Zemřel náš bratr Ivan

Zemřel náš bratr Ivan

Bratr Ivan Karel Žídlík

Narodil se 18. 10. 1941 ve Zlámance, vyučil se truhlářem

Vstup do noviciátu 14. 7. 1971 První sliby 15. 7. 1972 Slavné sliby 21. 7. 1975

Zemřel 12. 3. 2021 v nemocnici ve Svitavách

Od roku 1968 pracuje ve vinných sklepech v Kroměříži, (tenkrát to ještě nebyly arcibiskupské sklepy) zde pracuje s P. Jiřím Veselým – též ze Zlámanky.

Je nadšencem do liturgické obnovy podle druhého vatikánského koncilu. Poté co se jako samouk naučil hrát na varhany, ve Zlámance dělá první kroky k oživení liturgie. Po příkladu P. Jana Sarkandra Veselky je věrným žákem P. Josefa Olejníka, který se v olomoucké arcidiecézi hluboko vepsal do obnovy liturgické hudby.

Setkává se s otcem Alešem, který v něm probouzí povolání k zasvěcenému životu. Zhruba tři týdny po P. Janu Sarkandru Veselkovi (24. 6. 1971) vstupuje do noviciátu 14. 7. 1971, který koná v rámci tehdejších možností „s dojížděním“ pod vedením P. Aleše. Následujícího roku nastupuje jako údržbář k sestrám františkánkám do Cetechovic.

Když vzniká komunita v Brně, otec František Marášek ho při svých cestách z farnosti Loučka v neděli odpoledne nabírá a bere s sebou do Brna. Ivan se tak stává aktérem i svědkem pohnutých a později požehnaných začátků brněnské komunity františkánů, kteří v Brně společně nepůsobili od zrušení kláštera sv. Maří Magdaleny v centru města za josefínských reforem konce 18. století.

V druhé polovině 80. let je jeho týden rozdělen na dvě části: pondělí až pátek v Cetechovicích, víkend v Brně na Karlově ulici, kde jsou soboty věnovány intenzivní práci na rekonstrukcích dvou domů bratří a domu pro sestry klarisky, práci, při níž je Ivan se svými praktickými schopnostmi a zkušenostmi velkou oporou.

V roce 1988 je jako zástupce za bratry laiky zvolen do definitoria, což nový provinciál František Marášek vítal jako svou podporu.

Po pádu komunismu se Ivan plně přestěhoval do Brna na Karlovu ulici 22, resp. 61. V roce 1990 se po odchodu skupiny čtyř bratří z brněnské komunity do obnoveného konventu v Moravské Třebové (Angelus, Daniel, Pacifik, Adjut) stává v Brně kvardiánem jako první bratr laik. Svou funkcí ovšem velmi trpí, zvláště P. Titus mu ve svém subjektivním vidění dává najevo ne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *