Archiv rubriky: Uncategorized

Pořad bohoslužeb

Nový pořad bohoslužeb

Od října přichází v platnost nový pořad bohoslužeb, který si můžete přečíst již nyní na stránce bohoslužeb. Změny se týkají času bohoslužby v pondělí Čtvrteční mše se přesouvají na zimní období do kláštera a bude bohoslužba pro rodiny a děti

Aktuality

„HLE, JÁ JSEM S VÁMIPO VŠECHNY DNY AŽ DO KONCE SVĚTA“(Mt 28,20) VEŠKERÉ BOHOSLUŽBY JSOU DO ODVOLÁNÍVE VNITŘNÍM REŽIMU KLÁŠTERAvčetně všech Velikonočních obřadů(tedy mše svaté proběhnou, vámi zapsané intence budou odslouženy). Vyzýváme všechny farníky, aby využili možnostipoklonit se před naším Pánem (adorace)denně od 15 do 18 hod. v klášterním kostele (bude otevřen). V uvedeném čase…
Více

POKLADNIČKY POSTNÍ ALMUŽNY

„Pokladničky postní almužny, které se měly vybírat na Květnou neděli, přineste prosím až na první veřejnou bohoslužbu. Za první veřejnou bohoslužbu považujeme první veřejnou nedělní mši svatou.Dárcům navrhujeme, pokud nebudou mít jinou urgentní potřebu, určit výnos jako pomoc Charitám s mimořádnými výdaji na pandemii.“

Slavnost sv. Josefa

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu. Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě…
Více

Modlitba Františka k Panně Marii

Touto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie: Publikováno: 15. 3. 2020 13:30 na www.cirkev.cz Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svou víru pevnou. Ty, Záchrano…
Více

Aktuální informace od 16.3

Vláda zakázala s účinností od pondělí 16. března od 000 hod. do 24. března 0600 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po ČR. Vzhledem k tomuto opatření se opět mění režim bohoslužeb v naší farnosti. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Hospodine, dobrý Bože… obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen…
Více

Aktuální informace

Vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu v zemi platí od pátku zákaz konání hromadných akcí přesahující počet 30 osob. Opatření se vztahuje i na náboženské akce V neděli bude tedy pro farnost mše svatá v 8 hodin ve farním kostele, při naplnění kapacity 30 osob mohou zbývající farníci ve stejný čas využít bohoslužby slova s…
Více