Ohlášky

Neděle 14. dubna

V pondělí je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin.
V pondělí také budou 2 mše svaté, obě v klášterním kostele. Ráno tradičně v 9 hodin a pak bude mimořádně mše svatá v 19 hodin s nešporami a s františkánskou obnovou slibů.

Pořad velikonoční bohoslužeb je na nástěnkách.

Zelený čtvrtek – 18 hod. farní kostel
21 hod. adorace u Božího hrobu farní kostel

Velký pátek – 8 h. modlitba breviáře, 9 h. Křížová cesta, 15 h. Velkopáteční obřady
(vše ve farním kostele)

Bílá sobota – 8 h. modlitba breviáře, 13-15 h. možnost navštívit „Boží hrob“,
21 h. VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 8 h. farní kostel, 11 h. klášterní kostel
Velikonoční pondělí – stejně jako v neděli

Prosíme farníky o pomoc při hlídání farního kostela ze čtvrtka na pátek – celonoční bdění v Getsemanské zahradě; zapisujte se prosím do seznamu vzadu na stolku.

Prosíme farníky o přispění na Velikonoční agape, dobroty můžete nosit v průběhu sobotního odpoledne na faru pí. Zdeňce Liškové.

Letos opět plánujeme děkanátní pouť do Rychnova k Mariánské kapličce, a to tradičně 1.května. Odchod pěších poutníků bude v 8 hod. od kapličky v Radišově. Zároveň proběhne setkání schol v děkanátu. Mše svatá bude v 11 hodin v Rychnovské kapličce.