Zemřel náš bratr Ivan

Bratr Ivan Karel Žídlík Narodil se 18. 10. 1941 ve Zlámance, vyučil se truhlářem Vstup do noviciátu 14. 7. 1971 První sliby 15. 7. 1972 Slavné sliby 21. 7. 1975 Zemřel 12. 3. 2021 v nemocnici ve Svitavách Od roku 1968 pracuje ve vinných sklepech v Kroměříži, (tenkrát to ještě nebyly arcibiskupské sklepy) zde pracuje…
Více

Tvorba adventních věnců

Připomínáme, že v sobotu 28.11. proběhne v prostorách kláštera tvorba adventních věnců. těšíme se na vás a na vaše výtvory.

Bohoslužby odedneška

Od pondělí jsou povoleny veřejné bohoslužby s účastí do 20 osob. Budou tedy normálně bohoslužby s účastí do tohoto počtu.Pondělí až sobota v 18.00V neděli bohoslužby v 8.00 farní kostel, 11.00 klášterní kostel. Od 15 do 16 hodin výstav NS v klášterním kostele zahájen modlitbou Korunky k BM. A to od pondělí do soboty od 15 do…
Více

Modlitba svatého otce

Modlitba papeže Františka k Panně MariiTouto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu PannyMarie: Maria,Ty záříš vždycky na naší cestějako znamení spásy a naděje.Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšověa zachovala svou víru pevnou.Ty, Záchrano římského lidu,víš čeho nám zapotřebía jsme si jisti, že…
Více

Litanie

Litanie pro čas pandemie nemoci Covid-19Pravý Bože a pravý Člověče, skutečně přítomný v této Nejsvětější svátosti, –klaníme se Ti, Pane.Náš Spasiteli, Bože s námi, věrný a oplývající milosrdenstvím, – klaníme se Ti,Pane.Králi a Pane celého stvoření a dějin, – klaníme se Ti, Pane.Vítězi nad hříchem a nad smrtí, – klaníme se Ti, Pane.Příteli člověka, vzkříšený…
Více

Zrušení adorací do 7.11

Do 7.11 jsou adorace v kostelích zrušeny. Každý ať v dnešní době myslí více na druhé a modlí se za jejich zdraví. Ať z těchto těžkostí vzejde velká Láská, která naše společenství spojí a povznese. Bůh vám žehnej.

Pořad bohoslužeb

Nový pořad bohoslužeb

Od října přichází v platnost nový pořad bohoslužeb, který si můžete přečíst již nyní na stránce bohoslužeb. Změny se týkají času bohoslužby v pondělí Čtvrteční mše se přesouvají na zimní období do kláštera a bude bohoslužba pro rodiny a děti

Aktuality

„HLE, JÁ JSEM S VÁMIPO VŠECHNY DNY AŽ DO KONCE SVĚTA“(Mt 28,20) VEŠKERÉ BOHOSLUŽBY JSOU DO ODVOLÁNÍVE VNITŘNÍM REŽIMU KLÁŠTERAvčetně všech Velikonočních obřadů(tedy mše svaté proběhnou, vámi zapsané intence budou odslouženy). Vyzýváme všechny farníky, aby využili možnostipoklonit se před naším Pánem (adorace)denně od 15 do 18 hod. v klášterním kostele (bude otevřen). V uvedeném čase…
Více