Ohlášky

Neděle 2. prosince

 • Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. LUCIE, panny a mučednice.

 

 • V pátek je PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, kněze a učitele církve.

 

 • Připomínáme nabídku komentovaných prohlídek farního kostela, a to každou adventní neděli od 16:00 do 17:00 hodin. Nedělní prohlídky jsou zaměřené na unikátní výzdobu interiéru a zajímavosti z historie kostela. Srdečně zvou kostelníci.

 

 • Příprava farnosti na prožití vánočních svátků proběhne následovně:

Vzhledem k 50. výročí úmrtí Pátera Pia, patrona svátosti smíření, bude letos ZPOVĚDNÍ DEN v pátek 14.12. formou kajícího odpoledne.
V 15 hodin začneme modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství a vystavením Nejsvětější svátosti oltářní (možnost adorace bude až do večerní mše svaté).

Celé odpoledne od 15 do 18 hodin bude možnost svátosti smíření.

V 18 hodin bude sloužena mše svatá ke cti sv. Pia z Pietrelciny, hlavním celebrantem bude
P. Serafín Robert Beníček OFM Cap.
V 18.45 hodin bude následovat uctění ostatků otce Pia.

 • V roce 2019 se opět společně chystáme na farní dovolenou, tentokrát v Nízkých Tatrách na ranči Králoha Lehota v termínu 20. – 26. 7. 2019. Máme zarezervovaný celý ranč, ubytování
  je buď v hlavní budově nebo v chatkách, stravování formou polopenze. K dispozici nám bude konferenční místnost a veškeré zázemí ranče.
  Podrobné informace jsou na nástěnkách a na stolečku vzadu v kostele.
  Přihlašovat se můžete v kanceláři kláštera u Ireny.

ZPOVĚDNÍ DEN (pátek 14. 12. 2018)

15:00 – Společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a vystavení Nejsvětější svátosti oltářní (možnost adorace do večerní mše svaté)

15:00 – 18:00 – Možnost svátosti smíření

18:00 – Mše svatá ke cti sv. Pia z Pietrelciny, hlavní celebrant P. Serafín Robert Beníček OFM Cap.

18:45 – Uctění ostatků otce Pia

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Jak už se pomalu stává tradicí, v Neděli 16. 12. 2018 v 11. hodin vás zveme na slavnostní Mši svatou v klášterním kostele, na kterou vám naši skauti přivezou Betlémské světlo, pro které jedou až do Linzu v Rakousku.

Plamínek z Betléma bude k dispozici ve Františkánském klášteře nebo Laskavárně téměř kdykoli v průběhu posledního adventního týdne. (Je potřeba vlastní svíčka nebo lampa…).

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 

DATUM

SVÁTEK

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NAŠE

OKOLNÍ

FARNOSTI

FARNÍ KOSTEL KLÁŠTERNÍ KOSTEL
24. 12.  (pondělí)

ŠTĚDRÝ DEN

 

24:00

15:30

(„půlnoční“ pro rodiny s dětmi)

St.Město    21:00

Boršov        20:00

25. 12.   (úterý)

NAROZENÍ PÁNĚ

 

8:00

 

11:00

St.Město     9:30

Boršov       11:00

26. 12.   (středa)

sv. ŠTĚPÁN

 

8:00

 

11:00

St.Město     9:30

Boršov       11:00

31. 12.   (pondělí)

sv. SILVESTR

 

16:30

(děkovná mše sv.)

 

1. 1. 2019  (úterý)

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

 

8:00

 

11:00

  St.Město     9:30

Boršov       11:00

Zpřístupnění  Betlémů pro veřejnost: 25. 12., 26. 12. 2018  farní kostel: 14:00 hod. – 16:00 hod., klášterní kostel: 15:00 hod. – 17:00 hod.