 hodin (po mši sv.) do refektáře.
 • V adventní době vám nabízíme kromě obvyklých mší sv. také ranní „rorátní“ mše svaté, a to každou středu v 6 hodin a každou sobotu v 7 hodin. Začínáme tuto středu.
 • O vánočních svátcích plánujeme v naší farnosti uskutečnit VÝSTAVU BETLÉMŮ v prostorách kaple sv. Petra (vedle klášterního kostela) pro širokou veřejnost z našeho města. Kdo by chtěl tedy zapůjčit svůj betlém, přineste ho prosím nejpozději do 10. prosince pí. Opletalové do kanceláře v klášteře.
 • Na podnět setkání o. faráře s farníky jsme vytvořili jednoduchou brožurku, kde se můžete dočíst něco málo o bratrech františkánech a aktivitách ve farnosti. Najdete zde přehled pravidelných bohoslužeb, modlitebních společenství a veškeré kontakty. V případě zájmu je brožurka k rozebrání vzadu v kostele, v případě nedostatku dotiskneme.
 • V sakristii si můžete zakoupit malé adventní kalendáře na magnet, cena 20 Kč/kus.
 • Je možné si zapisovat úmysly ke mši svaté na další kvartál. Mešní stipendium není poplatkem za mši svatou, ale slouží k podpoře kněze. Kněz na sebe bere závazek odsloužit mši svatou dle vůle dárce.
 • V této souvislosti bychom Vás rádi vybídli k tomu, abyste si předem zamlouvali jednotlivá čtení na mších svatých ve farním kostele a také dohodli přinášení obětních darů. Přednost budou mít ti, co mají zapsanou intenci. Nezdržujme prosím kostelníky hledáním ochotného člověka na čtení a přímluvy. Jednotlivá čtení si můžete zamluvit v sakristii nebo přímo u Elišky Nislerové.
 • Na příští rok plánujeme společnou farní dovolenou na Slovensku v Beckově,
  termín bude 23. – 30. 7. 2022. Pobyt bude v domě Centra nové evangelizace u bratří františkánů, ve 2,3 a 4 lůžkových pokojích se společným soc. zařízením a s polopenzí. Nyní domlouváme cenové podmínky. Po Novém roce bude letáček na nástěnkách. Vaši účast si můžete rezervovat již nyní v kanceláři kláštera u Ireny Wölfelové.
  —————————————————————————————————————
  OHLÁŠKY NA NEDĚLI 20. listopadu 2022 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 • V pondělí je PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ.
 • V úterý je PAMÁTKA SV. CECÍLIE, panny a mučednice.
 • Ve středu je tzv. ČERVENÁ STŘEDA – připomínka lidí pronásledovaných pro víru.
 • Ve středu pořádají bratři františkáni ve spolupráci s kulturními službami města MT setkání s režisérem Jiřím Strachem. Beseda se uskuteční ve středu 23. 11. v 18 hodin v kinosále muzea. Vstupenky lze koupit na stránkách kulturních služeb. Jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV ONDŘEJE DUNG LACA, kněze, a druhů mučedníků.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, panny a mučednice.
 • V pátek vás bratři františkáni zvou na VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ, a to od 15 do 18 hodin v refektáři kláštera. Materiál bude zajištěn, příspěvek na materiál činí 150 Kč.
 • Příští neděli je 1. ADVENTNÍ NEDĚLE, proběhne žehnání adventních věnců na obou nedělních mších svatých a také v sobotu na večerní mši sv. v 18 hodin (s nedělní platností).
 • V adventní době vám nabízíme kromě obvyklých mší sv. také ranní „rorátní“ mše svaté, a to každou středu v 6 hodin a každou sobotu v 7 hodin.
 • O vánočních svátcích plánujeme v naší farnosti uskutečnit VÝSTAVU BETLÉMŮ v prostorách kaple sv. Petra (vedle klášterního kostela) pro širokou veřejnost z našeho města. Jelikož se této iniciativy ujali manželé Opletalovi společně s dalšími několika farníky, vyzýváme vás k možnosti zapůjčení vašeho domácího betlému na tuto výstavu. Kdo by chtěl tedy zapůjčit svůj betlém, přineste ho prosím nejpozději do 10. prosince pí. Opletalové do kanceláře v klášteře.
 • Ve sbírce na misie se vybralo 10.672 Kč a ve sbírce na charitu celkem 6.748 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • V sakristii si můžete zakoupit malé adventní kalendáře na magnet, cena 20 Kč/kus.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 13. listopadu 2022 – 32. neděle v mezidobí

 • V pondělí je BOHOSLUŽBA SLOVA v 18 hodin v klášterním kostele.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, řeholnice. Jelikož je státní svátek (17.11.), nebude odpolední mše sv. pro rodiny s dětmi (v 16.30).
 • Příští neděli je SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.
  V tuto neděli 20.11. bude v Boršově sloužena bohoslužba slova v 11 hodin.
 • V týdnu od 13. do 20. 11. vás zveme k modlitbě za mládež, abychom se jako jedno společenství církve Boží spojili v modlitbě za mladé lidi. Každá modlitba upřímného srdce je vzácná.
 • Zveme mladé ve věku 14 – 26 let na Arcidiecézní setkání mládeže ve dnech 18.-19.11.2022 v Olomouci. Na akci je třeba se přihlásit na webu: https://mladez.ado.cz/akce_adcm/adsm-2022-olomouc nejpozději do 14.11. Dejte prosím vědět, kdo plánujete jet, můžeme pomoci zajistit dopravu.
 • V předadventní době pořádají bratři františkáni ve spolupráci s kulturními službami města MT setkání s režisérem Jiřím Strachem. Beseda se uskuteční ve středu 23. 11. v 18 hodin v kinosále muzea. Vstupenky lze koupit na stránkách kulturních služeb. Jste srdečně zváni.
 • V pátek 25. listopadu vás bratři františkáni zvou na VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ, a to od 15 do 18 hodin v refektáři kláštera. Materiál bude zajištěn, příspěvek na materiál činí 150 Kč.
 • Školské sestry sv. Františka a bratři františkáni zvou starší mládež od 18 do 35 let na františkánskou duchovní obnovu mládeže na Velehradě v termínu 9. – 11. 12. Info je na nástěnkách.
 • O vánočních svátcích plánujeme v naší farnosti uskutečnit VÝSTAVU BETLÉMŮ v prostorách kaple sv. Petra (vedle klášterního kostela) pro širokou veřejnost z našeho města. Jelikož se této iniciativy ujali manželé Opletalovi společně s dalšími několika farníky, vyzýváme vás k možnosti zapůjčení vašeho domácího betlému na tuto výstavu. Kdo by chtěl tedy zapůjčit svůj betlém, přineste ho prosím nejpozději do 10. prosince pí. Opletalové do kanceláře v klášteře.
 • ADCM Olomouc vybízí všechny farnosti v diecézi k modlitební podpoře za kněze. V rámci diecéze si můžete „adoptovat“ konkrétního kněze, který vám bude náhodně vylosován a za kterého se následně budete modlit. Konkrétní kroky, jak si kněze „adoptovat“, najdete na letáčku na nástěnkách.
 • Sestry karmelitky po roce opět pořádají sbírku na stavbu jejich kláštera na portálu Donio. Sbírka probíhá od 1.11. do 28.2.2023. Sestry se nachází v poměrně rozhodujícím období, kdy jejich stavbě u k dokončení mnoho nechybí, ale na poslední kroky chybí finance. Podrobnosti sbírky najdete na webu: karmeldrasty.eu nebo na nástěnkách.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 6. listopadu 2022 – 32. neděle v mezidobí – SBÍRKA NA CHARITU

 • V pondělí je v 10 hodin v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ.
 • Ve středu je SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, papeže a učitele církve.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, biskupa.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. JOSAFATA, biskupa a mučedníka.
 • Příští neděle je 33. neděle v mezidobí.
 • V pátek 25. listopadu vás bratři františkáni zvou na VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ, a to od 15 do 18 hodin v refektáři kláštera. Materiál bude zajištěn, příspěvek na materiál činí 150 Kč.
 • Zveme mladé ve věku 14 – 26 let na Arcidiecézní setkání mládeže ve dnech 18.-19.11.2022 v Olomouci. Na akci je třeba se přihlásit na webu: https://mladez.ado.cz/akce_adcm/adsm-2022-olomouc
 • Školské sestry sv. Františka a bratři františkáni zvou starší mládež od 18 do 35 let na františkánskou duchovní obnovu mládeže na Velehradě v termínu 9. – 11. 12. Info je na nástěnkách.
  ————————————————————————————————————-

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 30. října 2022 – 31. neděle v mezidobí

 • V úterý je SLAVNOST VŠECH SVATÝCH.  V tento den odpoledne a následující den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě splnění 3 obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva kostela či kaple spojená s modlitbou Páně a Vyznáním víry.
 • Ve středu je VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Mše sv. bude ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu v 17 hodin. Obvyklá mše svatá v klášterním kostele v 18 hodin nebude.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, biskupa.
 • Příští neděle je 32. neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.
 • Na misijním jarmarku, který se konal minulou neděli, se prodalo zboží celkem za 45.721 Kč. Z toho 33.221 Kč za misijní trička a mikiny, 12.500 Kč za darované rukodělné výrobky, domácí produkty a drobné občerstvení. Děkujeme pořadatelům za přípravu kaple a všem návštěvníkům za podporu františkánských misií.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 23. října 2022 – 30. neděle v mezidobí – SBÍRKA NA MISIE

 • Dnešní misijní neděli vás zveme na MISIJNÍ JARMARK, který je pro vás připraven v kapli
  sv. Petra (vedle klášterního kostela). Kaple bude otevřená již po ranní mši svaté od 9.30 hodin do cca 13 hodin. Přijďte si zakoupit dárek pro radost a podpořit františkánské misie.
  V nabídce jsou různé rukodělné výrobky a domácí produkty (bižuterie, růžence, desátky, hrníčky, termosky, svíčky, sušené bylinky a ovoce, slivovice, zázvorový likér, misijní sirky atd.) a také bude možnost zakoupit si misijní trička či mikiny s nápisem „Jsi Boží“.
 • Ve dnech od 25. října do 1. listopadu je možno mimořádně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě splnění 3 obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.
 • Ve čtvrtek není mše svatá pro rodiny s dětmi (v 16:30 h.).
 • V pátek je SVÁTEK sv. Šimona a Judy, apoštolů.
 • Již předem avizujeme, že příští středu (2. listopadu) bude sloužena mše sv. ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu v 17 hodin. Obvyklá mše svatá v klášterním kostele v 18 hodin nebude.
 • V sakristii lze již zakoupit stolní kalendáře pro rok 2023.
 • Na základě podnětu farníků nabízíme s bratry návštěvy a žehnání bytů a domů.
 • Opět připomínáme, že starším a nemocným osobám nabízíme každý 1. pátek v měsíci návštěvu se svatým přijímáním. Zájemce je třeba předem nahlásit o. Eliášovi.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 9. října 2022 – 28. neděle v mezidobí

 • V neděli 9.10. vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
 • V pondělí bude místo mše svaté BOHOSLUŽBA SLOVA v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, panny a učitelky církve.
 • sobotu 15.10. se také koná farní pouť  do komunity sester na Karmelu Matky Boží v Dačicích, kde bude mít slavné sliby naše farnice sestra Veronika Marie od Krve Kristovy, Věra Fischerová. Farnost vypravuje autobus, odjezd od kláštera bude v 6.30 hodin, předpokládaná cena 500 Kč se bude vybírat přímo v autobuse. Cena se ještě může snížit, pokud se podaří obsadit volná místa (15 míst). Seznam přihlášených účastníků je vzadu v kostele na stolku, můžete se ještě dopsat nebo v průběhu týdne zavolat Dance Opletalové. Předpokládaný návrat bude kolem 18 hodiny.
 • Sobotní večerní mše svatá v obvyklých 18 hodin ve farním kostele v Mor. Třebové je ZRUŠENA.
 • Příští neděle je 29. neděle v mezidobí.
 • Příští pondělí 17.10. bude místo mše sv. BOHOSLUŽBA SLOVA v 18 hodin v klášterním kostele. Bratři františkáni se účastní v Praze setkání s generálem celého františkánského řádu.
 • V sakristii lze již zakoupit stolní kalendáře pro rok 2023.
 • V úterý 18. 10. začíná v refektáři kláštera v 19 hodin ALFA KURZ. Jedná se o prekatechumenátní kurz, což znamená kurz pro lidi, kteří zatím v Boha jako osobu nevěří, ale pokládají si základní otázky o smyslu života, utrpení apod. Pokud je ve vašem okolí, rodině, práci někdo, kdo hledá odpovědi na takové otázky, nebojte se mu tento kurz nabídnout. Přihlášky eviduje Liduška Hamplová, tel. 608 164 940. Letáčky jsou vzadu v kostele.
 • neděli 23. října je den modliteb za misie. Rádi bychom s vaší pomocí v rámci misijní neděle zrealizovali misijní jarmark, a to hned po mši svaté ve 12:00 hodin v kapli sv. Petra (vedle františkánského kostela) s malým občerstvením. Prosíme tedy, kdo byste chtěl přinést jakýkoliv vlastnoručně zhotovený výrobek (upečený, upletený, ušitý, nakreslený, může být i med, slivovice, mošt atd.) a tím přispět na misie, přineste to během celého sobotního dne 22.10.2022 do kláštera JIŘINCE , tel. 773 293 960.
  V neděli 23.10. bude možné od 12 hodin vše zakoupit včetně františkánského misijního oblečení (trička, mikiny s nápisem „JSI BOŽÍ“) a tím přispět na misie.
  Prosíme o šíření, ať se tyto informace dostanou k co nejvíce lidem a může se nás do této akce co nejvíce zapojit.
  Předem všem tisíceré díky a Pán Bůh zaplať za jakoukoliv sebemenší účast a podporu.
 • Výstupy našich synodních skupinek jsou k dispozici vzadu v kostele na stolku.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 2. října 2022 – 27. neděle v mezidobí

 • V pondělí je v 10 hodin v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ.
 • V pondělí v 18 hodin v předvečer Slavnosti sv. Františka z Assisi,
  budou v klášterním kostele slavnostní nešpory a po nich bude následovat tzv. TRANSITUS – pobožnost, kde se duchovní synové a dcery sv. Františka shromažďují, aby si připomněli přechod (transitus) sv. Františka z tohoto světa do nebe. Srdečně zveme zvláště sekulární rodinu františkánů.
 • V úterý je SLAVNOST SV. FRANTIŠKA Z ASSISI.
  Mše svatá bude jako obvykle v 18 hodin v klášterním kostele, celebrovat bude provinciál bratří františkánů o. Jakub Sadílek OFM.  
  Poté Vás zveme na agape do refektáře kláštera. Rádi bychom poprosili o donesení dobrot na společný stůl kdykoliv během úterý od 8 do 17:30 hodin.
 • Ve středu začíná výuka náboženství pod vedením Mgr. Jana Hubálka, v 15:30 hodin v klášteře.
 • V pátek je PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ.
 • Připomínáme, že měsíc říjen je zasvěcený modlitbě růžence. Zveme na společnou modlitbu růžence každý všední den a v soboty půl hodiny přede mší svatou.
 • Příští neděle je 28. neděle v mezidobí.
 • V neděli vás zveme na VEČER CHVAL, a to v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V sakristii lze již zakoupit stolní kalendáře pro rok 2023.
 • Od úterý 18. 10. v 19 hodin zveme všechny hledající do refektáře kláštera na ALFA KURZ. Jedná se o prekatechumenátní kurz, což znamená kurz pro lidi, kteří zatím v Boha jako osobu nevěří, ale pokládají si základní otázky o smyslu života, utrpení apod. Pokud je ve vašem okolí, rodině, práci někdo, kdo hledá odpovědi na takové otázky, nebojte se mu tento kurz nabídnout. Přihlášky eviduje Liduška Hamplová, tel. 608 164 940. Letáčky jsou vzadu v kostele.
 • V neděli 23. října je den modliteb za misie. Rádi bychom s vaší pomocí v rámci misijní neděle zrealizovali misijní jarmark, a to hned po mši svaté ve 12:00 hodin v kapli sv. Petra (vedle františkánského kostela) s malým občerstvením. Prosíme tedy, kdo byste chtěl přinést jakýkoliv vlastnoručně zhotovený výrobek (upečený, upletený, ušitý, nakreslený, může být i med, slivovice, mošt atd.) a tím přispět na misie, přineste to během celého sobotního dne 22.10.2022 do kláštera JIŘINCE , tel. 773 293 960.
  V neděli 23.10. bude možné vše zakoupit včetně františkánského misijního oblečení (trička, mikiny s nápisem „JSI BOŽÍ“) a tím přispět na misie.
  Prosíme o šíření, ať se tyto informace dostanou k co nejvíce lidem a může se nás do této akce co nejvíce zapojit.
  Předem všem tisíceré díky a Pán Bůh zaplať za jakoukoliv sebemenší účast a podporu.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 25. září 2022 – 26. neděle v mezidobí

 • V úterý je PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA, kněze.
 • Ve středu je SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka. Mše svatá bude jako obvykle v 18 hodin v klášterním kostele.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, archandělů.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. JERONÝMA, kněze a učitele církve.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, panny a učitelky církve.
 • Začíná měsíc modlitby svatého růžence.
 • V sobotu 1. října přijmou svátost manželství Ludmila Hamplová a Lukáš Rajsner
  v 11 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 • Příští neděle je 27. neděle v mezidobí.
 • Náboženství dětí ZŠ začíná od středy 5. října v klášteře bratří františkánů.
  Vyučuje Mgr. Jan Hubálek.
 • V sakristii lze již zakoupit stolní kalendáře pro rok 2023.
 • V sobotu 15. října bude mít slavné sliby naše farnice sestra Veronika Marie od Krve Kristovy, Věra Fischerová, v komunitě sester na Karmelu Matky Boží v Dačicích. Zájemci o dopravu nechť se prosím zapíší do konce září do seznamu vzadu v kostele.
 • Hledáme dobrovolníka(y), kteří by si vzali na starost koordinaci nepravidelného ubytovávání na faře. Podrobnější informace sdělí o. Eliáš.
  ___________________________________________________________________________________________________________

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 18. září 2022 – 25. neděle v mezidobí

 • V úterý je PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, kněze, PAVLA CHONG HASANGA a druhů, mučedníků.
 • Ve středu je SVÁTEK SV. MATOUŠE, apoštola a evangelisty.
 • Ve čtvrtek nebude sloužena obvyklá mše sv. v 16.30 h. pro rodiny s dětmi v klášterním kostele z důvodu účasti bratří na františkánských misiích v Děčíně.
  Večerní mše sv. v 18 hodin bude sloužena jako obvykle v klášterním kostele.
 • Charita Mor. Třebová vás zve ve čtvrtek 22.9. od 15 hodin na ZAHRADNÍ SLAVNOST a v pátek 23.9. od 13 hodin na DEN ČESKO-UKRAJINSKÉ KULTURY. Je připravený bohatý program, podrobnosti jsou na letáčcích.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, kněze.
 • Příští neděle je 26. neděle v mezidobí.
 • V sakristii lze již zakoupit stolní kalendáře pro rok 2023.
 • Náboženství dětí začne od října, nahlaste se prosím co nejdříve br. Janovi Hubálkovi.
 • V sobotu 1. října přijmou svátost manželství Ludmila Hamplová a Lukáš Rajsner
  v 11 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 • V sobotu 15. října bude mít slavné sliby naše farnice sestra Veronika Marie od Krve Kristovy, Věra Fischerová, v komunitě sester na Karmelu Matky Boží v Dačicích. Farnost bude vypravovat autobus, zájemci ať se zapisují do seznamu vzadu v kostele nejpozději do konce září.
 • Hledáme dobrovolníka(y), kteří by si vzali na starost koordinaci nepravidelného ubytovávání na faře. Podrobnější informace sdělí o. Eliáš.
  —————————————————————————————————————
 • OHLÁŠKY NA NEDĚLI 11. září 2022 – 24. neděle v mezidobí
 • V pondělí 12. 9. nebude sloužena mše sv., ale bohoslužba slova, z důvodu účasti bratří na provinční pouti.
 • Zveme všechny na pravidelnou adoraci s výstavem Nejsvětější svátosti ve všední dny
  od 17 hodin v klášterním kostele.
 • V úterý je PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, biskupa a učitele církve.
 • Ve středu 14. 9. je SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, mše sv. bude v 18 hodin ve hřbitovním kostele Povýšení sv. Kříže na Křížovém vrchu. Od 17 hodin zde bude na výzvu evropských biskupů adorace za mír na Ukrajině. V klášterním kostele v tento den mše sv. nebude.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ.
 • Ve čtvrtek v 19 hodin bude v refektáři kláštera setkání farníků, kteří se zajímají o dění ve farnosti, s administrátorem farnosti o. Eliášem.
 • V pátek je SVÁTEK SV. LUDMILY.
 • Náboženství dětí začne od října, nahlaste se prosím co nejdříve br. Janovi Hubálkovi.
 • V sobotu 1. října přijmou svátost manželství Ludmila Hamplová a Lukáš Rajsner
  v 11 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 • Na Večery chval se můžete těšit od října.
 • V sobotu 15. října bude mít slavné sliby naše farnice sestra Veronika Marie od Krve Kristovy, Věra Fischerová, v komunitě sester na Karmelu Matky Boží v Dačicích. Farnost bude vypravovat autobus, zájemci ať se zapisují do seznamu vzadu v kostele nejpozději do konce září.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 4. září 2022 – 23. neděle v mezidobí

 • V pondělí bude v refektáři kláštera v 10 hodin SETKÁNÍ SENIORŮ.
 • Od pondělí vás zveme na pravidelnou adoraci s výstavem Nejsvětější svátosti ve všední dny od 17 hodin v klášterním kostele.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE.
 • Ve čtvrtky začínají v 16.30 hodin mše sv. pro rodiny s dětmi v klášterním kostele.
  Večerní mše sv. v 18 hodin bude už také sloužena v klášterním kostele.
 • Skončil prázdninový režim bohoslužeb a v neděle opět budou v M. Třebové slouženy obě mše svaté: v 8 hodin ve farním kostele a v 11 hodin v kostele klášterním.
 • Sobotní mše svaté v 18 hodin s nedělní platností zůstávají i nadále ve farním kostele.
 • Předem avizujeme, že v pondělí 12. 9. nebude sloužena mše sv., ale bohoslužba slova, z důvodu účasti bratří na provinční pouti.
  Ze stejného důvodu bude v neděli 11. 9. v Boršově také bohoslužba slova.
 • Ve středu 14. 9. je SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, mše sv. bude v 18 hodin ve hřbitovním kostele Povýšení sv. Kříže na Křížovém vrchu. Od 17 hodin zde bude na výzvu evropských biskupů adorace za mír na Ukrajině. V klášterním kostele v tento den mše sv. nebude.
 • Náboženství dětí začne od října, nahlaste se prosím co nejdříve br. Janovi Hubálkovi.
 • V sobotu 1. října přijmou svátost manželství Ludmila Hamplová a Lukáš Rajsner
  v 11 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 • V sobotu 15. října bude mít slavné sliby naše farnice sestra Veronika Marie od Krve Kristovy, Věra Fischerová, v komunitě sester na Karmelu Matky Boží v Dačicích. Farnost bude vypravovat autobus, zájemci ať se zapisují do seznamu vzadu v kostele nebo u pí. Opletalové.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 28. srpna 2022 – 22. neděle v mezidobí

 • V pondělí je PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE.
 • Ve čtvrtek je den modliteb za kněžská povolání.
 • V tento čtvrtek ještě nebude sloužena mše svatá pro rodiny s dětmi (až od 8. 9. v klášterním kostele). Večerní mše sv. v 18 hodin bude 1.9. naposledy sloužena ve farním kostele.
  Od 8. 9. již budou čtvrteční mše sv. přesunuty zpět do klášterního kostela.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, papeže a učitele církve.
 • Sobotní mše svaté s nedělní platností zůstávají i nadále ve farním kostele.
 • Příští neděle je 23. neděle v mezidobí.
  Od této neděle již budou v M.Třebové slouženy obě nedělní mše sv. , tzn. v 8 hodin ve farním kostele a v 11 hodin v klášterním kostele. 
  V tuto neděli bude v M.Třebové obě mše sv. celebrovat o. děkan Václav Dolák.
  Náš farář o. Eliáš byl o. děkanem požádán o sloužení poutní mše sv. ve Svitavách.
 • Od pondělí 5. 9. vás zveme na pravidelnou adoraci s výstavem Nejsvětější svátosti ve všední dny od 17 hodin v klášterním kostele.
 • Náboženství dětí začne od října, nahlaste se prosím co nejdříve br. Janovi Hubálkovi.
 • V sobotu 15. října bude mít slavné sliby naše farnice sestra Veronika Marie od Krve Kristovy, Věra Fischerová, v komunitě sester na Karmelu Matky Boží v Dačicích. Farnost bude vypravovat autobus, zájemci ať se hlásí u paní Danky Opletalové.
 • V rámci novely exekučního řádu bylo také schváleno tzv. Milostivé léto,
  a to od 1.9. do 30.11.2022. Jedná se o jednorázovou šanci pro lidi v dluzích zbavit se exekucí vůči státu či organizacím se státním podílem (např. dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, knihovny apod.). Princip spočívá v povinnosti zaplatit dlužnou jistinu, ale v odpuštění úroků, penále či pokuty. Překážkou může být také výše jistiny, kterou je třeba jednorázově splatit. A zde se pak v důvěryhodných případech nabízí možnost konkrétní pomoci se získáním této částky a je zde obrovský prostor pro konkrétní výraz milosrdenství v rámci našich farních a širších společenství.
  Nyní je důležité dostat tuto informaci ke všem, kterým může pomoci; tedy k těm, kteří mají exekuce na dluzích vůči státu. Pokud o někom takovém víte, informujte ho prosím.
  V případě potřeby dalších informací se lze obrátit na kancelář kláštera či přímo na občanskou poradnu charity. Letáčky jsou na nástěnkách.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 21. srpna 2022 – 21. neděle v mezidobí

 • V pondělí je PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY.
 • Ve středu je SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, apoštola.
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. MONIKY.
 • V sobotu zveme všechny na tradiční ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN S DĚTMI na SVATÝ HOSTÝN. Program nabídne v 10.15 mši svatou na venkovním pódiu, celebrovat ji bude biskup Josef Nuzík. Poté následují stanoviště pro děti, divadélko, svědectví z Říma, růženec se seniory nebo skákací hrad a v 15.15 pak na závěr adoraci a svátostné požehnání.
 • Příští neděle je 22. neděle v mezidobí.
 • Prosíme zájemce o biřmování a křest dospělých, aby se do konce srpna nahlásili o. Eliášovi.
 • V sobotu 27.8. přijmou ve 12 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie svátost manželství Marie Báčová a Tomáš Moravec.
 • Organizace Mary’s Meals vás zve na modlitební pouť do Medugorje
  v termínu 28.9.-3.10.2022. Pouť je určeno pro kohokoliv, letáček najdete na nástěnkách.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 7. srpna 2022 – 19. neděle v mezidobí

 • V pondělí je PAMÁTKA SV. DOMINIKA, kněze.
 • V úterý je SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, panny a mučednice, patronky Evropy.
 • Ve středu je SVÁTEK SV. VAVŘINCE, mučedníka.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. KLÁRY, panny.
 • V pátek je adorační den farnosti Moravská Třebová.
 • Příští neděle je 20. neděle v mezidobí.
 • V tomto týdnu od 7.8. do 13.8. jsou bratři františkáni společně s farníky na dovolené. V pondělí a v úterý bude sloužena bohoslužba slova, od středy budou slouženy obvyklé mše svaté.
 • V pondělí 15. 8. je SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Mše svatá bude v 18 hodin ve FARNÍM KOSTELE, poté vás zveme na malé pohoštění na farní zahradu.
 • Prosíme zájemce o biřmování a křest dospělých, aby se do konce srpna nahlásili o. Eliášovi.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 31. července 2022 – 18. neděle v mezidobí

 • V pondělí je PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, biskupa a učitele církve, také je výročí Posvěcení františkánského kostela sv. Josefa.                                                  
 • A v 10 hodin bude SETKÁNÍ SENIORŮ v refektáři kláštera.
 • V úterý je Svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule. V tento den je možné získat plnomocné „Porciunkulové“ odpustky za obvyklých podmínek: návštěva kteréhokoliv kostela Řádu sv. Františka, kde se pomodlíme modlitbu Páně a Vyznání víry, přistoupíme ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce.
  Mše svatá bude jako obvykle v 18 hodin v klášterním kostele. Poté vás zveme na malé pohoštění do refektáře kláštera. Budeme rádi, když přispějete nějakou dobrotou donesenou během dne do kláštera.
 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, kněze.
 • V sobotu je SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ.
 • Příští neděle je 19. neděle v mezidobí.
 • Příští neděli odjíždí část farníků a bratrů františkánů na společnou týdenní farní dovolenou na Sázavu. Mše svaté bude zástupně sloužit o. Petr Krajčovič ze Svitav.
 • Prosíme zájemce o biřmování a křest dospělých, aby se do konce srpna nahlásili o. Eliášovi.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 24. července 2022 – 17. neděle v mezidobí

 • V pondělí je SVÁTEK SV. JAKUBA, apoštola.
 • V úterý je PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, rodičů Panny Marie.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. GORAZDA a druhů.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. MARTY, MARIE A LAZARA.
 • Příští neděle je 18. neděle v mezidobí.
 • Prosíme zájemce o biřmování a křest dospělých, aby se do konce srpna nahlásili o. Eliášovi.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 17. 7. 2022 – 16. neděle v mezidobí

 • V pátek je SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY.
 • V sobotu je SVÁTEK SV. BRIGITY, řeholnice, patronky Evropy.
 • V pátek a v sobotu vás zveme na pěší pouť z Mor. Třebové do Králík. Informace jsou na nástěnkách, přihlašovat se můžete u o. Cypriána.
 • Příští neděle je 17. neděle v mezidobí.
 • Příští neděli 24. 7. vás zveme na poutní mši svatou ke cti sv. Anny v Boršově.  V 10.30 hod. bude modlitba růžence, v 11 hodin poutní mše sv. s hlavním celebrantem o. Eliášem. Po mši sv. a svátostném požehnání jste zváni na malé pohoštění před kostelem.
 • Připomínáme, že přes léto je „prázdninový“ režim bohoslužeb:
  – čtvrteční mše sv. jsou slouženy jen v 18:00 hod. ve farním kostele
  – v neděle je v M. Třebové mše sv. pouze jedna, a to ve farním kostele v 800 h.
  – ve všední dny jsou zrušeny adorace s výstavem Nejsvětější svátosti v klášterním kostele
 • Prosíme zájemce o biřmování a křest dospělých, aby se do konce srpna nahlásili o. Eliášovi.
 • Zveme všechny mladé na františkánskou pouť do Hájku v termínu 29.7.-2.8.2022. Přihlašovat se můžete na webu: www.ofm.cz
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 27. června 2022 – 13. neděle v mezidobí

 • V úterý je PAMÁTKA SV. IRENEJE, biskupa a mučedníka.
 • Ve středa je SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů.
 • Příští neděle je 14. neděle v mezidobí.
 • O letních prázdninách bude „prázdninový“ režim bohoslužeb, a to následovně:
 • v neděli bude v Mor. Třebové sloužena pouze ranní mše sv. v 8 hodin ve farním kostele (další možnosti nedělní mše sv. v okolí jsou v 9:30 h. ve Starém Městě, v 11:00 h. v Boršově nebo ve 14:30 h. v lesní kapli P.Marie v Rychnově);
  mše sv. v 11 hodin v klášterním kostele je přes léto zrušena
 • ve čtvrtek nebudou tzv. „dětské“ mše svaté, ale budou slouženy mše sv. v 18 h. ve farním kostele
 • přes léto jsou ve všední dny zrušeny adorace s výstavem Nejsvětější svátosti v klášterním kostele
 • Zveme všechny mladé na františkánskou pouť do Hájku v termínu 29.7. – 2.8.2022. Přihlašujte se na webové stránce: www.ofm.cz
 • Děkujeme všem dobrodincům a dobrovolníkům za jejich obětavou službu a přejeme krásné a požehnané prázdniny.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 19. června 2022 – 12. neděle v mezidobí

 • V úterý je PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, řeholníka.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE.
 • V pátek je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.
 • V sobotu je PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE.
 • Příští neděle je 13. neděle v mezidobí.
 • O letních prázdninách bude „prázdninový“ režim bohoslužeb, a to následovně:
  • v neděli bude v Mor. Třebové sloužena pouze ranní mše sv. v 8 hodin ve farním kostele (další možnosti nedělní mše sv. v okolí jsou v 9:30 h. ve Starém Městě, v 11:00 h. v Boršově nebo ve 14:30 h. v lesní kapli P.Marie v Rychnově);
   mše sv. v 11 hodin v klášterním kostele je přes léto zrušena
  • ve čtvrtek nebudou tzv. „dětské“ mše svaté, ale budou slouženy mše sv. v 18 h. ve farním kostele
  • přes léto jsou ve všední dny zrušeny adorace s výstavem Nejsvětější svátosti v klášterním kostele
 • Zveme všechny mladé na františkánskou pouť do Hájku v termínu 29.7. – 2.8.2022. Přihlašujte se na webové stránce: www.ofm.cz
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 12. června 2022 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • V neděli 12.6. vás zveme na VEČER CHVAL v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V pondělí je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, kněze a učitele církve.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ.
 • V neděli 19. června oslavíme SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ.
  Mše svatá bude v Moravské Třebové pouze jedna, a to v 9 hodin ve farním kostele spojená s 1. svatým přijímáním našich dětí, poté půjde procesí do klášterního kostela.
 • Prosíme zájemce, kteří by rádi jeli s bratry františkány na rozlučku s otcem arcibiskupem dne 30. 6. v 17 hodin v katedrále sv. Václava, ať se co nejdříve přihlásí u o. Eliáše.
 • Zveme všechny mladé na františkánskou pouť do Hájku v termínu 29.7. – 2.8.2022. Přihlašujte se na webové stránce: www.ofm.cz
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 5. června 2022 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – sbírka na církevní školy v diecézi

 • V pondělí je PAMÁTKA PANNY MARIE, Matky církve.
 • V pondělí je SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin v refektáři kláštera.
 • Ve čtvrtek je SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, nejvyššího a věčného kněze.
 • V pátek vás zveme na NOC KOSTELŮ. Letos bude veřejnosti otevřen klášterní kostel s přilehlou kaplí sv. Petra v okovech, program najdete na nástěnkách.
  Během Noci kostelů bude v klášterním kostele vystavena Nejsvětější svátost s programem „Světlo v noci“, který je uzpůsoben k pozvání těch, kdo se ještě neměli možnost potkat s Kristem.
  Bude zde také možnost odevzdat své přímluvy a načerpat z Božího slova a také možnost duchovního rozhovoru a přímluvné modlitby.
  Farní kostel bude otevřen od 16 do 19 hodin pro příležitostné komentované prohlídky dle zájmu a počtu návštěvníků.
 • Na této akci bude přítomna také sestra Dominika Konečná, představená školských sester a zároveň psycholožka s dlouholetou praxí, která bude mít v sobotu přednášku pro naši farnost na téma „Duševní hygiena, vztah k Bohu, k sobě a k bližnímu“.
  Blok přednášek s diskuzí začíná v 9 hodin v klášterním kostele. Na odpoledne si budete moci domluvit individuální schůzku (v rozmezí cca 14-17 hodin).
 • V sobotu je PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, apoštola.
 • V neděli je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Zveme vás na VEČER CHVAL v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V neděli 19. června oslavíme SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. Mše svatá bude v Moravské Třebové pouze jedna, a to v 9 hodin ve farním kostele spojená s 1.svatým přijímáním našich dětí, poté půjde procesí do klášterního kostela.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 29. května 2022 – 7. neděle velikonoční – DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

 • V pondělí bude BOHOSLUŽBA SLOVA.
 • V úterý je SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.
 • Ve středu je PAMÁTKA SV. JUSTINA, mučedníka.
 • Ve čtvrtek nebude obvyklá mše svatá pro rodiny s dětmi, pouze klasická mše svatá
  v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY a druhů.
 • V sobotu vás u příležitosti dne dětí zveme na zábavné odpoledne pro děti, a to od 14 hodin na františkánskou zahradu (vchod vraty z ulice Svitavské). Pro děti budou připraveny zábavné úkoly, skákací minihrad a další aktivity. Občerstvení zajištěno.
 • V sobotu upozorňujeme na změnu času mše svaté. Mše svatá bude slavena ve 20 hodin z Vigilie Seslání Ducha Svatého ve farním kostele.
 • V neděli je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.
 • V pátek 10. 6. vás zveme na NOC KOSTELŮ. Letos bude veřejnosti otevřen klášterní kostel s přilehlou kaplí sv. Petra v okovech, program najdete na nástěnkách.
  Farní kostel bude otevřen od 16 do 19 hodin pro příležitostné komentované prohlídky dle zájmu a počtu návštěvníků.
  Během Noci kostelů bude vystavena Nejsvětější svátost s programem „Světlo v noci“, který je uzpůsoben k pozvání těch, kdo se ještě neměli možnost potkat s Kristem.
  Bude zde také možnost odevzdat své přímluvy a načerpat z Božího slova a také možnost duchovního rozhovoru a přímluvné modlitby.
 • Na této akci bude přítomna také sestra Dominika Konečná, představená školských sester a zároveň psycholožka s dlouholetou praxí, která bude mít v sobotu přednášku pro naši farnost na téma „Duševní hygiena, vztah k Bohu, k sobě a k bližnímu“.
  Blok přednášek s diskuzí začíná v 9 hodin v klášterním kostele. Na odpoledne si budete moci domluvit individuální schůzku (v rozmezí cca 14-17 hodin).
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 22. května 2022, 6. neděle velikonoční – SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 • V pondělí bude v klášterním kostele sloužena bohoslužba slova.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Bude pouze jedna mše svatá, a to v 18 hodin v klášterním kostele (obvyklá mše sv. pro rodiny s dětmi nebude).
 • Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Podpořme naše biřmovance modlitbou, svátost biřmování přijmou dne 5. 6. v katedrále sv. Václava v Olomouci.
 • sobotu 28. 5. 2022 je v Moravské Třebové zrušena obvyklá mše svatá
  v 18 hodin ve farním kostele z důvodu farní pouti do Hájku.
 • V současné době jsou volné intence, můžete si je zapisovat po každé mši svaté v sakristii.
 • V pátek 10. 6. vás zveme na Noc kostelů. Letos bude veřejnosti otevřen klášterní kostel s přilehlou kaplí sv. Petra v okovech. Program Noci kostelů najdete na nástěnkách.
 • Na hrobě bratří františkánů byly zhotoveny nové náhrobní kameny, za jakýkoliv příspěvek budeme rádi.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 15. května 2022 – 5. neděle velikonoční

 • V pondělí je SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, kněze.
 • sobotu 28. 5. 2022 je v Moravské Třebové zrušena obvyklá mše svatá
  v 18 hodin ve farním kostele z důvodu farní pouti do Hájku.
 • V současné době jsou volné intence, můžete si zapisovat po každé mši svaté v sakristii.
 • Centrum pro rodinu Sluníčko zve všechny děti ve věku od 4 do 10 let na příměstský tábor „Noemova archa“ v termínu 11.-15.7.2022. Více informací najdete na nástěnkách, přihlášky u Zdeňky Liškové.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 8. května 2022 – 4. neděle velikonoční – Sbírka na křesťanská média

 • V neděli 8. 5. vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
 • V sobotu je SVÁTEK SV. MATĚJE, apoštola.
 • V sobotu 14. 5. bratr Cyril organizuje brigádu na faře v Gruně a prosí o pomoc.
  Sraz je v 9 hodin v Gruně na faře, ostatní informace získáte u br. Cyrila (tel. 721 821 321).
 • Prosíme všechny farníky o přihlášení na společnou farní pouť do Hájku u Prahy, která se koná v sobotu 28. 5. 2022 (Navštívení Panny Marie).
  Mši svatou zde bude v 11 hodin sloužit P. Jan M. Vianney Dohnal OFM.
  Objednáváme autobus, proto se prosím zapisujte do seznamu vzadu v kostele (nejpozději do 20. 5.).
 • V současné době jsou volné intence na několik týdnů, můžete si zapisovat po každé mši svaté v sakristii.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 1. května 2022 – 3. neděle velikonoční

 • Od 1. května znovu začínají pravidelné mše svaté v lesní kapli Panny Marie v Rychnově ve 14:30 hodin. Při dnešní bohoslužbě bude požehnána kopie milostné sochy Panny Marie Vranovské. Celebrantem bude o. děkan Václav Dolák.
 • V pondělí je PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, biskupa a učitele církve.
 • V pondělí je v 10 hodin SETKÁNÍ SENIORŮ v refektáři kláštera.
 • V úterý je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.
 • V pátek je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.
 • Příští neděle je 4. neděle velikonoční, koná se sbírka na křesťanská média.
 • Příští neděli 8. května vás zveme v 18 hodin na VEČER CHVAL v klášterním kostele.
 • V postní almužně se letos vybralo:
  – v Moravské Třebové 8.796 Kč
  – v Boršově 1.882 Kč
  – ve Starém Městě 5.035 Kč
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Zveme všechny farníky na společnou farní pouť do Hájku u Prahy, a to v sobotu
  28. 5. 2022 (Navštívení Panny Marie).
  Mši svatou zde bude v 11 hodin sloužit P. Jan M. Vianney Dohnal OFM.
  Dle počtu zájemců bychom objednali velký či malý autobus, proto se prosím zapisujte do seznamu vzadu v kostele (nejpozději do 20. 5.).
  ————————————————————————————————————– 

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 24. dubna 2022 – 2. neděle velikonoční – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Dnes v neděli Božího milosrdenství bude od 15 do 16 hodin v klášterním kostele Výstav Nejsvětější svátosti s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • V pondělí je SVÁTEK SV. MARKA, evangelisty.
 • V pátek je SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, panny a učitelky církve.
 • V Moravské Třebové se vybralo ve sbírce na kněžské platy 17.164 Kč, v Boršově 2.190 Kč a ve Starém Městě 1.879 Kč.
 • Ve čtvrtek 28.4. nebude obvyklá „dětská“ mše sv. v 16.30 hodin pro rodiny s dětmi.
 • Od května znovu začínají mše svaté v lesní kapli Panny Marie v Rychnově. První mše svatá bude sloužena v neděli 1. května 2022 ve 14:30 hodin. Při bohoslužbě bude požehnána kopie milostné sochy Panny Marie Vranovské. Celebrantem bude o. děkan Václav Dolák.
 • Srdečně zveme všechny muže na společné putování s bratry františkány – Kající pouť do Holýšova ve dne 5. – 8. 5. 2022. Podrobné info na letáčku na nástěnkách.
 • Již s předstihem vás zveme na společnou farní pouť do Hájku u Prahy, a to v sobotu
  28. 5. 2022 (Navštívení Panny Marie).
  Mši svatou zde bude v 11 hodin sloužit P. Jan M. Vianney Dohnal OFM.
  Dle počtu zájemců bychom objednali velký či malý autobus, proto se prosím zapisujte do seznamu vzadu v kostele (nejpozději do 20. 5.).
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 17. dubna 2022 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – SBÍRKA NA PLATY KNĚŽÍ

 • Na velikonoční pondělí je mše svatá v 18 hodin v klášterním kostele.
 • V pondělí je adorační den farnosti Staré Město.
 • Příští neděle je NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.
 • Bratři františkáni stále nabízí přebytky brambor. V případě zájmu kontaktujte o. Eliáše.
 • Srdečně zveme všechny muže na společné putování s bratry františkány – Kající pouť do Holýšova ve dne 5. – 8. 5. 2022. Podrobné info na letáčku na nástěnkách.
 • Již s předstihem vás zveme na společnou farní pouť do Hájku u Prahy, a to v sobotu
  28. 5. 2022 (Navštívení Panny Marie).
  Mši svatou zde bude v 11 hodin sloužit P. Jan M. Vianney Dohnal OFM.
  Dle počtu zájemců bychom objednali velký či malý autobus, proto se prosím hlaste co nejdříve otci Eliášovi nebo v kanceláři kláštera.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 10. dubna 2022 – Květná neděle

 • V neděli 10. dubna (dnes) vás zveme na VEČER CHVAL, v 18 hodin do klášterního kostela.
 • V pondělí je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, dopoledne od 10 do 12 hodin
  a odpoledne od 16 do 18 hodin.
 • Přehled bohoslužeb o Velikonocích najdete na nástěnkách.
 • Na Velký pátek je DEN PŘÍSNÉHO POSTU.
 • Otec Eliáš nabízí nepřetržité bdění ve farním kostele od večera Zeleného čtvrtku do sobotního podvečera Bílé soboty (do Vigilie vzkříšení). Prosíme farníky, abychom společně zaplnili tabulku na hlídání otevřeného kostela po celou dobu bdění. Zapisovat se můžete vzadu v kostele.
 • Na Velký pátek a na Bílou sobotu je možné věnovat DARY NA BOŽÍ HROB v Jeruzalémě.
 • Na Bílou sobotu je VIGILIE VZKŘÍŠENÍ ve 21 hodin ve farním kostele.
  Po vigilii vás zveme do refektáře kláštera na Velikonoční agape – slavení Zmrtvýchvstání Páně. Budou připraveny horké nápoje a pohoštění.
  Rádi uvítáme vámi připravené dobroty na společné slavení, vše můžete nosit do kláštera v sobotu od 18 do 20.30 hodin.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně proběhne na obou mších svatých ŽEHNÁNÍ POKRMŮ.
 • Příští neděli je SBÍRKA NA PLATY KNĚŽÍ do mzdového fondu arcibiskupství.
 • Bratři františkáni nabízí přebytky brambor. V případě zájmu kontaktujte o. Eliáše.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 3. dubna 2022 – 5. neděle postní

 • Děkujeme všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav primice
  o. M.Jiřího / Jakuba Smejkala.
 • Příští neděle je KVĚTNÁ NEDĚLE.
  Prosíme o donesení postních pokladniček do kostela.
 • Příští neděli 10.4. vás zveme na VEČER CHVAL, a to v 18 hodin v klášterním kostele.
 • Přehled bohoslužeb o Velikonocích najdete na nástěnkách.
 • Otec Eliáš nabízí nepřetržité bdění ve farním kostele od večera Zeleného čtvrtku do sobotního podvečera Bílé soboty (do Vigilie vzkříšení). Prosíme farníky, abychom společně zaplnili tabulku na hlídání otevřeného kostela po celou dobu bdění.
 • Zveme vás na postní duchovní obnovu v termínu 8. – 9. 4. 2022 (pá-so). Duchovní obnovu povede o. Eliáš OFM. Prosíme zájemce, aby se zapisovali do seznamu vzadu v kostele.
 • Bratři františkáni nabízí přebytky brambor. V případě zájmu kontaktujte o. Eliáše.
  —————————————————————————————————————

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 27. března 2022, 4. neděle postní
PRIMICE o. M.Jiří / Jakub Smejkal

 • Přehled bohoslužeb o Velikonocích najdete na nástěnkách.
 • Otec Eliáš nabízí nepřetržité bdění ve farním kostele od večera Zeleného čtvrtku do sobotního podvečera Bílé soboty (do Vigilie vzkříšení). Prosíme farníky, abychom společně zaplnili tabulku na hlídání otevřeného kostela po celou dobu bdění.
 • Zveme vás na postní duchovní obnovu v termínu 8.-9.4.2022 (pá-so). Duchovní obnovu povede o. Eliáš OFM.

——————————————————————————————————————–

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 20. března 2022, 3. neděle postní

 • V pátek je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.
 • Ve sbírce na Haléř sv. Petra se vybralo 7.171 Kč.
 • Ve sbírce na pomoc Ukrajině se vysbíralo celkem 18.267 Kč.
 • A ve sbírce na celostátní setkání mládeže přispějeme částkou 7.722 Kč.
 • Příští víkend upozorňujeme na změnu času, ze soboty na neděli se posouvá čas ze 2 hodin na 3 hodiny, tudíž budeme spát o hodinu méně.
 • Příští neděle je 4. neděle postní, v tento den bude v naší farnosti sloužena PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ. Mši bude sloužit otec M. Jiří / Jakub Smejkal, mnich francouzského trapistického opatství Sept-Fons.
  Primiční mše svatá bude sloužena v 9 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Obvyklé nedělní mše svaté (v 8 a v 11 hodin) jsou zrušeny.
  Po primiční mši svaté a novokněžském požehnání vás zveme na společné agape do Laskavárny a přilehlého nádvoří v prostorách františkánského kláštera na Svitavské ulici.
  Tímto prosíme farníky o donesení dobrot na agape, a to od 8.30 hodin do Laskavárny.
 • Na faře jsou ubytované ukrajinské rodiny. S dotazy ohledně možné pomoci se prosím obracejte na Zdeňku Liškovou.

V den 27. března 2022,
4. neděle postní – Lætare,

Otec M. Jiří / Jakub Smejkal
mnich francouzského trapistického opatství Sept-Fons bude sloužit primiční mši svatou v 9 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Moravské Třebové (Kostelní náměstí).

Následující modlitby bratrů trapistů budou v neděli přístupné veřejnosti:

 • 7 h. Ranní chvály – klášterní kostel
 • 8:40 h. Tercie – farní kostel
 • 9 h. Primiční mše svatáfarní kostel
 • 16:30 h. Nešpory – hřbitovní kostel
 • 18 h. Výstav Nejsvětější svátosti – farní kostel
 • 20 h. Kompletář – klášterní kostel