Hřbitovní kostel Povýšení sv. Kříže

Historie


Ke hřbitovnímu kostelu vede cesta Schody mrtvých. Hřbitov se původně nacházel u farního kostela v centru města, ale roku 1499 byl z nařízení Ladislava z Boskovic přemístěn na blízký Křížový vrch. Podle darování zvonů byla stavba kostela dokončena v roce 1505. Roku 1602 rozhodla městská rada o jeho zásadní přestavbě, která se uskutečnila v letech 1603 – 1605. Vznikla tak trojlodní halová stavba, na jejíž střední loď navazuje presbytář, osvětlovaná vysokými hrotitými okny. Jako stavitel je archívně doložen Andreas Balzer ze slezské Nisy a kameník Christoph.
Do presbytáře byly přemístěny tři dřevěné kříže z vrcholku Křížového vrchu, které byly nahrazeny trojicí kamenných křížů. Z první poloviny 17. století pochází kostelní lavice. Z epitafů, z téže doby, se dochoval jen jeden, s dřevěným rámem. Klenbu a boční zdi presbytáře pokrývají malby J. T. Suppera, dokončené v roce 1755.
Když v roce 1896 byly opravovány dřevěné lavice, zjistilo se, že k vydláždění podlahy byly použity renesanční náhrobníky. Ty byly postupně vyzvednuty a osazeny na vnější stěny kostela a také do nově zřízeného lapidária.
V současnosti je interiér kostela nepřístupný (hřbitov ano).