Bohoslužby

Na pokyn kvardiána Řeholního domu UZAVÍRÁME S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
I KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. JOSEFA,

a to do soboty 13. 3. 2021.

 

VEŠKERÉ BOHOSLUŽBY JSOU PŘESUNUTY DO FARNÍHO KOSTELA.

 

Veškeré aktivity (modlitební skupiny, spolča atd.) jsou zrušeny.

Bohoslužby v Moravské Třebové se konají v klášterním kostele Sv. Josefa nebo ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie

V kapli P.Marie v Rychnově na Moravě jsou mše sv. od 1.května do první říjnové neděle ve 14.30 hodin.

Nový pořádek bohoslužeb od října

Od pondělí do soboty od 15 hodin do 16 hodiny je v prostorách kostela sv. Josefa vystavena Nejsvětější svátost a každý zde může v tiché adoraci načerpat nové síly k životu.

DenČasMísto
Pondělí18:00klášterní kostel
Úterý16:00
18:00
Staré Město
klášterní kostel - dětská mše svatá; tichá adorace před bohoslužbou od 17:00 hod.
Středa16:00
18:00
Boršov
klášterní kostel
Čtvrtek16:00
16:30
18:00
Staré Město
klášterní kostel - mše pro rodiny s dětmi
klášterní kostel
Pátek10:00
18:00
Domov důchodců
klášterní kostel - po mši svaté je adorace
Sobota18:00klášterní kostel
Neděle8:00
9:30
11:00
11:00
14:30
farní kostel
Staré Město
klášterní kostel
Boršov
Rychnov na Moravě - Mariánská kaplička - v létě