Ohlášky

Neděle 14. října

  • V pondělí je PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, panny a učitelky církve.
  • Ve středu je PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, biskupa a mučedníka.
  • Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. LUKÁŠE, evangelisty.
  • Příští neděli bude SBÍRKA NA MISIE.
  • Minulý týden proběhla MODERNIZACE OZVUČENÍ KLÁŠTERNÍHO KOSTELA. Náklady s tím spojené hradila komunita bratří františkánů, a to ve výši 99.498 Kč. Farnost touto modernizací finančně zatížena nebyla. Vzhledem k  výši této částky bratři prosí o jakýkoliv finanční dar na tento účel. Na vaše přání vám bude v kanceláři kláštera vystavena darovací smlouva.
  • Ve dnech 28.11.-2.12. bude v refektáři kláštera probíhat seminář „Otcovo srdce“ s Jeffem Scaldwellem. Účastnický poplatek semináře je 1.300 Kč. Ubytování a stravu kromě drobného občerstvení o přestávkách nezajišťujeme. Vzhledem k omezenému počtu účastníků prosíme zájemce, aby se přihlašovali osobně u otce Šebestiána, nejlépe rovnou s platbou účastnického poplatku. Přihlašování se týká i všech, kteří se nahlašovali do orientační zájemky před letními prázdninami.
  • Jak jsme již avizovali, na příští rok plánujeme společnou pouť farnosti do Izraele. Tato pouť se bude konat ve dnech 5. – 12. května 2019. Předpokládaná cena je 23.000 Kč. Vzhledem k náročnosti organizace takovéto pouti jsme oslovili CK Miklastour, která tuto pouť kompletně zrealizuje. Proto i přihlášky na pouť je nutné směřovat přímo na uvedenou cestovní kancelář. Přihlášky si můžete vyplnit a odeslat buď na webových stránkách: http://miklastour.cz     nebo si je můžete osobně vyzvednout u otce Šebestiána.
SKAUT38

Od října opět začínají skauti:
– starší skauti 6. – 9. třída od 16:00 do 17:30,
– mladší vlčata 1. – 5. třída od 17:30 do 19:00
obě družiny se sejdou ve skautské klubovně (součástí fary, vstup vraty).
Pokud se chce někdo z kluků stát skautem, nechť dojde na schůzku, další informace budou na nástěnkách a v kanceláří kláštera.