Ohlášky

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 21. února 2021

1. neděle postní

· V pondělí je SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, apoštola.

· V postní době vás zveme na KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 17.15 hodin v klášterním kostele a v neděle v 15 hodin ve farním kostele.

· Popeleční středou začalo postní období, ke kterému patří nejen půst, ale také dobré skutky a almužna. Charita Moravská Třebová nabízí možnost zapojit se do Postní almužny. Do papírových kasiček „postniček“, které si lidé mohou zde v kostele vyzvednout, je dána příležitost vložit peníze v hodnotě odřeknutého požitku ve prospěch potřebných.

· I nadále zůstává sobotní mše svatá ve farním kostele s nedělní platností.