Aktuální informace

Aktuální informace

Vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu v zemi platí od pátku zákaz konání hromadných akcí přesahující počet 30 osob. Opatření se vztahuje i na náboženské akce

V neděli bude tedy pro farnost mše svatá v 8 hodin ve farním kostele, při naplnění kapacity 30 osob mohou zbývající farníci ve stejný čas využít bohoslužby slova s podáním sv. přijímání na faře (také max. do 30 osob).

V klášterním kostele bude obvyklá mše svatá v 11 hodin do naplnění kapacity 30 osob, zbývající farníci mohou využít bohoslužby slova s podáním sv. přijímání v refektáři kláštera, vstup vraty (také max. do 30 osob). Nad tyto počty nejsme schopni žádné další mše sv. ani bohoslužby zajistit.

Od pondělí do soboty budou v klášterním kostele tyto možnosti:

pondělí:

 • 630 hod. mše svatá
 • 900 hod. mše sv.
 • 1500 hod. Korunka k Božímu milosrdenství
 • 1500 – 1800 hod. výstav Nejsvětější Svátosti (prostor k soukromé modlitbě)

úterý až sobota:

 • 630 hod. mše svatá
 • 1500 hod. Korunka k Božímu milosrdenství
 • 1500 – 1800 hod. výstav Nejsvětější Svátosti (prostor k soukromé modlitbě)
 • 1800 hod. mše svatá

Po naplnění nařízené kapacity jsme nuceni kostel uzavřít. Prosíme zejména nemocné či nachlazené osoby a starší seniory, aby využili možnosti sledování bohoslužby ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavili v rodinném kruhu.

Vzhledem k nastalé situaci se v naší farnosti ruší tyto aktivity:

 • vyučování náboženství (středa)
 • Hovory o víře (středa)
 • Slavnost sv. Josefa s následným agape (čtvrtek 19.3.)
 • akci „24 hodin pro Pána“ (pátek 20.3.)
 • děkanátní pouť do Olomouce (so 21.3.)

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve
20 hodin v modlitbě

 • za ukončení epidemie,
 • za všechny nemocné a jejich ošetřovatele,
 • za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí,
 • za překonání strachu,
 • za pomoc pro všechny zasažené,
 • za odpuštění hříchů i usmíření Boha,
 • za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají,
 • za to, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.
Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely.

Každý podle svých možností se zapojme modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

POKOJ A DOBRO!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *