Ohlášky

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ 2019
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  • V pondělí je PAMÁTKA SV. LUDMILY, mučednice.
  • V pátek je PAMÁTKA sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků.
  • V sobotu je SVÁTEK SV. MATOUŠE, apoštola a evangelisty.
  • Prosíme, ty kteří si zapisují úmysly mše svaté, aby do intenčního sešitu zapsali svůj úmysl čitelně, se svým jménem a ve vlastním zájmu s telef. kontaktem na sebe. Důvodem je možnost komunikace při případných nutných změnách.
  • Pozvání na Večer chval, který se uskuteční v klášterním kostele sv. Josefa  v sobotu 21.září 2019 ve 20.00 hod.
    
 
NEDĚLE 8. ZÁŘÍ 2019
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  • V pátek je PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, biskupa a učitele církve.
  • V sobotu je SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE.
  • Mše svatá bude v 16 hodin ve hřbitovním kostele Povýšení sv. Kříže na Křížovém vrchu. Obvyklá večerní mše svatá v klášterním kostele v 18 hodin již nebude.