Ohlášky

Vláda zakázala s účinností od pondělí 12. října do 25. října kvůli dalšímu šíření koronaviru kromě jiného i hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách staveb.
Vzhledem k tomuto opatření se opět mění režim bohoslužeb v naší farnosti.


VEŠKERÉ BOHOSLUŽBY BUDOU
VE VNITŘNÍM REŽIMU KLÁŠTERA
(tedy mše svaté proběhnou a zamluvené intence budou odslouženy v soukromé kapli bratří františkánů bez přítomnosti veřejnosti).


Nyní budeme mít v kostelích následující denní řád: 
pondělí až sobota:
1500 – 1700 hod. výstav Nejsvětější Svátosti – klášterní kostel

neděle:

  800 – 1000 hod. výstav Nejsvětější Svátosti – farní kostel

1030 – 1200 hod. výstav Nejsvětější Svátosti – klášterní kostel

  • Během adorace budou kněží každých 15 minut podávat svaté přijímání příchozím tak, aby se všichni vystřídali.
    Ostatní svátosti budou na vyžádání:
    otec Eliáš (tel. 734 435 460)
    otec Cyprián (tel. 736 466 542).

Prosíme vás, abyste vzali vážně výzvu a přání papeže Františka
modlit se každý den společně v rodinách
ve 20 hod. slavný růženec a korunku k Božímu milosrdenství.