Ohlášky

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 16. srpna 2020

20. neděle v mezidobí

· Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. BERNARDA, opata a učitele církve.

· V pátek je PAMÁTKA SV. PIA X., papeže.

· V sobotu je PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY.

· S radostí oznamujeme, že dne 29. 8. 2020 ve 14:00 si ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie udělí svátost manželství Karel Urbášek a Michaela Přibylová.

· Připomínáme, že během měsíce srpna je v naší farnosti sloužena jen jedna nedělní mše svatá, a to v 8 hodin ve farním kostele. Obvyklá mše sv. v 11 hodin v klášterním kostele v srpnu není. Dále můžete využít mše svaté v 9.30 hodin ve Starém Městě, v 11 hodin v Boršově nebo ve 14.30 hodin v kapličce P. Marie na Rychnovském vrchu