Chrámový sbor a schola

Schola

Hraje na mši svaté v 11:00 každou první neděli v měsíci.

Nácvik je od 8:30 na faře.